Claim uw recht op vaccinatieschade!

Enkele duizenden Nederlanders kampen met ernstige bijwerkingen als gevolg van de Covid19-vaccinaties. Daarbij komt ook ernstig, blijvend letsel voor. Denk aan hartfalen, herseninfarct, menstruatiestoornissen, myocarditis, trombose of blindheid. Vaccinclaim.com brengt slachtoffers van Covid19 vaccinaties bij elkaar met als doel een gezamenlijke claim bij de partijen neer te leggen. Zij kunnen zich via www.vaccinclaim.com aanmelden, waarna letselschade specialisten contact opnemen.
 
VaccinClaim.com is een initiatief van Stichting Vaccinatie Veiligheid. Met uw donatie kunnen wij slachteroffers van vaccinatieschade juridisch bijstaan. En onze actie verder kenbaar maken in de media. Dus elke euro telt! Streven is om met EUR 500.000,-  tenminste 1.000 slachtoffers juridisch bij te staan tegenover overheden, zorginstellingen en pharma multinationals. 
 
Stichting Vaccinatie Veiligheid werkt in Nederland samen met Maes Law uit Breda.

Organizer

Stichting Vaccinatie Veiligheid Nederland
Organizer
Ouderkerk aan de Amstel

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.