CD Harp en zang - "The rhythm of the sea"

Ik heb al sinds ik klein ben een passie voor Keltische muziek. Sinds mijn 15de combineer ik de harp met zang en begon ik mijn eigen nummers te componeren.
Begin dit jaar (2022) schreef ik het nummer "The rhythm of the sea". Het gaat over een vrouwelijke piraat die de zeven zeeën verovert.
Opeens kreeg ik zoveel inspiratie om verder te bouwen op dit thema! Het zijn 9 zelfgeschreven nummers geworden met harp en zang, die het verhaal vertellen over Lily Jack en haar avonturen op zee. Er komt bovendien 1 bonustrack op de CD (spannend)!
 
De opnames vinden plaats in mei. Dit zou mijn eerste album worden met harp en zang, zo spannend! Ik kreeg al ontzettend veel liefde en steun van jullie om mijn album 'Ocean Breeze' op te kunnen nemen. Hopelijk wil jij meehelpen om ook deze droom waar te maken!
(For English see below)
 
Wat krijg je voor een donatie:
Vrije bijdrage - mijn oneindige dankbaarheid!
 
€ 15 - mp3 bestanden
€ 20 - CD
€ 23 - CD gesigneerd
€ 25 - CD + mp3 bestanden
€ 35 - 2 CD's
 
€ 40 - CD + CD Ocean Breeze
€ 50 - CD + het verhaal van Lily Jack
 
€ 100 - CD + online concert 30min
€ 150 - CD + Huiskamerconcert 30min
€ 200 - CD + Huiskamerconcert 1u
 
Foto door Klikchick Fotografie
 
-
 
Since I was a child I have a passion for Celtic music. I was 15 when I first combined the harp with singing and I started to write my own songs.
At the beginning of this year (2022) I wrote the song "The rhythm of the sea". It's about a female pirate who conquers the seven seas.
Suddenly I had tons of inspiration to write songs about this theme. It have become 9 selfwritten songs with harp and voice, telling the story of Lily Jack and her adventures
at sea. There will be 1 bonustrack on the CD (exciting)!
 
The recording session is scedueled for May. This will be my first album with harp and voice, so exciting!
I already got so many love and support from all of you to record my album 'Ocean Breeze'.
Hopefully you want to help me make this dream too a reality!
 
What do you get when you donate:
Free donation - my endless gratitude!
 
€ 15 - mp3 files
€ 20 - CD
€ 23 - CD signed
€ 25 - CD + mp3 files
€ 35 - 2 CD's
 
€ 40 - CD + CD Ocean Breeze
€ 50 - CD + The story of Lily Jack
 
€ 100 - CD + online concert 30min
€ 150 - CD + Living room concert 30min
€ 200 - CD + Living room concert 1u
 
Photo by Klikchick Fotografie
Become the first supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

See all

Organizer

Lidewei Philips
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.