Main fundraiser photo

Solas do Pháistí Gaza - Light for Children of Gaza

Donation protected
ON WEDNESDAY 1 MAY 2024, at 9.30 p.m. just after sunset, 'Gaeil ar son Gaza' are asking people all over Ireland to light a candle in memory of every child that has been killed by Israel in Gaza. That figure stands at more than 14,000 and is rising daily while thousands more are missing, presumed dead under the rubble. An estimated 30,000 children have been wounded and 17,000 orphaned. Due to Israel's embargo on food aid and water, the World Health Organisation has said that 1 in 3 children under the age of 2 in Gaza is now malnourished and we are seeing horrific images of their wasted bodies.

To pledge in advance that you will light a candle, we are asking for any donation you can afford (€5 has been suggested, but we are happy to accept less or more). All money collected will go directly to Palestine Children's Relief Fund, an organisation based in Palestine.

On May 1st, whether you light your candle at home with family, or meet up at your local playground (which many are planning to do as a symbolic gesture), take a photograph or short video and post it on your own social media. Then share with us on our accounts, as follows:
TikTok (copy and paste link): https://www.tiktok.com/@gaeil.ar.son.gaza?_t=8kR2Y42XZhJ&_r=1

Tens of thousands of candles lighting together across the country will make a powerful gesture of solidarity with the devastated people of Palestine and will show that we reject the horror of death and starvation being inflicted by Israel on Palestinian children.
T-shirts are now available from Spailpin.com with all profits going to our fundraiser. Link here: https://www.spailpin.com/en/t-shirts/adults-unisex-t-shirts/light-for-children-of-gaza-solas-do-phaisti-gaza-irish-t-shirt-detail
Who are we? Gaeil ar son Gaza is a voluntary group based in the Déise Gaeltacht, County Waterford.

AR AN gCÉADAOIN 1ú BEALTAINE ar a 9.30 i.n. tá 'Gaeil ar son Gaza' ag iarraidh ar dhaoine fud fad na hÉireann coinneal a lasadh ar son gach páiste atá maraithe ag Iosrael i nGaza. Seasann an figiúr sin ag breis is 14,000 agus é ag méadú in aghaidh an lae, gan trácht ar na mílte eile atá caillte faoin smionagar. Meastar 30,000 páiste a bheith gonta agus 17,000 ina ndílleachtaí. De dheasca cosc Iosrael ar sholáthairtí bia agus uisce, deir an Eagraíocht Sláinte Domhanda go bhfuil duine as gach triúr páiste faoi 2 bhliain d'aois i nGaza anois míchothaithe agus tá a fhianaise sin le feiscint ina gcolainneacha ídithe.

Lena gheallúint roimhré go lasfaidh tú coinneal, táimid ag iarraidh síntiús ar bith is acmhainn duit (tá €5 molta, ach beimid buíoch as níos lú nó níos mó). Raghaidh an t-airgead ar fad a bhaileofar chuig an eagraíocht Palestine Children's Relief Fund, atá lonnaithe sa Phalaistín.

Ar an 1ú Bealtaine, pé an mbeidh tú ag lasadh do choinnle sa mbaile le do theaghlach, nó ag cruinniú ag d'Imearlann áitiúil (rud atá beartaithe ag daoine mar ghníomh siombalach), tóg grianghraf nó físeán gairid agus postáil ar do chuntas sóisialta féin é. Ansin roinn linn é ar ár gcuntais, mar a leanas:
TikTok: (Cóipigh agus greamaigh nasc) https://www.tiktok.com/@gaeil.ar.son.gaza?_t=8kR2Y42XZhJ&_r=1

Is iontach an gníomh dlúthpháirtíochta le pobal creachta na Palaistíne a bheidh i lasadh na mílte coinneal in éineacht, agus léireoidh sé go ndiúltaímíd don mbás agus an sceimhle atá á bhrú ag Iosrael ar pháistí na Palaistíne. Tá t-léinte ar fáil anois ó Spailpin.com raghaidh an proifíd ar fad chuig ár gciste. Nasc anseo: https://www.spailpin.com/en/t-shirts/adults-unisex-t-shirts/light-for-children-of-gaza-solas-do-phaisti-gaza-irish-t-shirt-detail
Cé sinn? Gaeil ar son Gaza - is grúpa deonach sinn atá lonnaithe i nGaeltacht na nDéise, Contae Phort Láirge.


Organizer

Gaeil ar son Gaza Gaza
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee