Main fundraiser photo

Cagnotte pour Pascal

Donation protected
A tous nos amis,
Notre souhait était de soigner notre papa. C’est pourquoi nous avons fondé cette cagnotte pour subvenir à ses besoins médicaux. Malheureusement, notre bien aimé Pascal RAKOTOMALALA nous a quittés. Vous nous avez soutenus financièrement, moralement et spirituellement. Notre famille ne vous en remerciera jamais assez.
Le montant de la cagnotte récolté servira à financer le rapatriement du corps à Madagascar et toutes les démarches qui en découlent.
Cet élan d’amitié et de solidarité que vous nous avez partagé pendant ces moments difficiles restera gravé dans nos mémoires.
Merci infiniment,
Hanitra, Tamby & Tosy RAKOTOMALALA

En malgache ci dessous :
Ry havana sy namana tsy nahafoy. Nandao antsika ny hava-malalanay Pascal Rakotomalala. Fikasana no natao-tsika ary efa teo ampanatanterahana ny fitsaboana sy nitady ny vaha-olanà maro. Tsy namela anay Fianakaviana ho irery ianareo, fa nanome toro-hevitra maro, ary fanampiana ara-bola koa indrindra indrindra. Tsy ho voavalinay ny vitanareo, fa fisaorana no atolotray. Misaotra tompoko.
Koa ny voahangona nikasana hikarakarana aminy fitsaboana dia ho entina hanatotosana ny fampodiana an'i Pascal any an-tanindrazana sy hanampiana ny vady aman-janany hanatitra azy.
Ho lazaina antsika manaraka eto ihany ny fizotrany ny fampodiana an'i Pascal sy ny fametrahana azy eny ampasan-drazany.
Mankasitraka tompoko, ary koa ho tsara levenana ny hava-malalanay.

Donations 

 • Nicole RAKOTOARIVONY
  • €20 
  • 2 yrs
 • Rija Andrianina RASOAMANANA
  • €70 
  • 2 yrs
 • Alexia Ranaivoson
  • €10 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • €45 
  • 2 yrs
 • Cathy Randriananja
  • €10 
  • 2 yrs

Organizer

Tamby RAKOTOMALALA
Organizer
Palaiseau

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.