Bodemprocedure Staat tegen Mondkapjesplicht

Ademvrij.NU (voluit: Stichting Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes) is gestart met een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat om de mondkapplicht in Nederland afgeschaft te krijgen.

Wij zijn voor zover wij weten de enige partij die een bodemprocedure voert tegen de mondkapplicht. Een bodemprocedure is kostbaarder en tijdrovender dan een kort geding, maar heeft als voordeel dat een uitgebreidere toetsing mogelijk is, waarbij wetenschappelijk onderzoek en getuige-deskundigen kunnen worden betrokken. De proportionaliteit van de maatregel kan daardoor beter worden onderzocht.

Ademvrij.NU is ervan overtuigd dat een rechter die de wetenschappelijke onderbouwing voor de mondkapplicht onderzoekt tot de conclusie zal komen dat er geen deugdelijke basis voor bestaat. Integendeel, zoals Ademvrij.NU zal aantonen wijst het wetenschappelijk bewijs in omgekeerde richting: het dragen van mondkapjes is schadelijk voor de fysieke en mentale gezondheid én leidt eerder tot meer dan minder besmettingen met het coronavirus. 

Overigens is ook door de gezondheidsautoriteiten in Nederland volmondig erkend dat het dragen van mondkapjes nutteloos is. Jaap van Dissel van het RIVM heeft dit in januari 2021 nog laten zien aan de Tweede Kamer en de woordvoerder van het RIVM, dr Coen Berends, heeft tegenover Ademvrij.NU in maart 2021 nog laten weten (per email) dat het dragen van mondkapjes in de publieke ruimte niet helpt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wat deze autoriteiten echter negeren zijn de bewezen schadelijke effecten van mondkapjes, zowel lichamelijk als psychisch en sociaal. Mondkapjes zijn bovenal schadelijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van opgroeiende kinderen.

De mondkapverplichting moet dan ook stoppen! Permanent! 

In onze dagvaarding voeren wij aan dat de mondkapplicht een onacceptabele, disproportionele en schadelijke inbreuk vormt op de grondrechten van de Nederlandse burger. De mondkapplicht druist in tegen de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het EU-Handvest.

Help ons deze zaak te winnen! Voor uzelf en uw kinderen.

Ademvrij.NU is geheel onafhankelijk. Wij werken zo efficiënt mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten met een advocaat - Legal Nova in Amsterdam - die ons initiatief van harte steunt. Toch moeten we kosten maken en lopen we financiële risico’s met deze procedure. Wij hopen dan ook op massale morele en financiële steun.

Kijk op onze website www.Ademvrij.NU voor meer informatie. U kunt u ook aanmelden voor onze Facebook-groep die bijna 6.500 leden telt.

Hartelijk dank voor uw steun!

Karel Beckman, 
voorzitter stichting Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes (NCVM)
Wim van Prooijen, secretaris

Donations (810)

 • Anonymous
  • €25 
  • 2 yrs
 • Anna Kallenberg
  • €10 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • €5 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • €10 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • €20 
  • 2 yrs

Organizer and beneficiary

Wim Van Prooijen
Organizer
Klaaswaal
Wim Van Prooijen
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.