Bëhuni pjesë e së ardhmes së tyre!

Çdo njeri pavarësisht se ku jeton, ka të drejtë për një jetë të shëndetshme dhe të lumtur. Por sot, fatkeqësisht shumë familje janë sprovuar nga sëmundjet dhe varfëria. Një nga qëllimet më të rëndësishme të kësaj fushate është mbledhja e fondeve në mbështetje të njerëzve me sëmundje të rënda. "Kush shpëton një jetë, eshtë sikur ka shpëtuar tërë njerëzimin” (Sure Maide, 32). Le të bashkohemi së bashku e t'i kthejmë lotët e dëshpërimit në lot gëzimi. Ne besojmë fort që çdo moment është i rëndësishem, sepse cdo ditë ka jetë që ndalojnë në pritje të një dore ndihmë.

Faleminderit dhe Zoti ju bekoftë ju dhe familjet tuaja!


Everyone has the right to a healthy and happy life regardless of where he lives. But today, unfortunately, many families are plagued by disease and poverty. One of the most important goals of this campaign is to raise funds to support children with severe illnesses. "Whoever saves a life, it is as if he has saved all mankind." (Sure Maide, 32). Let us unite together and turn tears of despair into tears of joy.

Thank you, and God bless you and your families!
 • Anonymous 
  • $50 
  • 20 hrs
 • Edlira Sulejmani 
  • $20 
  • 22 hrs
 • Mirvete Maloku 
  • $50 
  • 2 d
 • Fatmir Isufi 
  • $50 
  • 2 d
 • Anonymous 
  • $50 
  • 3 d
See all

Organizer

Friends of Fondacioni Firdeus 
Organizer
Peoria, IL
Friends of Fondacioni Firdeus 
Registered nonprofit
Donations are typically 100% tax deductible in the US.