Behandeling voor Lauri

ENGLISH BELOW 
 
Lauri (24 jaar) heeft nu 12 jaar de ziekte van Lyme en door de complexiteit van haar ziekte is ze uitbehandeld in Nederland. De behandeling in Duitsland die mogelijk verbetering biedt, was helaas de afgelopen jaren niet mogelijk door gebrek aan geld. Daarom zamelen wij €15.000,- in, zodat Lauri deze behandeling kan krijgen.
 
Op haar twaalfde begon Lauri verschillende gezondheidsklachten te krijgen, waarvan artsen de oorzaak niet konden vinden. Met het jaar ging ze verder achteruit en na vijf jaar aan onderzoeken bleek ze de ziekte van Lyme te hebben. Doordat de ziekte zo lang onbehandeld is gebleven, is Lauri nu stadium drie lymepatiënt.
 
Dit betekent dat de ziekte overal in haar lichaam zit en verschillende organen heeft aangetast, waaronder haar hersenen, longen, maag en darmen. Lauri heeft veel last van vermoeidheid en pijn en ligt zo'n 22 uur per dag op bed. De overige twee uur beweegt ze zich voort met een rolstoel. Door hevige misselijkheid is het niet meer mogelijk om geheel zelfstandig te eten en krijgt ze sondevoeding. Verdere klachten die ze ervaart zijn spasmes, verlammingsverschijnselen, een slecht werkend korte termijn geheugen en overgevoeligheid voor licht en geluid.
 
 
 
 
Doordat Lauri's ziekte na jaren geen behandeling zo complex is geworden, kunnen Nederlandse ziekenhuizen haar niet helpen. Afgelopen 7 jaar is ze onder behandeling geweest bij een Belgische arts, die de snelle achteruitgang die ze voorheen ervaarde heeft kunnen stoppen. Ook heeft deze arts haar meer kwaliteit van leven kunnen geven, maar vooruitgang is tot nu toe nog niet mogelijk geweest.
 
Een meer specialistische kliniek in Duitsland kan mogelijk verbetering bieden. Bij deze kliniek zal ze een heel intensief traject ingaan waarvoor ze minimaal 4 weken in Duitsland zal moeten verblijven en daarna haar behandeling thuis zal voortzetten. Helaas wordt deze behandeling niet vergoed door de zorgverzekering. We zijn erg verdrietig dat deze mooie kans voor Lauri de afgelopen jaren niet mogelijk was door gebrek aan geld en daarom zamelen we 15.000 euro in. Zodat zij ook een eerlijke kans krijgt op het verbeteren van haar gezondheid.
 
De vriendengroep van Lauri heeft een online winkel opgezet waarvan de opbrengst naar haar behandeling gaat. Klik op deze link om iets te kopen! 
 
Lauri vertelt veel over haar ziekte op social media, met een goede dosis humor en activisme. Je kunt haar verhaal volgen op:
Instagram - @laurigiepmans
Youtube - Lauri Giepmans
Tiktok - @lauri.giepmans
 
Handig om te weten: Soms heeft go fund me storing. Dan zegt hij dat de donatie niet gelukt is, maar is het geld vaak wel overgeschreven. Kijk dus eerst even op je rekening na of de donatie echt mislukt is, voor je nog een keer oprobeert te doneren. 
 
 
ENGLISH: 
 
Lauri (24 years old) has been suffering from late-stage Lyme disease for 12 years. Because of the complexity of her illness, the Dutch doctors can no longer help her. There is a treatment in Germany that could lead to improvement and possible healing, but unfortunately, it is not covered by insurance. That is why we're raising €15.000,- so that Lauri can start this treatment!
 
When Lauri was 12 years old she started having multiple symptoms of which the doctors could not find the cause. Every year her health declined further and after 5 years of tests and trying to find the cause it turned out to be Lyme disease. Because her illness went untreated for so long, Lauri is now a stage 3 Lyme patient.

This means that the disease has spread all over her body and has affected multiple organs, such as her brain, lungs, stomach, and gut. Lauri suffers from fatigue and pain and is in bed for 22 hours per day. For the remaining 2 hours she uses a wheelchair. Because of her heavy nausea, it is no longer possible for her to eat on her own and that is why she has a feeding tube. Other symptoms she experiences are spasms, paralysis, dysfunctioning short-term memory, and light and sound sensitivity. 

Because Lauri’s illness was untreated for many years and became so complex, Dutch hospitals can no longer help her. For the past 7 years, she was therefore treated by a Belgian doctor who was able to stop the fast deterioration she was experiencing before starting treatment. This doctor was also able to increase her quality of life, but she hasn’t experienced real progress in her illness so far.

A more specialized clinic in Germany can offer possible improvement and progress. At this clinic, she will start a very intensive process for which she will have to stay in Germany for at least 4 weeks, after which she will continue her treatment at home. Unfortunately, this treatment is not covered by insurance. We are very sad that this wonderful opportunity has not been a possibility for Lauri in the last few years because of a lack of funds. That is why we're raising 15.000 euros (16.844 US dollars) so that she can have a fair chance to fight and improve her health!

Lauri's friend group began a webshop where all the profit will go towards her treatment. Click this link to shop for charity! 
 
Lauri shares a lot about her disease on social media. You can follow her here: 
Instagram - @laurigiepmans 
Youtube - Lauri Giepmans 
Tiktok - @lauri.giepmans 

Donations (316)

See top
 • Anonymous
  • €2,414 
  • 2 mos
 • Anonymous
  • €50 
  • 3 mos
 • Anonymous
  • €1,500 
  • 3 mos
 • Jaap N Sterrenbos 6
  • €50 
  • 3 mos
 • Jeannie Everington
  • €20 
  • 3 mos
See all

Fundraising team (6)

Lauri Giepmans
Organizer
Raised €7,066 from 76 donations
Utrecht
Sponsorloop Sterrenbos Zes
Team member
Raised €1,207 from 27 donations
Eveline Druncks
Team member
Raised €853 from 39 donations
Ilse Giepmans
Team member
Raised €715 from 7 donations
Angela Bosch
Team member
Raised €385 from 12 donations
See all

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.