Main fundraiser photo

Att våga satsa framåt

Donation protected
En eldsvåda slukar inte bara material utan också resurser. Folkets Hus drivs av engagemang och volontärer, pengar är alltid en bristvara. Vi lyckas ändå skapa en mötesplats, ett kulturhus och en plats där människor får lov att engagera sig. Vårt mål är att renovera restaurangen efter branden och trots det kunna driva den verksamhet som vi hitintill haft. Därtill vill vi gärna vidareutveckla och utöka. Helt enkelt, vi vill våga satsa framåt. För att genomföra detta behövs helt enkelt mer resurser i form av en stärkt ekonomi. Det ger möjlighet till fler satsningar på kultur och möten. Därför behöver vi nu DIN hjälp! Folkets Hus Uddevalla betyder mycket för Uddevallaborna, för föreningslivet som en mötesplats, som en scen för kultur, såväl för arrangörer som utövare. Vi vill fortsätta med detta viktiga arbete trots att mycket resurser kommer gå åt till renoveringen. Hjälp oss därför så att vi kan fortsätta vara en plats för människors engagemang, där drömmar får liv.

Donations 

 • Maud Abrahamsson
  • kr300 
  • 2 yrs

Organizer

Simone Olofsson
Organizer
Uddevalla

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee