Ajutor pentru Max să invingă boala


Maxim Bramari  26.05.2014, diagnosticul: Paralizie cerebrală infantila, Diplegia spastică. Subluxarea articulației șoldului.
Povestea noastră a început cu nașterea lui Maxim înaintea termenului stabilit,  în  a 33-a saptamină a sarcinii, s-a născut foarte slab cu o  greutate de 1,95 kg.  Prima lună noi am petrecut-o  în spital. Maxim a învățat să manince de sinestătător din sticlă, avea nevoie să câștige în greutate, a trecut prin multe examinări, și în final după ce  a devenit puțin mai puternic noi am fost eliberați acasă. Medicii atunci nu au spus nimic rău referitor la starea sanătății a copilului, ziceau ca o să crească, o să devină mai puternic și totul va fi bine. Maxim nu se deosebea de ceilalți copii, creștea, adăuga în greutate, era calm, nimic nu ne deranja. Până la șase luni, totul era bine. Dar, odată cu trecerea timpului am început să ne facem griji, copilul nu se așeza, mereu stătea culcat, nu încerca să se târască. Am vizitat mulți medici din Chisinau, fiecare avea opinia sa proprie, dar nimeni nu ne putea da un diagnostic concret, eram  încurajați că totul va fi bine cu copilul. Am angajat un terapeut de masaj, făceam proceduri la domiciliu și am crezut ca dupa proceduri Maxim va deveni mai puternic și totul se va îmbunătăți.  Atunci el avea deja aproape un an, dar nimic nu s-a schimbat spre bine după toate făcute. Atunci am apelat la un neurolog  din Chisinau. După examinări, Maxim a  fost diagnosticat cu paralizie cerebrală infantilă! Pur și simplu nu am putut să credem la început și să realizăm asta până la capăt.  Copilul avea nevoie de ingrijire. Am găsit specialiști buni, care se ocupau cu Maxim dar din pacăte toate procedurile efectuate nu au adus rezultate dorite. Maxim e un copil foarte activ, inteligent, se dezvoltă bine, vorbește,  și chiar învăță poezii, dar este un obstacol  care îi împiedică să cunoașcă lumea pe deplin - îngerul nostru nu poate merge cu picioarele! Cu ajutorul rudelor am reușit sa strângem fonduri, pentru a putea merge la Sankt Petersburg, acolo am trecut un curs de reabilitare care a durat trei luni, la centrul de reabilitare G.N. Romanov. Rezultatul a fost foarte bun! Maxim a devenit mai puternic, în centru îi reușea să facă peste 20 de pași fără ajutorul nostru, doar că în încălțăminte specială. Eforturile s-au făcut în avantajul nostru, dar acum efectul a început să slăbească, Maxim nu poate face mai mult decât 5 pași de sinestătător. Pentru a fixa si îmbunătăți rezultatul  avem nevoie de o reabilitare constantă! Care coastă mulți bani! Este foarte dificil să stringem singuri acesti bani, pentru familia noastră este o sumă considerabilă!  Prin urmare, suntem obligați să cerem ajutorul oamenilor! Urmatoarul curs de reabilitare este programat de pe 12 februarie 2019, în centrul de reabilitare  "Reasunmed" din orasul Sankt Petersburg, cursul v-a dura 15 zile, costul tratamentului si a cazării în clinică va constitui circa 1520 euro. Rugăm foarte mult să ne ajutați să colectăm acești bani , fără ajutorul vostru noi nu reușim! Orice ajutor este foarte important pentru noi! Maxim are o șansa mare de a fi sănătos și să stea pe picioare!
Max 05.26.2014. diagnosis of cerebral palsy Spastic diplegia. Subluxation of the hip joint.
Our story began with the fact that our angel was born very small, ahead of time at week 33, with a weight of 1,95 kg. Month we were in the hospital. Max learned to eat from a bottle ourselves, gained weight, and  when he got a little stronger, we were discharged home! The doctors did not said anything terrible about Max health condition, they said  that he will grow up, get stronger and everything will be fine. The child was no different from other kids, growing up, gaining weight, was calm, nothing bothered us. Until six months, everything was fine!
But as time went on, we began to worry, the child either did not sit down himself, did not begin to crawl. We went to the doctors. Everyone had their own opinion, but they did not give us a concrete diagnosis, they were encouraging that everything would be fine with the child. We hired a massage therapist, did a massage at home and believed that he would get stronger and everything would be fine. One year has passed but nothing  changed, then we turned to  neurologist. We were put on examination and diagnosed with cerebral palsy! We simply could not at first believe it and realize it to the end. The child required appropriate care . We found enough good specialists who dealt with Max but all of that did not give the expected  results.
Maxim is a very active, intelligent child, he develops well, speaks, and even learns poetry, but there is an obstacle that prevents him from knowing the world fully - our angel can not walk with his feet!  With the help of our relatives, we managed to raise funds to go to St. Petersburg, there we went through a rehabilitation course that lasted three months at the rehabilitation center  G.N. Romanov. The result was very good! Maxim became stronger, there he managed to make over 20 steps without our help, but  in special footwear.  These efforts have been justified, but now the effect has begun to weaken, Maxim can not do more than five steps on their own. To fix and improve the result we need a constant rehabilitation! Which costs lot of money!
It is very difficult to collect this money, for our family is a considerable amount! Therefore, we are obliged to ask for help from  kind people! The next rehabilitation course is scheduled from February 12, 2019, in the rehabilitation center "Reasunmed" in St. Petersburg, the course will take 15 days, the cost of treatment and hospitalization will be around 1520 euros. We ask you very much to help us collect this money!  Without your help, we will fail! Any help is very important for us! Maxim has a great chance of being healthy and start walking normally!
34448052_1542036810646485_r.jpeg34448052_1542036839817148_r.jpeg34448052_1542036873880721_r.jpeg34448052_1542036900271242_r.jpeg

Donations

 See top
 • Eugeniu Bezniuc 
  • £10 
  • 1 mo
 • Ursu Maxim 
  • £20 
  • 11 mos
 • Ion T 
  • £10 
  • 11 mos
 • Vasili Moruz 
  • £15 
  • 12 mos
 • Adrian Tomescu  
  • £50 
  • 12 mos
See all

Organizer and beneficiary

Ana Banari 
Organizer
Edinburgh, Scotland, United Kingdom
Iulia Ursu 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more