Hjælp kvinde/Support woman

Støt kvinde efter drabsforsøg/Support woman after attempted murder (English version below)

Økonomisk hjælp til advokatbistand søges til voldsramt kvinde.

 I januar 2017 blev min danske veninde udsat for et mordforsøg i sit eget hjem i Spanien. Overfaldsmanden var hendes spanske samlever, som hun havde boet sammen med i Spanien. Retsmedicinske undersøgelser af min veninde viste tegn på grov vold og mishandling, som kunne have medført døden. 

 I forbindelse med den kommende retssag i Spanien, søger jeg økonomiske midler til min veninde, så hun kan få den rette retshjælp af en erfaren advokat på dette område. Hun har fået en advokat gennem det etablerede retssystem i Spanien, men denne har svært ved at løfte opgaven. Hverken min veninde eller familie har råd til en privat advokat. 

Min veninde er fanget i det spanske retssystem, som slet ikke er gearet til denne slags sager. Kvinder i lignende situationer fortæller om, hvordan de er blevet kriminaliseret ved mange og ubehagelige forhør, hvor der er sået tvivl om deres beretninger, trods retsmedicinske beviser. Kvinderne har ikke oplevet, at retssystemet har beskyttet dem, men tværtimod modarbejdet dem. 

Min veninde var nær blevet dræbt da hendes spanske samlever angreb hende i deres hjem. Hun fortalte, at hendes liv blev reddet af naboen, som hørte hende skrige efter hjælp. Politiet blev øjeblikkeligt tilkaldt, men da de mødte samleveren og spurgte ind til hændelsen, svarede han, at intet var sket. Efterfølgende måtte min veninde selv tage på politistationen og anmelde overfaldet. Desværre fandt hun ud af, at hendes samlever allerede var blevet dømt for kvindevold i et tidligere forhold. Han erklærer sig samtidigt uskyldig og har gennem familien fået en dygtig privat advokat.

 I år har der været 44 drab på kvinder begået af deres partnere eller ekspartnere i Spanien. I alt har der været 528.272 anmeldelser på partnervold. Siden 2003 har 913 kvinder mistet livet i forbindelse med partnervold. Den patriarkalsk kultur i Spanien gør det svært for kvinderne at blive hørt, og der er lang vej endnu til en ligestilling mellem kønnene.

Support woman after attempted murder


Financial help needed for legal representation for victim of domestic violence.

In January 2017 my Danish friend was subjected to a murder attempt in her own home in Spain. The assailant was her Spanish former partner whom she had lived with in Spain. The forensic medical examination performed on my friend showed signs of gross violence and abuse that could have caused her death.

In connection with the upcoming trial in Spain I am seeking financial help for my friend so she can get proper legal assistance from an experienced lawyer in this field. She has a lawyer through the established legal system in Spain, but the lawyer is not fit for this task. Neither my friend nor her family can afford a private lawyer.

My friend is trapped in the Spanish judicial system which is not geared to these kinds of cases. Women in similar situations tell how they have been criminalized by many and unpleasant interrogations, where their reports have been doubted, despite forensic evidence. Many women have experienced that the judicial system has not protected them, but, on the contrary, have left them feel criminalized.

My friend was almost killed when her Spanish partner attacked her in their home. Her life was saved by a neighbor who heard her screaming for help. The police were immediately called but when they met her partner in the street and inquired about the incident, he told them nothing had happened. The police officers decided to take his word for it and left the scene. Afterwards my friend had to go to the police station and report the assault. Unfortunately, she found out that her partner had already been convicted of domestic violence in an earlier relationship. He declares himself innocent and has a good private lawyer, hired through his family.

This year alone 44 women have been killed by their partner in Spain. In total, there have been 528,272 reports of domestic violence. Since 2003, 913 women have lost their lives in connection with domestic violence. The patriarchal culture in Spain makes it difficult for women to be heard, and gender equality is still far from reality.
 • Yvonne Ruberg 
  • kr100 
  • 45 mos
 • Patrick Sloth 
  • kr50 
  • 45 mos
 • Hanna Gustafsson 
  • kr100 
  • 45 mos
 • Anonymous 
  • kr100 
  • 45 mos
 • Anonymous 
  • kr50 
  • 45 mos
See all

Organizer

Monika Svensson 
Organizer
Skurup, M, Sweden
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more