Aardbeving Etna verwoest huis+B&B Marlies & Peppe

English version below

Mijn naam is Marlies van Erp. Ik ontmoette de Siciliaanse Giuseppe 6 jaar geleden tijdens mijn werk als beheerder van een vakantie/wijnlandgoed op Sicilië en woon hier inmiddels al 4 jaar gelukkig met hem samen.  Giuseppe,  baby Lucas van 8 maanden en ik woonden <2 maanden in ons nieuwe huis (Aci Sant’Antonio, aan de voet van de Etna, 30 km van de top), waarin we na jaren eindelijk onze gezamenlijke droom hebben kunnen realiseren: een eigen bed & breakfast op Sicilië.

De (minimale maar nodige) verbouwing  was nét voor kerst afgerond. Op kerstavond zette ik gloednieuwe foto’s en de advertentie van onze B&B online. We waren klaar om te starten!
Onze foto’s en advertentie hebben welgeteld 30 uur online gestaan: toen werden we in de nacht van 25 op 26 december 2018 getroffen door een heftige aardbeving met een kracht van 4.8 op de Schaal van Richter, als gevolg van een gewelddadige uitbarsting van de vulkaan Etna. Ons huis ligt slechts enkele kilometers van het epicentrum. Deze aardbeving is de krachtigste in minimaal 150 jaar tijd en de vorige aardbeving vond plaats in 1984.

Laat ik vooral voorop stellen dat we enorm dankbaar en positief zijn ingesteld, omdat we nog leven en dit heel anders had kunnen aflopen! Gelukkig lag kleine Lucas in ons grote bed – door mijn voorgevoel en een zwakkere uitbarsting enkele uren eerder, want de muur naast zijn kinderbedje kon het natuurgeweld niet aan en grote brokstukken zijn in het bedje gevallen. 

Het huis – zowel de begane grond (waar wij wonen) als de bovenverdieping (de B&B) – is in één klap volledig vernield tijdens kerstnacht. Alleen de pilaren en het plafond staat nog recht. Alle muren zijn gescheurd en moeten vervangen worden. Echter, door instorting van een deel van het terras, dat meters omlaag is gevallen, bestaat nu het directe gevaar dat het huis helemaal wegzakt en compleet instort, inclusief onze (nieuwe) inboedel.

De schade is enorm en natuurrampen, zoals een uitbarsting van een vulkaan, vallen helaas niet onder de verzekering van het huis. De aannemer heeft een schatting gemaakt van minimaal €100.000 schade. Voordat we met de wederopbouw kunnen starten, moeten we wachten op de technici van de gemeente die de schade komen vaststellen. Hier gaat door trage bureaucratie veel tijd overheen. Onze situatie is gemarkeerd als urgent en we doen er alles aan om een schadevergoeding te krijgen. Dat blijkt in Italië helaas niet gemakkelijk – en vaak ook niet vruchtbaar.

We zijn heel blij dat we leven en heel blij met onze familieleden (Nederlands en Italiaans), die ons waar ze kunnen ondersteunen en onderdak verlenen. Maar met alleen hun hulp en een zeer kleine kans op een schadevergoeding vanuit de regering komen we er niet. Omdat we door de investeringen in onze B&B nu al bijna aan de grond zaten is dit een enorme tegenslag en hebben we geen idee hoe we dit nu gaan financieren. Alle beetjes helpen hierbij. Daarom willen we jou vragen om ons die te bieden, zodat we alles zo snel mogelijk terug op kunnen bouwen, knallend kunnen beginnen met onze B&B en kleine Lucas een veilig thuis kunnen bieden! We zijn ontzettend dankbaar voor elke bijdrage en hopen ons leven snel weer op de rit te krijgen.

Donaties kunnen alleen via CreditCard. Voor persoonlijke donaties kun je een whatsapp sturen naar 0039 388 732 1314 (nummer Marlies) om haar rekeningnummer te ontvangen.

Lieve en hoopvolle groet,

Marlies, Giuseppe & Lucas

35875414_1546517525163255_r.jpeg
35875414_15465169310_r.jpeg
35875414_15465186080_r.jpeg
35875414_15465184230_r.jpeg
35875414_15465170460_r.jpeg
35875414_1546517065509624_r.jpeg
35875414_15465171160_r.jpeg

Earthquake Etna destroys home and B&B Marlies & Peppe

My name is Marlies van Erp. I met the Sicilian Giuseppe 6 years ago during my job as a manager on a holiday/wine-estate in Sicily, and have been happily living with him on this island since 4 years.

Giuseppe, our baby Lucas (8 months old) and me, used to live less then 2 months in our new home (Aci Sant’Antonio, on the lower part of Mount Etna, 30 km from the top), where we finally managed to realize our dream: running a Bed and Breakfast on Sicily.

The (minimal but necessary) construction works were just finished before Christmas. On the evening before Christmas I’ve put the brand-new photos and advertisement online. Ready for kick-off!

Our photos and advertisement have been online for nearly 30 hours:  then we got hit in the night from 25th to 26th of December by a very strong earthquake (with a magnitude of 4.8 on the scale of Richter), caused by a violent eruption from the Etna volcano. Our home is just a few kilometers away from the epicenter. This earthquake is the most powerful one in over 150 years and the previous earthquake took place in 1984.

Above all I want to say that we are very thankful and positive because we survived this disaster, it could have had a very different ending! Luckily little Lucas was lying in our big bed –because of my gutfeeling and a weaker earthquake a few hours before, because the wall next to his little bed didn’t survive the violence of nature and chunks of debris fell into his bed.

The house – which consist of the ground floor where we live and the first floor which is the B&B- is destroyed in one smack. Only the ceiling and pilars have survived. All walls have cracks and must be replaced. However, because of the terrace, which is partly collapsed and fell meters down, there’s a direct danger now that the whole house, including furniture will slip away, fall and collapse completely.

The damage is huge and nature kind disasters, like the eruption of a volcano, is unfortunately not covered by the insurance of the house. The contractor has made an estimation of the damage of minimum €100.000. Before we can start rebuilding, we need to wait for the technicians from the municipality to stable the damage. This will take a lot of time because of bureaucracy. Our situation is marked ‘urgent’ and we will put effort for having a compensation from the government. However this isn’t easy, and many times without success in Italy.

We are very happy to be alive and very happy with our family (Dutch and Italian), that supports us where they can and provide us with shelter. But with just their help and a very small chance of getting a compensation from the government we won’t get there. Because of the investment in our B&B to get started, we’re practically without money at this moment. This is a big misfortune and we have no clue how to finance it all. All small bits will help us. That's why we want to ask you to provide this to us, so we can start rebuilding as fast as possible and come back with power in order to finally start our B&B and give Lucas a safe haven! We are very thankful for every small help and hope to get back on track as soon as possible.

Donations can only be done with a CreditCard. For personal donations you can send a message/app to Marlies' phone-number: 0039 388732 1314 to recieve her bank account.

Kind and hopeful regards,

Marlies, Giuseppe & Lucas

Donations (0)

 • Ana María Steiner 
  • €100 
  • 1 mo
 • Adriaan van Gerven 
  • €25 
  • 5 mos
 • Cristina Yokota 
  • €50 
  • 6 mos
 • Chris Ketelaars 
  • €200 
  • 7 mos
 • Manus & Yvonne Nielen  
  • €25 
  • 7 mos

Organizer 

Marlies Van Erp 
Organizer
Bladel, NL
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more