Aanraking vertalen in klank

Anders dan anders massage wil graag voor mensen met een beschadigd brein, dementie, NAH en /of Parkinson een CRDL aanschaffen. Een kostbaar instrument dat wij helaas niet kunnen aanschaffen zonder jouw hulp.

Klank is een belangrijk onderdeel van communicatie. Mensen met een beschadigd brein, dementie, Parkinson of andere beperkingen kunnen door het gebruik van klank herinneringen ophalen of verwerken.


De CRDL heeft de vorm van een speelse houten schaal. Met persoonsgerichte aandacht en lichamelijke aandacht creëert de CRDL een nieuwe gelijkwaardige vorm van interactie tussen cliënten en de therapeut, zichzelf of hun naasten.

Contact door aanraking

"Aanraking is van levensbelang, aanraking en contact zijn een eerste levensbehoefte"
Persoonlijke aandacht en wezenlijk contact zijn essentieel voor ieders welbevinden. Jong en oud. De CRDL stimuleert cliënten die moeite hebben met het leggen van contact om op een natuurlijke manier te communiceren.

De CRDL verandert het menselijk lichaam in een muziekinstrument


Als twee mensen hun hand op het instrument leggen en elkaar aanraken ontstaat er een gesloten circuit. Door vast houden en bewegen horen gebruikers verschillende geluiden zoals een klaterend beekje, stadsgeluiden, het ruisen van de zee, vogelgeluiden of geluiden van een sitar of piano. De aanraking wordt vertaald in geluid.
Verschillende manieren van aanraking brengen verschillende geluiden voort die de emotionele verbinding kleur geven.
De geluiden roepen herinneringen of emoties op die leiden tot een onderlinge verbinding en contact. Zo ontstaat een nieuwe vorm van menselijke interactie. Het leidt tot gesprek, voorbij het gesproken woord, juist als iemand de juiste woorden niet (meer) kan vinden.

Ik geloof in de kracht van menselijke aanraking.

CRDL breed inzetten

Naast het gebruik van de CRDL voor mensen met breinschade ziet andersdanandersmassage ook mogelijkheden om de CRDL in te zetten bij kinderen en bij mensen met diverse vormen van trauma dat zich heeft vastgezet in het lichaam en waarbij woorden soms niet gevonden kunnen worden. Door contact te maken met de CRDL kunnen emoties subtiel aan de oppervlakte gebracht worden die tot verwerking kunnen leiden.

Zie hier ook een duidelijke uitleg van de CRDL

Jouw donatie

Met een donatie maak je het mogelijk dat andersdanandersmassage de CRDL breed kan inzetten bij mensen met een beschadigd brein en dementie, alsook bij mensen waarbij communicatie bij trauma onmogelijk is via het gesproken woord maar wel in klank kan worden vertaald.

De afgelopen weken waren intens. Ik was getuige van een proces van afnemende krachten bij mijn vader die zat opgesloten in zijn lichaam met Parkinson en dementie. Soms verward. Soms liet zijn brein hem in de steek en kon hij niet de woorden vinden om zich te uiten. Met schaamte keek hij dan de andere kant op. De CRDL had uitkomst kunnen bieden maar helaas is het voor mijn vader te laat. Dit motiveert mij echter ons dit doel te bereiken en het niet te laat laten zijn voor anderen die in een zelfde situatie verkeren. Een tijd waarin je brein je in de steek laat- jong en oud.
Elke dag telt. Elke dag dat je verbinding kunt maken telt!

Er worden geen loterijen, weggeefacties en/of promoties aangeboden in ruil voor donaties aan GoFundMe
Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €50 
  • 11 hrs
 • Anonymous
  • €40 
  • 2 d
 • Pascal Eekhof
  • €10 
  • 3 d
 • Anouk Eekhof
  • €10 
  • 4 d
 • Anonymous
  • €450 
  • 6 d
Donate

Organizer

Andersdan Andersmassage
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.