Vecht voor het Recht! Steun Marco Kroon

Nederland,

 
Het is de wereld op zijn kop en we hebben het zelf bijna niet meer door. Het feit dat wij als initiatiefnemers twijfelen aan wat de juiste woorden zijn om te kiezen om aandacht te vragen voor de ernst en het onrecht met betrekking tot de situatie rondom Ridder Militaire Willemsorde Marco Kroon zegt meer dan genoeg.

De stellingen zijn immers betrokken. De voorstanders hoeven niet meer overtuigd te worden en de tegenstanders hebben ook hun mening gevormd. Nederland is verdeeld en inmiddels gekleurd.

Meningen worden gevormd op basis van informatie. Informatie bestaat uit zowel feiten als uit aannames. In de militaire wereld doen wij er alles aan om aannames om te zetten in feiten. Dit doen wij omdat wij willen voorkomen dat wij alleen op basis van onderbuikgevoel en hear say een beslissing nemen die uiteindelijk gevaar kan opleveren voor de missie en de mens. Zorgvuldigheid voor snelheid. Niet iets waar we de meeste media op hebben kunnen betrappen met betrekking tot Marco Kroon. Het is veelzeggend en triest genoeg dat wij er vanuit gaan dat op het moment dat deze fundraise actie openbaar wordt de tegenstanders er alles aan zullen doen om dit te dwarsbomen, gewoon omdat ze niets anders te doen hebben en het krijgen van podium verleidelijk is. De tegenstanders schreeuwen immers altijd harder en zijn niet meer in staat om enige vorm van objectiviteit te betrachten. Want als ze dat wel zouden doen, zouden ze de volgende feiten waarnemen:

 
1)Onze Ridder Militaire Willemsorde, tot nu vrijgesproken in nagenoeg alle eerdere zaken , is door zijn eigen werkgever Defensie geschorst omdat hij wild heeft geplast (de rest van de omstandigheden zijn aannames).

2)Onze Ridder Militaire Willemsorde staat op het punt om een lening af te sluiten of uiteindelijk zijn huis te verkopen om dit proces bekostigen. Alle kosten die dit proces tot nu met zich mee hebben gebracht, zijn door Marco betaald en het einde is nog niet in zicht. Defensie vergoedt niets en is bovendien de schorsende instantie.


Wij zijn van mening dat de aannames, waar er veel meer van zijn, moeten worden omgezet in feiten en moge het recht dan maar zegevieren. Financieel kapot geprocedeerd worden, staat een zuivere rechtsgang nu in de weg en dat moet niet kunnen.

Onze pen jeukt om de dubieuze, ongeloofwaardige en niet integere rol van onder andere de gemeente Den Bosch te beschrijven of om uit te halen naar onze overheid maar dan zouden we in de val trappen waar we zelf voor waarschuwen, dus hier blijven we bij weg.Simultaan aan dit nationale initiatief, starten we ook een internationale fundraise op via organisaties in landen waarin net even iets anders naar militairen, veteranen, en oorlogshelden wordt gekeken. Zie het maar als een back up omdat we inmiddels weten hoe een combinatie van suggestieve Nederlandse media en actieve individuen, mensen en initiatieven kapot kan maken. We zullen zien hoeveel verwondering er daar zal zijn en hoe zij zullen denken over de Nederlandse grondhouding van politiek en burger en de wijze waarop wij met deze casus omgaan. Het is altijd goed om (ook als land) even gespiegeld te worden op alle niveaus en wellicht kunnen de criticasters zich eens op het internationale podium uiten en kijken hoe dat wordt gewaardeerd.

 
De voorwaarden van onze actie zijn simpel:

·        Wij hebben geld nodig om alle (fikse) proceskosten die Marco tot nu toe heeft gemaakt en nog gaat maken te vergoeden. Het is dus een schadeloosstelling waaraan Marco als persoon niets over zal houden.

·        Al het geld dat overblijft, gaat namelijk direct naar zijn stichting H.E.A.R.T.

·        Wij willen geen media discussie met de tegenstanders opstarten, wij doen alleen een beroep op het grote hart van onze medestanders. Geen negatieve energie naar tegenstanders, enkel positieve energie naar Marco.

·        Wij willen dat het recht zijn werk doet, dat alle feiten boven tafel mogen komen.

 

De initiatiefnemers van deze actie zijn veteranen en soms, heel soms, zouden we het een deel van Nederland  “gunnen” om eens een paar dagen in de omstandigheden te verkeren waarin wij en zeker Marco onze missies hebben moeten uitvoeren. De onzekerheid, de onwerkelijkheid, de angst maar ook de onvoorwaardelijkheid en de trots op elkaar en op Nederland. Het huidige, bijna collectieve opportunisme in ons land, zou misschien plaatsmaken voor begrip en relativering en iets meer “wij”. Bovendien zouden we tijdens die paar dagen van “nationale ellende” allemaal op zoek zijn naar mensen op wie op kunnen bouwen, bij wie je je in het heetst van de strijd nooit bang of onzeker hoeft te voelen, naar mensen die door de wol geverfd zijn, mensen met misschien wel een randje van de straat omdat dat dat nu eenmaal mensen zijn waar je mee wint als het er echt op aankomt. Mensen zoals Marco Kroon, Ridder Militaire Willems Orde. Wij zullen hem in ieder geval vinden en volgen ook zolang het leven hier in ons land in alle weelde vredig voortkabbelt.

 

Wij danken alle betrokken Nederlanders voor hun bijdragen. Iedereen die niet in staat is iets te missen willen we bedanken voor de morele support.

“Glimlachend doorbijten in de meest beroerde omstandigheden in de wetenschap dat de maten in gedachten bij je zijn en het altijd slechter kan”, heeft ons en ook Marco tot nu toe op de been gehouden. Het moment is nu echter daar, dat er andere steun benodigd is om deze situatie tot een goed einde te brengen.

 

Brothers in arms, veteranen en  overige medestander uit Nederland, sta op en ga voor jullie Ridder staan!

 

Actiegroep Save the KnightBeleidsPlan


Inleiding

Marco Kroon is voor de zoveelste maal in rechten verwikkeld geraakt. Een groep veteranen rond  Marco Kroon heeft het plan opgevat Marco Kroon financieel te gaan ondersteunen. Tevens willen zij de Stichting H.E.A.R.T. ondersteunen met de financiële middelen die na beëindiging van de rechtsgang van Marco Kroon resteren. Om een en ander te kunnen realiseren is de Stichting Vrienden van Marco Kroon opgericht.

Duur van de activiteiten van de Stichting

De Stichting hoop haar activiteiten te kunnen beëindigen voor 31 december 2019, afhankelijk van het verloop van de rechtsgang van Marco Kroon. Mocht het nodig zijn, dan zal de stichting haar activiteiten tot uiterlijk eind 2020 voortzetten.

Missie, visie en strategie.

De stichting wil de rechtsgang van Marco Kroon en de Stichting H.E.A.R.T. financieel ondersteunen

Doelstelling

De stichting heeft als financieel doe gesteld een bedrag van € 150.000,00 te genereren. Of we dit doel halen zal de toekomst ons leren, echter voor ons telt: elke cent telt!

Hoe willen we dat doel bereiken

De stichting Vrienden van Marco Kroon heeft een crowdfunding opgezet. Hiermee wil zij haar doel bereiken. Tevens heeft de stichting een bankrekening geopend, waarop ook giften kunnen worden gestort.

Huidige situatie

De Stichting heeft haar fundraising activiteiten opgestart op 23 september 2019. Op 27 september was en al ongeveer € 26.000,00 aan giften geregistreerd.

Activiteiten

De huidige crowdfundraising blijft voorlopig uiteraard bestaan. Daarnaast wil de stichting ook internationaal een fundraising opzetten, in het bijzonder gericht op buitenlandse veteranen.

Organisatie

Onze stichting is opgericht op 18-9-2019 en aansluitend ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarna heeft de stichting ook een bankrekening geopend bij de ING.

Naam van de stichting: Stichting vrienden van Marco Kroon

De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de volgende gegevens:

KvK-nummer  : 75856328

RSIN                 : 860421569

Er is geen CBF status aangevraagd. De aanvraag daarvan zou nu ook mosterd na de maaltijd zijn.

De ANBI aanvraag is inmiddels bij de belastingdienst aangevraagd. Aanvulling: (Jammergenoeg Afgewezen)28-10-2019
Ons omzetbelastingnummer(BTW-nummer)    : NL8604.21.569.B01

Er is een bankrekening geopend met de naam: Stichting Vrienden van Marco Kroon.

Rekeningnummer                                                   : NL 14 INGB 0007 9304 88

Bestuur

Voorzitter                               : Stefan Meppelink

Secretaris/Penningmeester: Dick Meppelink

Bestuurslid                             : Sandra Hendriks

Alle activiteiten van het bestuur zijn onbezoldigd.

Werknemers
De stichting heeft niemand in dienst. Uiteraard zijn er wel veteranen die de crowdfunding  ondersteunen door hieraan zo veel mogelijk bekendheid te geven, onder andere via sociale media en andere activiteiten.

Financiën

Verzamelde giften zullen uitsluitend besteed worden aan het ondersteunen van de rechtsgang van Marco Kroon en de Stichting H.E.A.R.T.

Het werven van gelden

Voor het opzetten van een crowdfundraising moeten jammergenoeg ook kosten gemaakt worden. Deze kosten bestaan onder andere uit:

Notariskosten voor oprichting stichting.

Kosten inschrijving bij Kamer van Koophandel.

Kost voor het Crowdfunding platform GoFundMe.com

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Een en ander is in de statuten als volgt omschreven:

Statuten Stichting Vrienden van Marco Kroon; Artikel 4; Bestuur; punt 5:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens een eventueel niet bovenmatig vacatiegeld.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verantwoording

Zowel aan het einde van het boekjaar, als ook bij de beëindiging van de activiteiten van de Stichting, zal ook naar de donateurs verantwoording worden afgelegd. Dit zal de stichting onder andere doen via de sociale media.

Gegevens van de stichting

Stichting Vrienden van Marco Kroon

Hamonterweg 47

6023 AJ BUDEL-SCHOOT


Organizer

Dick Meppelink
Organizer
Weert, NL
  • Other

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.