ሓገዝ ንሓሮስቶት ተጋሩ። Support to Tigria farmers

From Disaster to Catastrophe in Tigray

መንግስታውን ዘይመንግስታውን ፍልፍላት፣ ዓለምለኻውን ከባብያውን ትካላት ከምዘረጋገፁዎ፤ ኣብ ትግራይ ኣብ ወለዶታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ከቢድን መዕነውን ወራር ሓያል ዕስለ ኣንበጣ ወሪዱ ኣሎ፡፡ ብዕስለ ዝንቀሳቐስ ኣንበጣ በረኻ ኣዝዩ ሓደገኛን ንዝኾነ ይኹን እኽልን ቆፅላመፅልን ዝበልዕን እዩ፡፡ ብፍሉይ ድማ ንዙ ወራር ከቢድ ዝገብሮ፤ ቫይረስ ኮሮና ንጥዕናን ኢኮኖሚን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓሰየሉን፤ ኣንፃር ትግራይ ብጉጅለ ኣብይ ኣሕመድን መሻርኽቱን ብቐፃልነት ዝፍሓስ ዘሎ ግዳማዊ ተፃብኦን ውዲትን ኣብ ዘንፀላለወሉ እዋን ምዃኑ እዩ፡፡

እዙ ወራር ዕስለ ኣንበጣ በረኻ ክሳብ ሐዚ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ኣማኢት ሄክታራት ዝሽፍን ዘራእትን ቀለብ እንሰሳን ኣዕንዩ ኣሎ፡፡ ሐዚ እውን ቅልጡፍን ዝተዋደደን ስራሕቲ ምክልኻል እንተዘይተኻይዱ፤ ናብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ክዛመት ከምዝኽእልን፤ ቀለብ ዓመት ህዝብናን እንሰሳታትን ከጥፍእ ከም ዝኽእል እዩ ተሓቢሩ፡፡ ኣብ መላእ ዓለም እንነብር ተወለድቲ ትግራይን ፈተውቲ ትግራይን፤ ምስ ህዝብና ዘለና ሓድነት ንምርግጋፅ፤ ንመዐደጊ ኬሚካል፣ መከላኸሊ ኣቕሑት፣ መሳርሕታትን መጓዓዝያን ዝኸውን ገንዘብ ንምትእኽኻብ እዙ ፃውዒት ህፁፅ ረድኤት ቐሪቡልና ኣሎ!

https://www.youtube.com/watch?v=RhTbAOQM2os


47851036_1602664818592541_r.jpeg
47851036_1602664434491189_r.jpeg


47851036_1602664840321489_r.jpeg

Donations

 See top
 • Desbele Mengistab 
  • €50 
  • 4 d
 • Abraham Moloj 
  • €50 
  • 4 d
 • Solomon Ghebretsadk 
  • €50 
  • 4 d
 • Selamawit Asgodom 
  • €50 
  • 4 d
 • Muluebrhan Asfaha 
  • €30 
  • 5 d
See all

Organizer

Eritrean Bright future movement 
Organizer
Leusderkwartier, NL
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more