Main fundraiser photo

MoMo Education Spreads Love Winteraction

Donation protected
ACTIE 2022/2023: MoMo Education Spreads Love Winteractie zamelt geld in voor de Sister Schools Foundation.

(for English, scroll down)
Digitale geletterdheid
Door de corona pandemie is het nog duidelijker geworden hoe essentieel onderwijs is voor onze kinderen. Ongelijke kansen op goed onderwijs, met vaak beperkte (digitale) toegang tot informatie en kennis, betekent dat kinderen al op jonge leeftijd een achterstand oplopen. MoMo organiseert digitale uitwisselingsprojecten tussen Keniaanse en Nederlandse leerlingen. Scholen en docenten in Kenia en andere ontwikkelingslanden krijgen extra steun en financiële middelen om digitale klaslokalen te bouwen en leerlingen de moghelijkheid te geven op gelijke voet met Nederlandse kinderen te leren van en met elkaar.

Hiertoe bouwt MoMo samen met vrijwilligers van over de hele wereld aan DEEP, een communicatie platform voor de educatieve uitwisselingsprojecten. Het team zet zich belangeloos in om kinderen een nieuwe manier van onderwijs te bieden met gelijke kansen en gebaseerd op gelijkwaardigheid.
DEEP is een communicatieplatform van MoMo Education by Sister schools Foundation. Hiermee kunnen leerlingen van MBO, PO & VO gemakkelijk en veilig educatieve informatie, kennis en ervaringen delen.

Digital Educational Exchange Platform (DEEP)
MoMo biedt een vernieuwende onderwijsmethode, die leerlingen aan weerszijde van de welvaartsbalans de kans geeft om elkaar te leren kennen en samen te werken aan het verbeteren van hun leeromgeving. Met een bijdrage van velen kan MoMo een communicatieplatform opzetten, waardoor meer en meer scholen zich aan kunnen sluiten bij onze lerende netwerkorganisatie van gelijkgestemden! Leerlingen leren over verschillen heen, intercultureel te communiceren en samen te werken. Door de uitwisseling van kennis, vaardigheden en attitudes krijgen zij een breder perspectief op de realiteit en meer grip op hun eigen leefwereld.

Het programma bevordert:
Kansengelijkheid, inclusie en diversiteit in het onderwijs
Levenlang Leren (via onze communityprojecten & Teacher Trainingen)
Burgerschapsonderwijs voor vreedzame, tolerante, inclusieve en veilige buurten
Digitale geletterdheid & Mediawijsheid

KENIAANSE EN NEDERLANDSE ZUSTERSCHOLEN
MoMo werkt momenteel met vijf middelbare scholen in Kenia en 1 basisschool. Twee gemengde dagscholen in Vihiga district; Gida Gadi en Gisambai en twee boardingschools in Nairobi District; de St. Elizabeth meisjesschool en de jongensschool Highway. De school die dit jaar is begonnen met een uitwisseling is de Kibera Girls Soccer Academy (GGSA) een meisjes school in Kibera, een van de grootste sloppenwijken ter wererld. Zij hebben contact met Springhigh, een school in Amsterdam Nieuw West.

3500,- euro voor 1 school
Er staan weer nieuwe scholen in Kenia op onze lijst die willen aansluiten op het DEEP netwerk. Per school kunnen we met 3500,- euro een digitaal lokaal bouwen, de juiste begeleiding geven, een internetverbinding regelen voor 2 jaar en docententrainingen verzorgen. Wij hopen met deze crowdfunding met minimaal 3 nieuwe scholen van start te kunnen gaan. De Stichting Wilde Ganzen vult het opgehaalde bedrag aan met nog eens 1/3 van het totaal.
Voor meer informatie over MoMo Education by Sister Schools Foundation kijkt u op de website van Sister Schools.

----
CROWDFUNDING ACTION 2022: MoMo Education by Sister Schools Foundation

DEEP is a communication platform to quickly and securely share educational information, knowledge and experiences between sister primary and secondary education schools.

DIGITAL EDUCATION EXCHANGE PLATFORM (DEEP)
MoMo offers an innovative teaching method that gives pupils on both sides of the wealth balance the opportunity to get to know each other and work together on improving their learning environment. With the contribution of many, MoMo can set up a communication platform, and more and more schools can join our learning network organization of like-minded people! Students learn about differences, intercultural communication and how to work together. By exchanging knowledge, skills and attitudes, students gain a broader perspective on reality and a better grip on their environment.

The program promotes:
Equality of opportunity, inclusion and diversity in education
Lifelong Learning (via our community projects & Teacher Training)
Citizenship education for peaceful, tolerant, inclusive and safe neighborhoods
Digital Literacy & Media Literacy

DIGITAL LITERACY
Under the influence of COVID, it has become increasingly clear how important digital literacy is. But schools and teachers in Kenya and other developing countries need extra support and financial resources to build digital classrooms. MoMo provides these and offers teacher training between Kenyan and Dutch schools.

MoMo is building its communication platform together with volunteers from all over the world. The team is selflessly committed to offering children a new way of education with equal opportunities based on equality.

KENYAN AND DUTCH SISTER SCHOOLS BUILDING A DIGITAL FUTURE TOGETHER
MoMo currently works with five secondary schools in Kenya Two day schools in Vihiga district; Gida Gadi and Gisambai, and two boarding schools in Nairobi District; the St. Elizabeth Girls' School and the Highway Boys' School. The school that will start an exchange this year is the Kibera Girls Soccer Academy (GGSA), a girls' school in Kibera, one of the largest slums in the world.

For more information about MoMo Education by Sister Schools Foundation, visit our website.
Donate

Donations 

 • Spring High
  • €1,372 
  • 1 yr
 • Tony Kalma
  • €50 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • €25 
  • 1 yr
 • margot hartevelt
  • €50 
  • 1 yr
 • Simon Verhallen
  • €100 
  • 1 yr
Donate

Fundraising team: Spring High Spreads Love (2)

Julia Strijland
Organizer
Raised €300 from 13 donations
Amsterdam
Eva Alonso Hulsbos
Team member
Raised €1,738 from 13 donations
This team raised €4,309 from 166 other donations.

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.