#RICHMONDTOGETHER in our fight against COVID-19

We are currently fighting through an unprecedented time. Overnight, this virus has wreaked havoc on the world we live in. But at the same time, we have seen signs of hope and light. Our heroic medical professionals have been a beacon of strength as they fight bravely on the front lines of COVID-19. While this fight is global, we feel the need to give back locally. Now more than ever, we look to support those who are near and dear, by caring for our local medical professionals that keep our neighbours safe and healthy. We especially want to shine a light on the front line workers at Richmond Hospital who are keeping our close neighbours safe and immediate communities healthy. 

The fight is hard and unlike anything we’ve seen before. That’s why we need to come together. We are asking for your help in raising money in support of the Richmond Hospital Foundation's COVID-19 fund so that they get the equipment they need. The Richmond Hospital Foundation has a supplier identified that has access to essential equipment and PPE. They know what they need, they now need our support to make it happen! 

 Our goal is to fully fund all four pieces of the following equipment:  Chest Compression Machine (1 x $24,000)   &  Vital Sign Monitors (3 x $26,000)


To the brave heroes at Richmond Hospital in the COVID-19 unit as well other departments, we appreciate and recognize the incredible work you're doing every day to protect us. You keep our families safe. You keep our community healthy. You keep our city vibrant and for that, we thank you.

Please donate what you can and just as importantly, help us spread this message to your family and friends by posting a picture of yourselves with the hashtag #RichmondTOGETHER.

Our target timeline is:
Wednesday April 8th 2020 - Campaign Launch
Wednesday April 22nd 2020 - Transfer Funds to Richmond Hospital Foundation

Thank you,
#RichmondTOGETHER

The entire Everglade Development Team

Donations made directly to RHF (outside of Gofundme)

1) $10,000.00 - Ling Yen Mountain Temple


Chinese:
我们正和百年以来最艰难的疫情抗争。病毒正在毁坏我们的世界。幸运的是我们同时也看到希望和令人受鼓舞的信号: 那属于人类的善良举止,坚韧不屈,及社区互助精神。 艰难时刻, 我们每个人要鼓励自己去尽力帮助我们的朋友, 家人和社区。世界各国的社区都在艰难抗疫, 成功的社区只有一个模式:强有力的政府领导和同心协力自律配合的民众。加拿大政府为支持加国公民做出了多项决定。加拿大的各界也正以多种形式支持抗疫,包括居家办公,生产抗疫物资及人民生活必须品等。我们每个人正积极保持社交距离以减缓感染曲线突增, 但我们可以做得更好!我们请大家问自己,"在我的社区最需要我的时候,我该怎么做" 我们一线的医护英雄们正在为我们而战,感谢他们冒着生命危险在保护着我们。 我们的目标是在这场为了我们的战役中最大程度地支持他们!这次募捐100%的所得将会直接汇到列治文医院基金会。 为疫情的扩撒做好万全的准备,当下他们急需这两样医疗设备:


Chest Compression Machine 心肺复苏机(一台)
 列治文医院急需增购一台心肺复苏机。在进行心肺复苏术时,通常将胸外按压与通气结合使用,以在心脏和肺部无法正常工作时维持血液流动和呼吸。随着COVID-19全球大流行期间患者人数的增加,新设备将提供高质量,一致且持久的机械压缩,以维持血液流动,并提供所需的紧急救护治疗。这台机器的成本价为每台 $24,000。
 
 Vital Sign Monitors 生命体征监护仪(三台)
 除CPR机外,列治文医院还急需添加三台生命体征监护仪。这些设备记录患者的生命体征,其中包括维持生命的测量值,例如血压,心率和体温。重要的是,对于需要帮助呼吸的患者,监护仪还可以测量呼吸频率,血氧饱和度以及从肺中排出的二氧化碳量。它们还有助于确定呼吸管的位置,并监视通过人体的血液流动和肺部通气的质量。这些机器的成本价为每台 $26,000。
 
我们诚请大家跟我们一起为列治文医院基金会COVID-19基金募捐。 基金会专业采购人员已选定需要增置的医疗设备。我们的支持可以让我们的医院尽快完善装备,以更好的状态继续这场战斗。感谢大家踊跃捐献! 并加入我们一起举起口号“ #RichmondTOGETHER” 并分享到自己的社交媒体上。让我们一起为我们热爱的列治文市加油!


Vietnamese:
Chúng tôi chân thành cảm ơn những anh hùng dũng cảm tại đơn vị COVID-19 của Richmond Hospital. Mục tiêu của chúng tôi là làm hết sức mình để hỗ trợ mỗi người khi mỗi người đang chiến đấu cho chúng tôi. Để chuẩn bị cho các trường hợp sẽ đến, chúng tôi đang quyên tiền cho quỹ COVID-19 của Quỹ Bệnh viện Richmond.  Quỹ RHF đã xác định sẽ có những người chuyên mua thiết bị trọng yếu và PPE (thiết bị bảo vệ cá nhân) mà các nhân viên y tế đang cần. Hãy đóng góp và quan trọng nhất là, truyền bá thông điệp này đến gia đình và bạn bè của bạn. Với sự hỗ trợ của mỗi người họ sẽ có thể tiếp tục phấn đấu!

Tagalog:
Sa mga matatapang nating frontline workers sa Richmond Hospital na itinataya ang kanilang sariling kaligtasan para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Sa paglobo ng bilang ng biktima ng COVID-19, kami po handang sumuporta sa inyong laban. Alam po namin ang inyong kailangan. Kami ay nangangalap ng pondo para sa karagdagan gamit proteksyon (PPE) na inyong kailangan sa labang ito. Sa aking kapwa Pilipino, tulungan po natin ang ating mga bagong bayani sa pamamagitan ng inyong donation. Pakidulog na rin po sa iba ninyo pang kamag-anak at kaibigan ang pag-aabot ng tulong sa ating mga Frontline Workers sa Richmond General Hospital. Maraming salamat po.


Punjabi:
ਰਿਚਮੰਡ ਜਰਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ COVID-19 ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਨਾਇਕਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋਖਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਰਿਚਮੰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾ Foundationਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਫੰਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਆਰਐਚਐਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤਕ ਫੈਲਾਓ.

Korean:
밤낮없이 우리 모두를 보호하기 위해  COVID-19 부서 및 리치몬드 병원 (Richmond Hospital) 최전선에서 뛰고계시는 모든 의료진외 용감한 영웅들에게 다시한번 고개숙여 감사의 마음을 전합니다. 
Richmond Hospital Foundation COVID-19 기금을위한 기금 마련에 동참 해 주시기 바랍니다. 재단의 전문 조달 담당자가 추가해야 할 의료 장비를 선택했습니다. 재단은 전염병의 상황을 이해하고 병원의 필요함을 알고있으며, 병원의 지원을 통해 가능한 빨리 장비를 개선하고 더 나은 상태에서 전투를 계속할 수 있도록 도움을 주고싶습니다. 모든 분들의 관심과 기여에 감사드립니다! 이 정보를 가족과 친구들에게 전달하는 것도 중요하므로, 우리가 사랑하는 공동체를 응원할 수 있도록 도와주시길 바랍니다! #리치몬드투게더
 • Anonymous 
  • $10 
  • 22 mos
 • Keira Liu 
  • $300 
  • 29 mos
 • Phoenix Education 
  • $1,000 
  • 29 mos
 • Anonymous 
  • $500 
  • 29 mos
 • XIAOLAN GAO 
  • $50 
  • 29 mos
See all

Fundraising team: Team Everglade (4)

Everglade Development 
Organizer
Raised $28,599 from 41 donations
Richmond, BC
Richmond Hospital Foundation 
Registered nonprofit
Donations are typically tax deductible in Canada.
My Pham 
Team member
Raised $9,200 from 22 donations
Hosting Dreams 
Team member
Raised $620 from 3 donations
Jason Li 
Team member
Raised $50 from 1 donation