Albanian Flood Victims in Kercove

On February 3rd, heavy rainfalls flooded the region of Kercove, leaving damage and destruction for many Albanian families.  Homes have been destroyed, furniture and appliances no longer salvageable and vehicles damaged beyond repair.  For one family, their entire livestock drowned.  This was their livelihood.  This was their wealth accumulated over years of hard work and now taken away by this natural disaster.  These pictures depict the damages suffered in Kercove.


These families need our help as they begin to repair the damages, recoup their losses and rebuild their lives.   Any contribution you can make will help to provide hope for these families and let them know that their fellow Albanians, no matter how far away, are here to lend a helping hand.  Thank you - your help is greatly appreciated.

Viktimat Shqiptare nga Vërshimet në Kërçovë

Shiu i rrëmbyeshëm i 3 Shkurtit përmbyti një pjesë të mirë të rajonit të Kërçovës, dukë dëmtuar dhe shkatërruar shumë prona të familjeve Shqiptare. U dëmtuan shtëpi, ndërsa mobiljet, aparetet shtëpiake dhe veturat janë të pariparueshme nga dëmi. Një familje humbi gati të gjithë bagëtinë e gjallë me dele dhe qingja dhe kjo ishte vetë ekzistenca e tyre. Kjo pasuri ishte mbledhur ndër vite, ndershëm dhe me shumë mund, dhe një fatkeqësi natyrore e rrëmbeu të gjithën gjatë një nate.

Këta familje kanë nevojë për ndihmë që të riparojnë dëmet e pësuara, dhe të rindërtojnë jetët e shkatërruara. Çdo kontrinut i juaji do ndihmojë që këta familje të vazhdojnë garën me jetën dhe të shtojnë shpresën për të nesërmen. Gjithashtu kjo do dëshmojë që Shqiptarët janë krahë për Shqiptarët, pa marrë parasysh sa larg janë nga njëri-tjetri. Falemnderit – E çmojmë shumë ndihmën tuaj.
 • Etem Selimi
  • $100 
  • 56 mos
 • Mislim Ramadani
  • $100 
  • 58 mos
 • Shpetim Useini
  • $100 
  • 58 mos
 • Ilir Ajroja
  • $100 
  • 58 mos
 • Ilir Zenku
  • $100 
  • 58 mos
See all

Organizer

Luan Elezi
Organizer
Chicago, IL

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.