Weronika’s medical treatment.

The GoFundMe page is available in English and Polish. / Strona GoFundMe jest dostępna w języku angielskim i polskim.

ENGLISH:

What the funds are for?
The funds from this campaign will go towards Weronika’s medical treatment.


Who Am I?
My name is Renata Bonar and I am an aunt of Weronika Bonar.


Weronika’s Story!
My niece Weronika was born on October 20th, 2016, in Cracow, Poland.

At birth she scored the highest number on the Apgar scale - 10 out of 10. The Apgar score is an assessment of how a baby is doing at birth.

At two weeks she was put into a cast for club feet. She wore the cast for two months.

At five months her parents, Karolina and Marcin Bonar, noticed psychomotor delay. Weronika showed stiffness in her extremities and an inability to focus her eyes.

The doctor, after many visits, said Weronika was making progress and that she needed more time to reach her birth milestones. However, her parents sought another medical opinion. They went to a different doctor who diagnosed Weronika with seizure disorder, which was confirmed by an EEG test.

Besides the EEG, CT and MRI tests were done and Weronika was diagnosed with partial Agenesis of corpus callosum - a brain defect in which the two hemispheres of the brain are not connected.

The brain defect may be the reason why Weronika cannot see.

Weronika is thirteen months old now. She’s unable to hold her head up when lying on her tummy. She can’t roll her body from side to side. She can’t sit upright. She can’t reach her toys. She can’t crawl.

She has been taking two seizure medications, but there has been no improvement.

In recent months, Weronika was admitted to the hospital many times. Her last hospitalization ended in ICU with life threatening complications.

Weronika’s parents would also like her to undergo stem cell treatment for her eyes, which is not available in Poland.
 
I have found a New York City hospital that specializes in epilepsy and seizure disorders. It would be a great opportunity because the doctors agreed that Weronika needs to be treated here.

As we all know medical treatment in the USA is very expensive, but also very effective.  

How can you help?

Donate today to support coverage of Weronika’s medical recovery, and share Weronika’s story with your acquaintances, friends and family.

Every penny counts!

My GoFundMe campaign accepts donations worldwide. You can donate securely using any credit or debit card. Backed by the GoFundMe Guarantee, GoFundMe is the safest platform for giving. The GoFundMe Guarantee protects donors’ generosity and ensures funds are sent to the right person.

Please feel free to message me, if you have any questions. I would be happy to answer any questions you might have.

Acknowledgements
On behalf of Weronika and her family, I am very thankful for the donations, your support and participation.

POLSKI:

Po co są fundusze?
Środki z tej kampani trafią na leczenie Weroniki.


Kim jestem?

Nazywam się Renata Bonar i jestem ciocią Weroniki Bonar. 


Historia Weroniki!
Moja bratanica Weronika urodziła się 20-tego Października 2016 roku w Krakowie, Polsce.
Po urodzeniu uzyskała najwyższą liczbę - 10 na 10 punktów w skali Apgar. Skala Apgar jest używana w medycynie w celu określenia stanu noworodka zaraz po porodzie.

Od drugiego tygodnia życia, nóżki Weroniki (od kostek po uda) były w gipsie przez dwa miesiące, ze względu na jej stopy końsko-szpotawe.

Po pięciu miesiącach rodzice Weroniki, Karolina i Marcin Bonar zauważyli opóźnienie psychoruchowe. Weronika wykazała sztywność kończyn i niemożność skupienia wzroku.

Lekarz, po wielu wizytach powiedział, że Weronika robi postępy i że potrzebuje więcej czasu, aby osiągnąć etapy swojego rozwoju. Jej rodzice szukali jednak innej opinii lekarskiej. Udali się do kolejnego lekarza, który zdiagnozował u Weroniki zaburzenie napadowe, które zostało potwierdzone testem EEG.

Poza badaniem EEG, Tomografia komputerowa i Rezonans magnetyczny wykazały u Weroniki Hipoplazję (niedorozwój) ciała modzelowatego - wadę mózgu, w której dwie półkule nie są ze sobą połączone.

Wada mózgu może być powodem, dla którego Weronika nie widzi.

Weronika ma teraz trzynaście miesięcy. Nie jest w stanie utrzymać główki, kiedy leży na brzuszku. Nie obraca się na boczki. Nie potrafi usiąść prosto. Nie dosięga po swoje zabawki. Nie raczkuje.

Weronika zażywa leki przeciwpadaczkowe, ale nie przynoszą one żadnej poprawy.

W ubiegłych miesiącach Weronika wielokrotnie trafiała do szpitala. Ostatnia hospitalizacja zakończyła się na oddziale intensywnej terapii z komplikacjami zagrażającymi jej życiu.

Rodzice chcieliby również, aby Weronika została poddana leczeniu wzroku komórkami macierzystymi, co nie jest dostępne w Polsce.

Znalazłam szpital w Nowym Jorku, który specjalizuje się w epilepsji i zaburzeniach napadowych. Byłaby to wielka szansa, bo lekarze zgodzili się, aby Weronika mogła być tu przyjęta.
Jak wszyscy wiemy, leczenie w USA jest bardzo drogie, ale także bardzo skuteczne.

Jak możesz pomóc?
Przekaż dzisiaj darowiznę, aby wspomóc leczenie Weroniki i podziel się jej historią ze znajomymi, przyjaciółmi i rodziną.

Każdy grosz się liczy!

Moja kampania GoFundMe przyjmuje darowizny na całym świecie. Możesz bezpiecznie przekazać darowiznę za pomocą dowolnej karty kredytowej lub debetowej. Popierana przez GoFundMe Gwarancja, GoFundMe jest najbezpieczniejszą platformą do dawania. Gwarancja GoFundMe chroni hojność ofiarodawców i zapewnia, że ​​środki są wysyłane do właściwej osoby.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, proszę o wiadomość.
Z przyjemnością na nie odpowiem.

Podziekowanie
W imieniu Weroniki i jej rodziny jestem bardzo wdzięczna za darowizny, wsparcie i udział.

 • Anonymous 
  • $10 
  • 43 mos
 • Anonymous 
  • $250 
  • 45 mos
 • Anonymous 
  • $150 
  • 45 mos
 • Anonymous 
  • $25 
  • 45 mos
 • Anonymous 
  • $200 
  • 45 mos
See all

Organizer

Renata Bonar 
Organizer
New York, NY
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more