Main fundraiser photo

Help Murrlan walk again

Donation protected
I am Gjylsyn Asllani and I want you to get to know my son, Murrlan, the teenager looking forward to his promising future, up to the moment when the accident he suffered cut his many dreams short.

Murrlan was 16 when, in June last year, he suffered an accident in the swimming pool. The injury to his spine left him fighting for his life and left him with a tetraplegia.

After the urgent medical intervention that could not be undertaken in Kosovo, Murrlan was given a second chance at life by physicians in Albania.

The injury left him bound to a wheelchair, motionless and facing daily battles of learning to survive. A very simple task to return partial mobility to his hands was long and arduous, as is each day.  Getting used to his limitations, devoting so much time to physical therapy, and staying positive while overcoming his depression is not easy.

However, there is hope for Murrlan. The hope comes from the renowned TIRR Memorial Hermann research hospital where, after the professional evaluation of the physicians, the opportunity has been offered to restore his body's functionality. Thanks to the therapy and treatment, Murrlan will be able to gain back his independence in living his life like any other 17-year-old and we wholeheartedly believe in - the opportunity to walk, run, and swim again.

Murrlan, is seeking and accepting your very precious financial help, of any amount, to help us as a family cover the high financial cost of his treatment and transportation that we cannot afford ourselves.

Before the accident, the energetic, smiling, curious and always positive Murrlan enjoyed company of his friends, that support him to this day and for which he is very grateful. He enjoyed spending time with his family and helping his father in running the family store in the beautiful town of Prizren.

He loves reading, loves the cinema, enjoys conversations with his older sister Flaka and playing with his younger one Debora. He loves animals and loves music, which has always played a big role in his life. He was attending music school in order to become a clarinetist when he had the accident.

Murrlan was a promising athlete, a dedicated swimmer of the Prizren Swimming Club and was lauded by his instructors and swimbuddies, but the accident cruelly put a stop to this as well.

Life after the accident

How life can change in a split second!

The difficulties faced are countless. Daily physical therapy and maintenance of physical, mental, and spiritual health at times feel insurmountable. Caring for Murrlan is a 24-hour engagement. Our family is trying very hard to support him in gaining back his strength and independence.

This fervent wish of ours promises to be fulfilled in the well-known TIRR Memorial Hermann hospital and their accomplished staff, where there is hope that our son can stand on his feet again, and that our family can finally regain its footing.

As a mother, as a human being, I appeal to all of you to help us financially in helping Murrlan get back to living life to the fullest!

I thank you from the bottom of my heart for reading through our plight and for your generosity..


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unë jam Gjylsyn Asllani dhe dëshiroj të ju njoftoj me djalin tim, Murrlanin i cili i gëzohej të ardhmes premtuese, deri në momentin kur aksidenti të cilin e pësoi e privoi nga shumë ëndrra.

Në qershor të vitit të kaluar Murrlani 16 vjeçar pësoi aksident në pishinë dhe lëndimi në kurriz e la duke luftuar për jetë.

Pas intervenimit urgjent që nuk mund të realizohej në Kosovë Murrlanit iu dha shansi i dytë për jetë nga mjekët në Shqipëri.

Lëndimi i kurrizit e la në karrocë, të palëvizshëm dhe në përballje të shumë betejave të përditshme. Sfida për të kthyer lëvizshmërinë e pjesshme në duar ishte e gjatë dhe e mundimshme, dhe të tilla janë shumë ditë. Të mësohesh me kufizime, të përkushtohesh aq shumë në terapi të përditshme, të mbetesh pozitiv e të ja dalësh përtej nuk është e lehtë.

Megjithatë, për Murrlanin është një shpresë, dhe ajo vjen nga spitali I njohur TIRR Memorial Hermann, ku mjekët pas vlerësimit profesional po ofrohet mundësia  për rikthim të funsionalitetit të trupit . Falë terapisë Murrlani do të ketë mundësinë për pavarësimin në kryerjen e aktiviteteve ditore, në rritjen e kualitetit të jetës dhe në atë që, 17 vjeçari ynë dhe ne e besojmë me plot zemër – mundësinë për të ecur sërish.

Murrlani, po kërkon dhe pranon ndihmën e juaj shumë të çmuar financiare, në cfarëdo shume, për të na ndihmuar neve si familje mbulimin e kostos së lartë financiare që ne vet thjesht nuk mund ta përballojmë.


Jeta e Murrlanit para aksidentit

Para aksidentit Murrlani energjik, i buzëqeshur, kurreshtar e gjithmonë pozitiv kënaqej me shoqëri, e cila edhe tash vazhdon ti qëndrojë pranë e për të cilën është shumë falënderues. Kënaqej duke kaluar kohën me familje dhe duke ndihmuar babain e tij në dyqanin e vogël në Prizrenin e bukur.

Murrlani e don leximin, e don kinemanë, i don shëtitë, bisedat me motrën e tij të madhe Flakën dhe lojën me motrën e tij më të vogël Dëborën. I ka dashur dhe vazhdon ti dojë kafshët. Muzika ka luajtur gjithmonë rol të madh në jetën e tij dhe ai vijonte shkollën e muzikës për klarinet në kohën kur i ka ndodhur aksidenti.

Murrlani ishte notar premtues dhe medalet e tija të shumta e përkujtojnë edhe në ëndrrën tjetër që u ndërpre vrazhdë nga aksidenti.

Përkujdesi ndaj Murrlanit është 24 orësh dhe familja jonë po mundohet me çdo forcë te ndihmojë forcimin e tij dhe pavarësimin e tij të plotë.

Kjo dëshirë e jona e flaktë premton të përmbushet në spitalin e njohur TIRR Memorial Hermann, në Houston të SHBA-ve ku ka shpresë që djali ynë të qëndrojë sërish në këmbët e veta. Që familja jonë të rimëkëmbet.

 

Ju falënderoj nga thellësia e zemrës që lexuat dhimbjen tonë dhe në përkrahjen tuaj.

Donate

Donations 

 • Anonymous
  • $50 
  • 9 mos
 • Anonymous
  • $35 
  • 3 yrs
 • Dreni Berisha
  • $50 
  • 3 yrs
 • Bani Familja hyseni
  • $130 
  • 3 yrs
 • Anonymous
  • $25 
  • 3 yrs
Donate

Organizer and beneficiary

Suzana Hoti
Organizer
Spring, TX
Suzana Hoti
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.