Help Leung Wai Sumchi Fight Cancer
David Hoang will represent Chimawan's group to collect and Tien Nguyen will send money to miss Leung Wai. $5000 have been send to Leung Wai 

Here is Miss Leung Wai letter
To all my Chimawan friends

This is Miss Leung Wai. I hope you remember me from the refugee camps in Hong Kong. I started there in 1974 and continued until 1994. While in the Buddhist temples throughout the camps, I felt very blessed by my Vietnamese friends who loved me as their sister -- I haven't forgotten any of you.

I am writing to ask for your help. Last summer, I was unfortunately diagnosed with cancer on the right side of my chest (ung thu vu). The illness has taken a large toll on my health and I have spent all that I have. Please consider supporting me so that I can continue to fight this terrible disease. I hope I can do more Buddhist work, it is very important to me. Thank you for your kindness. Buddha blesses you and I wish your family much good health and luck.

Leung Wai

CHIMAWAN HONG KONG - FUNDRAISING
                           GÓP MỘT BÀN TAY
Là những người tỵ nạn ở Hong Kong nói chung và Chimawan nói riêng. Không ai mà không biết đến Thầy người Tây Đức (Saddhaloka) và Bà Leung (Lương). Họ là những vị ân nhân của chúng ta. Thầy đã mất vào 9-2013 tại Hong Kong, riêng bà Leung hiện nay đang sống ở Hong Kong và đang mang căn bệnh ung thư vú, bà đang cần sự giúp đỡ. Mong mọi người cùng góp một bàn tay trong sự " Biết ơn, Nhớ ơn và Đền ơn".
Mọi chi tiết xin liên lạc :
Nguyễn đình Tiến: [phone redacted]
Nguyễn thị Kim Anh: [phone redacted]

(Thư kêu gọi giúp đỡ của bà Lương)

 • Amanda Le 
  • 100 $ 
  • 46 mos
 • Thanh Le 
  • 500 $ 
  • 56 mos
 • Thanh Lam 
  • 100 $ 
  • 57 mos
 • Tuong-trinny Le 
  • 100 $ 
  • 57 mos
 • David Hoang 
  • 100 $ 
  • 57 mos
See all

Organizer and beneficiary

Tien Nguyen 
Organizer
Elk Grove, CA
DAVID HOANG 
Beneficiary