Main fundraiser photo

Cerflun Cymunedol Cranogwen Community Monument

Donation protected

Cerflun Cymunedol Cranogwen

Sarah Jane Rees, y bardd Cranogwen 1839 – 1916
Morwr, bardd, athrawes, newyddiadurwraig, pregethwraig ac ymgyrchydd.

 
Rydym yn dîm o fenywod o Langrannog a Phontgarreg, gorllewin Cymru. 
Ein bwriad yw i ddathlu llwyddiannau a dylanwad pellgyrhaeddol yr arwres Cranogwen. Mi fydd pob ceiniog a gyfrannir yn mynd tuag at godi cerflun efydd ohoni er mwyn diolch iddi am arwain y ffordd ac i ysbrydoli’r genhedlaeth nesa’.


Cefngwyd y prosiect yma gan https://monumentalwelshwomen.com/our-hidden-heroines   
Ceir mwy o wybodaeth am Cranogwen fan hyn: https://www.bbc.co.uk/programmes/profiles/1RznzxfHZZmrd3hV6W1LyVh/cranogwen-sarah-jane-rees 

A gellir darllen ei barddoniaeth yn fan hyn: https://www.llyfrgell.cymru/ardal-arddangosfeydd-digidol/arddangosfeydd-digidol/europeana-rise-of-literacy/cyfrolau-barddoniaeth/caniadau-cranogwen#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-2266%2C-159%2C6363%2C3174


Cranogwen Community Monument 

Sarah Jane Rees, known by her bardic name Cranogwen 1839 - 1916
Mariner, poet, teacher, journalist, preacher, campaigner

We are a female project team from the communities of Llangrannog and Pontgarreg, west Wales. Our aim is to celebrate the ambition and success of our pioneering local heroine Cranogwen. The funds raised will provide a life-sized bronze statue to commemorate her life and achievements to inspire the next generation.  

The project is supported by Monumental Welsh Women. https://monumentalwelshwomen.com/our-hidden-heroines  

To learn more about Cranogwen please click on the links below:   
https://www.bbc.co.uk/programmes/profiles/5NBLyP27sktHGm6ljTG9h6J/cranogwen-sarah-jane-rees 

https://www.bbc.co.uk/programmes/profiles/1RznzxfHZZmrd3hV6W1LyVh/cranogwen-sarah-jane-rees

Cranogwen’s Poetry Link: https://www.library.wales/digital-exhibitions-space/digital-exhibitions/europeana-rise-of-literacy/poetry-volumes/caniadau-cranogwen#?c=&m=&s=&cv=1&xywh=-743%2C0%2C3320%2C2819

All funds raised will be managed through Monumental Welsh Women Ltd.

Events and updates will be announced through Hwb Cymunedol Llangrannog/ Llangrannog Community Hub.

Facebook Hwb Cymunedol Llangrannog/ Llangrannog Community Hub Link : https://www.facebook.com/groups/2284803288504699/?ref=share

21.05.2021 Diweddariad:

Newyddion gwych, oherwydd yr holl gefnogaeth a rhoddion hael rydym wedi cyrraedd ein targed cyntaf o £10000. Rydym yn parhau I godl arian er mwyn medru cynhyrchu teyrnged haeddianol I’r fanyw eithriadol oedd Sarah Jane Rees – felly plis cadwch rhoi!

Mae nawrwedi ei gytuno y bydd y cerflun yn cael ei osod yn yr ardd gymunedol, diolch I Bwyllgor Lles Llangrannog, drws nesa’ I Gapel Bancyfelin ble roedd Sarah nid yn unig yn aelod ond mi wnaeth hi gyfrannu at gostiau adeiladau’r capel yn dilyn teithio America.

Oso es gennychunrhyw wybodaeth, straeon, llen gwerin am Cranogwen neu’n perthyn mi fyddem wrth ein bod yn clywed gennych.

Diolch o gallon, gyda’n gilydd rydym ar fin sicrhau dathliad teilwng,

Carys, Anne-Marie, Helena, Kat

21.05.2021 update: Excellent news everyone your fantastic support has meant that we have reached our first target of £10000.  We are
continuing to raise funds so we can produce a monument project that will truly reflect our formidable pioneering heroine. 
It is now agreed that the statue will be sited in the village garden which has been kindly donated by Lles Llangrannog Welfare Committee. The site is next to Bancyfelin Chapel partly funded by Cranogwen after touring America and is across the road from her grave.  

If you are a relative or know of anyone related to Cranogwen please can you let us know.  
Look out for our next community event in June 2021 on Facebook or Follow and contribute to our Instagram cerfluncranogwenmonument
Best wishes and please keep sharing and donating,  Anne-Marie, Helena, Carys and Kat.    

Donate

Donations 

 • Anonymous
  • £250 
  • 1 yr
 • Jane Morgan
  • £100 
  • 1 yr
 • Tim Philbin
  • £100 
  • 1 yr
 • Carolyn Hodges
  • £10 
  • 1 yr
 • Rev A G Loat
  • £20 
  • 1 yr
Donate

Organizer and beneficiary

Anne-Marie Bollen
Organizer
Helen Molyneux
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee