Blwyddyn gap Cameron / Gap year.

(welsh below)
Hello,
My name is Cameron Jones. I’m 18 years old and from North Wales. I’m currently trying to raise money for a gap year in Llanelli, South Wales. To prepare me I will be given intense Christian discipleship training in Birmingham, a month full of amazing wisdom, encouragement and opportunities. A large amount of my funds will be going towards this. After this I will be moving to Llanelli where I will be living in a house with my two other team mates and helping out in two local churches, for six months. Following this time, I will have a special opportunity to go to Kolkatta, India for roughly 3 weeks. Where I will get to see the current missionary work that’s happening through their culture.

“Therefore go and make disciples of all nations” (Matthew 28:19)
The main reason why I am passionate about doing a gap year in my home country, Wales, is because I strongly believe that my nation needs the love of God just as much as any other nation. I feel obligated to serve Him here, where he’s already placed me, before sharing the good news to the rest of the world.

Please support me in your prayers as this year will be full of emotional and challenging moments. I would appreciate this more than you may know. If you would like to support me financially, this would be just as appreciated. I do believe God will provide. I’m sure He will as this gap year opportunity, so far, has been clearly God led. So I humbly ask that you please consider helping me. Thank you.

------------------------------------------------------------------

Helo,
Fy enw i ydy Cameron Jones. Dwi’n 18 mlwydd oed ac yn byw yn Gogledd Cymru. Ar hyn o bryd dwi’n ceisio codi arian i fy mlwyddyn gap yn Llanelli, yn De Cymru. I baratoi at y flwyddyn fydddai yn mynd trwy hyfforddiant disgybliaeth Cristnogol am fis llawn doethineb, annogaeth a chyfleoeth anhygoel. Fydd cyfraniad mawr o’r arian yn mynd tuag at yr amser yma. Ar ôl hyn, dwi’n symud i fyw yn tŷ gyda dau fechgyn arall yn Llanelli. Lle dwi am fod yn helpu dwy eglwys yna am 6 mis. Yn dilyn hyn, dwi wedi cael y cyfle arbennig i drafelio i Kolkatta, India am o gwmpas 3 wythnos. Yna dwi am fod yn gweld y gwaith cynhadol sy’n diwgwydd yma.

“Felly ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi” (Mathew 28:19)
Y brif reswm pam genai teimladau cryf dros gwneud blwyddyn gap yng Nghymru, fy ngwlad cartrefol, ydy achos dwi’n credu bod fy ngwlad angen cariad Duw yn union yr un faint ag wledydd eraill. Dwi’n gweld yr angen gan Duw i aros lle maen’t wedi fy osod, cyn mynd allan i’r byd i rannu y newyddion da.

Felly plîs cefnogwch fi trwy eich gweddïau yn ystod y flwyddyn gan fydd yn llawn llawer o fomentau emosiynol a heriol. Fyddai yn gwerthfawrogi hyn mwy na be’ fyddwch ella yn adnabod. Os hoffwch chi cefnogi fi yn ariannol, dwi yn gwerthawrogi hyn yr un gystal. Dwi’n credu bydd Duw yn darparu. Dwi’n siwr bydd Ef gan fod y cyfle i wneud y flwyddyn gap, hyd yn hyn, wedi bod yn amlwg o dan Ei arweiniad. Felly dwi’n gofyn i chi ystyried helpu fi. Diolch yn fawr.
 • Owen Lloyd-Evans 
  • £50 
  • 69 mos
 • Arwel Jones 
  • £150 
  • 69 mos
 • Lake Gaston Baptist Church 
  • £300 
  • 69 mos
 • Jan jones 
  • £500 
  • 69 mos
 • David Cooper 
  • £40 
  • 69 mos
See all

Organizer

Cameron Jones 
Organizer
Rhosgadfan, Wales, United Kingdom