Main fundraiser photo

Navegant les crisis

Donation protected
CATALÀ
(español debajo)
 
 
Abilis és un espai itinerant que neix amb la voluntat d'investigar i intervenir en el camp de la Salut Mental Col·lectiva, possibilitant espais per a seguir pensant el patiment, els malestars i les cures.
 
Estem molt emocionades de presentar-vos el projecte en el qual hem estat treballant els darrers mesos: Navegant les crisis - Una guia per a l'autogestió col·lectiva de les experiències de patiment. Ha estat un procés llarg i molt intens, en el que ens hem donat temps per a digerir i revisar el material amb altres col·lectius i individualitats, vinculades a l’activisme en salut mental.
 
Des d'Abilis entenem que, en major o menor mesura, les experiències de patiment han estat, estan o estaran presents a les vides de totes les persones, i que les respostes que ens ofereix el sistema massa sovint es basen en pràctiques coercitives, paternalistes, patologitzadores i medicalitzadores. Necessitem transformar la manera com pensem i acompanyem les experiències de patiment, i aquesta guia és una eina que - entre moltes d'altres - obren una finestra de possibilitats de transformació.
 
Els diners obtinguts a través de la plataforma es destinaran a la impressió de les guies, amb la voluntat de poder-les distribuir gratuïtament als nostres tallers, així com a espais juvenils, centres socials, entitats i organitzacions, espais associatius... Una petita part s’invertirà en l’entitat, per a l'elaboració de futurs materials i despeses web, així com per la retribució a les persones que han treballat en el desenvolupament de la guia.
 
Podeu descarregar la guia a la nostra pàgina web www.abilis.cat


-----------------------------------------------------------------


ESPAÑOL
 
 
Abilis es un espacio itinerante que nace con la voluntad de intervenir en el ámbito de la Salud Mental Colectiva, posibilitando espacios para seguir pensando el sufrimiento, los malestares y los cuidados.
 
Estamos muy emocionadas de presentaros el proyecto en el que hemos estado trabajando estos últimos meses: Navegando por las crisis - Una guía para la autogestión colectiva de las experiencias de sufrimiento. Ha sido un proceso largo y muy intenso, en el que nos hemos tomado tiempo de digerir y revisar el material con otros colectivos e individualidades, vinculadas al activismo de salud mental.
 
Desde Abilis entendemos que, en mayor o menor medida, las experiencias de sufrimiento han estado, están o estarán presentes en la vida de todas las personas, y que las respuestas que ofrece el sistema con demasiada frecuencia se basan en prácticas coercitivas, paternalistas, patologizantes y medicalizadoras. Necesitamos transformar la forma en la que pensamos y acompañamos las experiencias de sufrimiento, y esta guía es una herramienta que, entre muchas otras, abren una ventana de posibilidades de transformación.
 
El dinero recaudado a través de la plataforma se destinará a la impresión de las guías, con la voluntad de poderlas distribuir de forma gratuita a nuestros talleres, así como en espacios juveniles, centros sociales, entidades y organizaciones, espacios asociativos… Una pequeña parte se invertirá en la entidad, para la elaboración de futuros materiales y gastos web, así como para la retribución a las personas que han estado trabajando en el desarrollo de la guía.
 
Podéis descargar la guía en nuestra página web www.abilis.cat
Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €15 
  • 7 mos
 • Xènia Canal Calvo
  • €15 
  • 1 yr
 • Alfons J. Santos Rodriguez
  • €100 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • €300 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • €10 
  • 2 yrs
Donate

Organizer

Abilis Associació
Organizer
Barcelona

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee