Unexpected death of husband/dad

Arjan Tollumi, Husband and Father of 3 beautiful daughters passed away last night.  A  great spirited man who was taken from us at such a young age.

The purpose of this gofund me is to hopefully accumulate some funds for the funeral services and hopefully for a future for the children.

Any donations would be greatly appreciated.

Arjan Tollumi, burri dhe babai i 3 vajzave të bukura vdiq natën e kaluar. Një njeri i madh i zjarrtë që ishte marrë nga ne në një moshë aq të re.

Qëllimi i kësaj fitoreje është që me shpresë të grumbulloj disa fonde për shërbimet e varrimit dhe shpresojmë për një të ardhme për fëmijët.

Çdo donacion do të vlerësohej shumë
 • Roland Cutra 
  • $200 
  • 51 mos
 • Rinush Karpuzi 
  • $150 
  • 51 mos
 • Mira Sharku 
  • $50 
  • 51 mos
 • Dritan Turkeshi  
  • $100 
  • 51 mos
 • Shkelqim Duka  
  • $100 
  • 51 mos
See all

Organizer

Vergim Ilirjana Marke 
Organizer
Staten Island, NY