Апел за помош-Болничко лекување

Потребна е донација за Маре Симевска (47) од Печево,која е маjка на три деца.
Потребно е да се соберат средства, за понатамошно лекување,
Кои тие самите неможат да ги покријат сите трошоци.
Потребно е итно преместуване од една клиника во друга за понатамошен третман на болеста која е со диајгноза:
ДГ:J18.8-друга пневмонија микро организам
неозначен
J98.8-други означени респираторни заболувања.
Секој ваш денар во моментот,за нас ке биде
од големо значење.
Однапред ви благодариме за вашата подадена рака.

Donations (218)

See top
 • Anonymous
  • €5 
  • 3 mos
 • Elena Vezenkovska
  • €30 
  • 4 mos
 • Gordana Mitrevska
  • €30 
  • 4 mos
 • Hristina Manchevska
  • €200 
  • 4 mos
 • Anonymous
  • €50 
  • 4 mos
See all

Organizer

Verce Pulkova
Organizer
Tangermünde

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.