Lombok Earthquake

Hallo allemaal,

Samen met 3 vriendinnen heb ik het afgelopen half jaar in Lombok stage gelopen.

Zoals jullie weten is Lombok getroffen door verschillende zware aardbevingen. Hierbij zijn vrienden van ons en hun families veel kwijt geraakt. Op deze manier willen wij deze mensen graag helpen zodat zij, wanneer dat weer mogelijk is, hun huizen en dorpen weer kunnen opbouwen.

Dit geld gaat niet naar een stichting in Lombok, maar wordt direct naar lokale inwoners verzonden!

Wilt u, samen met ons, deze mensen helpen? Alle beetjes helpen!

—————————————————————

Hello all,

Together with 3 friends, I did an internship in Lombok during the past six months.

As you know, Lombok has been hit by several severe earthquakes. Here, friends of us and their families have lost a lot. In this way we would like to help these people so that they can rebuild their houses and villages whenever possible.

This money does not go to a foundation in Lombok, but is sent directly to local residents!

Do you want to help these people together with us? All bits help!

Organizer

Danielle Kortlever
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.