Help Andrew get back on his feet!
Help Andrew get back on his feet!

Unexpected and unthinkable tragedies cause fear in most people, but only a few actually have to live through them. A tragedy of such nature happened to me a couple of months ago.

On March 6, 2023, I had recurring episodes of chest pains, nausea, and shortness of breath. I sought medical help at a New Jersey emergency room. Unfortunately, my condition worsened the next day, requiring that I be immediately transported via helicopter to another hospital. That is the last thing I remember from that day.

When I woke up, I realized that I no longer had legs. I thought I had a nightmare that I would eventually wake up from. I was then informed that I suffered a bad case of ST Elevation Myocardial Infraction, which is a heart attack with a completely blocked coronary artery, and that my legs could not have possibly been saved due to serious vascular complications during surgery. Aside from the amputation of my legs above the knees, I also suffered kidney failure and a litany of other medical issues. I spent almost two months in a hospital and was recently transferred to a rehabilitation facility where I am expected to spend at least another month.

What makes this tragedy even more unfathomable is that I am only forty-one (41) years old. My wife and 8-year-old daughter, Laura, reside in Poland, and are financially dependent on me. I am now not only unable to support my family but need help myself to literally get back on my feet.

One prosthetic leg can cost up to seventy thousand dollars ($70,000). In addition to that, I will soon face the reality of receiving medical bills for a minimum of hundreds of thousands of dollars. I will also require a wheelchair, among other equipment, as well as long-term rehabilitation and continued complex medical treatment. My family needs food on their table, too.

Prior to this horrific incident, I was a well-regarded police officer in Poland. In my spare time, I loved spending time with my wife and daughter. My most important goal is to remain as active as possible in my daughter’s life and upbringing. I have also always been passionate about outdoor activities, with fishing and hiking being my absolute favorites. To state the obvious, hiking on uneven terrains requires functioning legs. My dream is to be able to do it again in the future.

Pomóż Andrzejowi stanąć na nogi!

Nieoczekiwane tragedie budzą strach u większości ludzi, ale tylko nieliczni muszą je przeżyć. Tragedia tego rodzaju przydarzyła mi się kilka miesięcy temu.
6 marca 2023 roku miałem powtarzające się epizody bólów w klatce piersiowej, nudności i duszności. Szukałem pomocy medycznej na izbie przyjęć w New Jersey. Niestety następnego dnia mój stan się pogorszył i wymagał natychmiastowego przetransportowania mnie helikopterem do innego szpitala. To ostatnia rzecz, jaką pamiętam z tamtego dnia.

Kiedy się obudziłem, zdałem sobie sprawę, że nie mam już nóg. Myślałam, że śni mi się koszmar, z którego w końcu się obudzę. Poinformowano mnie wówczas, że doznałem ciężkiego przypadku zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, czyli zawału serca z całkowitym zablokowaniem tętnicy wieńcowej, a moich nóg nie można było uratować z powodu poważnych powikłań naczyniowych podczas operacji. Oprócz amputacji nóg powyżej kolan, cierpię również na niewydolność nerek i szereg innych problemów zdrowotnych. Spędziłem prawie dwa miesiące w szpitalu, a niedawno zostałem przeniesiony do ośrodka rehabilitacyjnego, gdzie mam spędzić co najmniej kolejny miesiąc.

Tym, co czyni tę tragedię jeszcze bardziej nie do zniesienia, jest fakt, że mam zaledwie czterdzieści jeden (41) lat. Moja żona i 8-letnia córka Laura mieszkają w Polsce i są ode mnie zależne finansowo. Teraz nie tylko nie jestem w stanie utrzymać rodziny, ale potrzebuję pomocy, aby dosłownie stanąć na nogi.

Jedna proteza nogi może kosztować nawet 70 000 dolarów. Poza tym wkrótce będę musiał zmierzyć się z rzeczywistością otrzymywania rachunków medycznych na co najmniej setki tysięcy dolarów. Potrzebny będzie mi między innymi wózek inwalidzki, a także długotrwała rehabilitacja i kontynuacja kompleksowego leczenia. Moja rodzina też potrzebuje wsparcia finansowego.

Przed tym okrutnym wydarzeniem byłem cenionym policjantem w Polsce. W wolnym czasie uwielbiałem spędzać czas z żoną i córką. Moim najważniejszym celem jest jak największa obecność w życiu i wychowaniu córki. Zawsze pasjonowałem się zajęciami na świeżym powietrzu, a moimi absolutnymi faworytami są wędkarstwo i piesze wędrówki. Oczywiste jest, że wędrówki po nierównym terenie wymagają sprawnych nóg. Moim marzeniem jest móc to znów robić w przyszłości.Become the first supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

See all

Organizer

Andrzej Bednaruk
Organizer
North Bergen, NJ

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.