99.000 acupuncture needles for filippino

Chào các bạn ,
Dear friends ,
I will go to Philippine in mid Jan 1014 to support local friends acupuncturists help the Filippino victims of Haiyan Typhoon ( Nov 9th 2013 ) , estimate 10.000 people died ...100.000 families affected . 1 dollar will help the local ear acupuncture specialists treat 6 patients . Any contribution is appreciated ! and will go directly to needle supplies . ( i got my own ticket )


Thank you so much ....


To learn more about ear acupuncture helps heal the trauma
click here http://www.youtube.com/watch?v=iGarbMEjzDs
we have been using ear acupuncture - NADA protocol to treat patients with trauma , emotional , fear , anxiety , insomnia , PTSD since 911 , Hurricane Katrina ...Nhĩ châm đã được sử dụng trong điều trị tổn thương tâm lý, thần kinh, khủng hoảng sau động đất, thiên tai , sóng thần ...rất hiệu quả. Bệnh viện Lincohn NYC đã sử dụng trên 20 năm và có nhiều nghiên cứu thành công . Vụ khủng bố 911 tại Hoa Kỳ , Đại Hồng Thuỷ Katrina New Orleans .... chúng tôi đã áp dụng nhĩ châm NADA rất thành công
Mời xem thêm nhĩ châm NADA
http://www.youtube.com/watch?v=iGarbMEjzDs
 • Michelle Winkler 
  • $50 
  • 104 mos
 • Rebecca Ohler 
  • $20 
  • 104 mos
 • Michelle Winkler 
  • $50 
  • 104 mos
 • SongLinh Lu 
  • $20 
  • 104 mos
 • Melba Ferdinand 
  • $75 
  • 104 mos
See all

Organizer

Quang Huynh 
Organizer
New Orleans, LA