Ummata Keenyaaf Haa Birmannu.

Ummanni keenya, oromoonni godina Baalee Kan lafaaf qabeenyasaanirraa buqqifaman, gargaarsa hatattamaa nurraa barbaadu. Akkuma asiin gaditti agartan kana, haalli isaan keessa jiran kana fakkaata, daa’imman, dubartiin ulfaa fi maangiddionni qorraaf aduu keessatti dararamaa jiru, haa birmannuufii waan dandeenyun. Galatoomaa ulfaadhaa.
 • Abdissa Koricho
  • $50 
  • 59 mos
 • Anonymous
  • $30 
  • 59 mos
 • Tamira Hussein
  • $20 
  • 59 mos
 • Zubeyda Ahmed
  • $25 
  • 59 mos
 • Bullo Erena
  • $50 
  • 60 mos
See all

Organizer

Amin Dubro
Organizer
Minneapolis, MN

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.