Medical Help

ሰላማትማሕበር ኤርትራዉያን ምምዕባል ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ፈይስቡክ : ንስድራ ቤት ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድ ንምሕጋዝ : ኣብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ዓለም ትነብሩ ድማ ብቀ
ሉ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ተወፍይሉ ባይታ ፈጢርና : ዘዝክኣለኩም ከተበርክቱ ብትሕትና ንሕብር። ከምዚ ኩሉኩም ክትከታተልዎ ዝቀነኹም : ኣብ ኤረይ ቲቪ መደብ ናትራን ዝቐረበ ዘሕዝን ህይወት ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድ ብሕጽር ዝበለ ንምዝኽኻር: 9 ትንፋስ ስድራ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድ 5 ኣወዳት 2 ደቂ ኣንስትዮ ዘጠቃለለት እያ። እተን ክልተ ደቂ-ኣንስትዮ ጸገም ዝባሃል የብለንን።እንተ እቲ ጸገም እቶም ኣወዳት ግን ከብድኻ እዩ ዝበልዕ። እዞም ኣወዳት ኣብ ሸሹዱስተ ወርሖም ካብ መዓንጥኦም ንታሕቲ ምንቅስቓስ ስኢኖም እዮም ዝለምሱ። ቀንዲ ባህግን ድሌትን ማሕበርና ሕኽምና ዝረኽብሉ መንገዲ ምድላይ እኳ እንተኮነ : ንግዚኡ ግን ኣብ ማሕረስ ተዋፊሩ ኣብ ኣንገት ትነብር ስድርኡ ዝኣ
ኣቦ ሓገዝ እንተኾኖ ካብ ዝብል ቁዱስ ዕላማ ተበ
ስና ዘዝካኣለኩም ሓገዝ ኣብዚ ከፊትናዮ ዘለና ሕሳብ ክትውፍዩ ንላቦ። ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝገለጽናዮ ክንደይ ገንዘብ ሂብካ ዘይኮነስ ክንደይ ሰብ ሓ
ዙ እዩ እቲ ዓቢ ዓወት እሞ ብወገንና $20.00 ጥራይ ውን እኽልቲ ምኳና ተሰማሚዕና ንኸተወፍዩ ድማ ብሃንቀዉታ ንጽበ። ዝያዳ ንክትህቡ ትደልዩ ድማ ኣብሽርኩም። እዚ ሕሳብ ውረድ ደይብ ዘይብሉ ብዘተኣማምንን ውሑሱን ኣገባብ ብክረዲት ካርድኹም እዩ ዝኽፈል። ኣገባብ ኣጠቓቕምኡ ድማ ጠዊቕኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኩም።

We would like to inform and kindly ask you for your support of our fundraising campaign at ⭐ https://www.gofundme.com/4wymvi8 (launched on December 26, 2017) to provide urgent financial medical support for the family of Mr. Saleh Ahmed living in Eritrea, Africa. Mr. Saleh Ahmed has 7 children of which 5 boys have become physically disabled after reaching the age of 6 months for unknown medical reason(s). Doctor's have yet to determine the cause of their disabilities. Mr. Saleh Ahmed with his family live in Sub-zone Tserona called Ona-Watote a village in Eritrea and with limited means to afford the overwhelming medical expenses let alone support his wife and 7 children to meet their basic living needs, thus urgent help is need. A documentary video was aired on 'ERi.TV'(Eritrean Television channel and published on 'Eri.TV's' Youtube channel on ⭐ https://www.youtube.com/watch?v=MnqMNPrDE44&feature=youtu.be, please & subscribe for additional support) to inform the World of the Ahmed family's misfortune and to reach out for help for them. With this Dawit Tekeste and the rest of the 'Eritrean Develop Positive Thinkers' Facebook group have organized a fundraising campaign on https://www.gofundme.com/4wymvi8 with the main objective to fund medical expenses and all other necessities that Mr. Saleh Ahmed's family needs to enable the boys to heal and be cured to good health. As you know any act of kindness makes a difference, you can help by donating to our fundraising campaign, sharing the link on your social media profiles and by spreading the word to your loved ones and contacts. Together we can move mountains with positive belief and if we all do our part to contribute and share.
We thank you all in advance on behalf of Mr. Saleh Ahmed and his family and on behalf of the 'Eritrean Develop Positive Thinkers' group for your support in this cause. Wishing you and your loved ones peace, health, happiness and prosperity in the coming New Year.

ሰላማት
ኩሉኩም ትከታተልዎ ከም ዘለኹም "ወፍሪ እታ ጸዋር ኣግነት" ጽቡቅ እኳ እንተሃለወ ክሳብ ሎሚ መዓልቲ ብ92 ሰባት ጥራይ እዩ ልዕ
6000 ሽሕ ዶላር ተዋጺኡ ዘሎ። ኩላትና ዘዝካኣለና እንድሕር ኣዋጺእና ዓቢ ዓወት እዩ'ሞ ሃየ ዓዓቅምና ነዛ ዘይ ተደቅስ ስድራ ነወፊ።
ተወሳኺ ሓበሬታ
እቶም ክረዲት ካርድ ዘይብልኩም ወይ ድማ ክትጥቀሙሉ ዘይጥዕመኩም ግን ከተወፍዩ ትደልዩ : እተን ክትከፍልወን ትደልዩ መጠን ገንዘብ ጥራይ ዘለዋ “Prepaid Credit Card “ ዝባሃል ኣብ ዝተፈላለየ ዱኻናት ክግዛእ ይካኣል እዩ።
ድሕሪኡ ኣብዚ ከፊትናዮ ዘለና ሕሳብ gofundme ከተወፍዩ ትኽእሉ ኢኹም።
OTHER PAYMENT OPTION: For those who do not have a credit card and would like to make a donation, you have one of a few other options, which is to buy a "Prepaid Credit Card" at your local stores or financial institutions. There would be a small fee for the card and you would pay for the amount that you would like to donate. Example: if you would like to donate $50 then you would need to buy a $50 Prepaid Credit Card + fee for the card
 • Weini Amine 
  • $100 
  • 42 mos
 • Dawitt Tesfagiorgis  
  • $20 
  • 42 mos
 • GoFundMe Team 
  • $500 
  • 43 mos
 • A G 
  • $25 
  • 43 mos
 • ELSA, BLAINE, YERU, AFEWORK YOHANNES 
  • $200 
  • 43 mos
See all

Organizer

Dawit Tekeste 
Organizer
Springfield, VA
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more