Main fundraiser photo

11 blinde kinderen overleden,11 blind children die

Donation protected
English below

Dinsdagochtend om 01.00 uur brak er een fatale brand uit in de meisjes slaapzaal op een school voor blinde kinderen in Oeganda. Hierbij zijn 11 kinderen overleden en er ligt nog een klein aantal kinderen in het ziekenhuis.
De directeur van de school, Francis Kinubi, is zelf ook blind en zorgt sinds 1999 met hart en ziel voor deze kinderen in de hoop ze een betere toekomst te geven. De school wordt voornamelijk draaiende gehouden door giften en vaak bezocht door vrijwilligers. Zo ook door Pascale (18 jaar) en haar oma Hennie. Zij zijn net teruggekomen uit Oeganda, waar ze als vrijwilligers actief zijn geweest op de Salaama School for the Blind.
Er zijn nauwe contacten met de leerkrachten van de school en er is dringend geld nodig voor het bouwen van een nieuwe veilige slaapzaal zodat de blinde kinderen snel weer opgevangen kunnen worden. Want dit is hard nodig!

Iedereen kan een steentje bijdragen: iedere euro is van harte welkom! Doe je mee?
——————————————————————————
Tuesday morning at 1 am a fatal fire broke out in the girls' dormitory at a school for blind children in Uganda. 11 children have died and a small number of children are still in hospital. 
The director of the school, Francis Kinubi, is blind himself and has been caring for these children with heart and soul since 1999, hoping to give them a better future. 
The school is mainly run by donations and often visited by volunteers. Also by Pascale (18 years old) and her grandmother Hennie. They have just returned from Uganda, where they have been active as volunteers at the Salaama School for the Blind.
There are close contacts with the teachers of the school and money is urgently needed to build a new safe dormitory so that the blind children can be taken care of again quickly. Because this is much needed!

Everyone can contribute: every euro is welcome! Are you in?Fundraising team: Inzamelingsactieteam (2)

Robbert Weddepohl
Organizer
Hoevelaken
Marije Kroonenburg
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee