Humanitarna Akcija- Jastrebac

$1,975 of $10,000 goal

Raised by 30 people in 60 months
No Longer Accepting Donations
 Share on Facebook

Poštovani Donatori,

Es Selamu Aleikum

Danas sam dobila priznanice od Jakuba ef. Hadžica, imama u džematu Jastreba, Željezno Polje za donacije koje su donirane za radove oko  džamije u selu Jastrebac kao I za popravku kanalizacije, puta  i vode u selu Jastrebac.  Ovom prilikom  želim da se još jednom zahvalim svim donatoraima na podržavanju ove  humanitarne akcije za selo Jastrebac.  Iskoristila bih ovu priliku da pozovem donatore I vakife, naše dobre Bošnjane širom svijeta, da se odazovu ovoj akciji I podrže popravak puta, kanalizacije, radove na džamiji u selu Jastrebac. Ovi projekti su izvanredna prilika za trajnu sadaku ( sadaka džariju ).  U Ibn Madžeovom Sunenu zabilježen je hadis koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

"Čovjeku i poslije njegove smrti teče nagrada od njegovih djela i dobročinstava: od znanja koje je širio i kojem je druge poučavao, od dobrog potomka kojeg je ostavio iza sebe, od mushafa koji je predao u nasljedstvo, od džamije koju je sagradio, od konačišta za putnike namjernike koje je sagradio, od kanala za navodnjavanje koji je prokopao, od sadake koju je izdvojio iz svoje imovine dok je bio zdrav i živ - sve to stiže do njega i poslije njegove smrti."


Na osnovu ovih, i sličnih hadisa, islamski učenjaci su pobrojali djela čiji je uzrok bio umrli za svog života i od kojih ima koristi i nakon svoje smrti. Takvih djela ima devet vrsta, a to su:


1. Trajna sadaka, poput raznih vrsta vakufa, izgradnja škola, bolnica, domova za nezabrinute, ambulantni itd. Sve dok traju te institucije i dok se njima koriste ljudi, umrli će imati od toga nagradu.
2. Korisno znanje, poput pisanja korisnih knjiga, udžbenika i naučnih djela, zatim održavanja korisnih predavanja i poučnih dersova. Ovdje se, svakako, mogu uvrstiti i razne vrste naučnih izuma od opće koristi, itd. Od spomenutih i sličnih stvari umrli će, ukoliko je vjerovao u Allaha i spremao se za susret sa Njim, imati nagradu sve dok od toga što je iza sebe ostavio ljudi budu imali koristi.
3. Hajirli dijete. To je dijete koje je odgojeno u islamu i koje je spoznalo Allahova i roditeljska prava pa se moli Allahu za svoje roditelje, ili dijete koje radi dobra djela u ime svojih roditelja, ili koje roditeljima poklanja sevape svojih djela iz zahvalnosti što su ga odgojili u islamu.
4. Izgradnja džamije u kojoj bi se obavljao namaz i podučavalo islamu. Takva džamija treba da bude izgrađena u ime Allaha, a ne radi prikazivanja, hvale ili ponosa.
5. Izgradnja raznih općekorisnih centara i odmarališta (hanova) u kojima bi besplatno boravili siromašni, nevoljnici i beskućnici. U to se mogu svrstati i dječji vrtići i sirotišta u kojima bi se odgajala siročad i djeca koju su napustili roditelji, itd.
6. Izgradnja vodovoda, bunara, raznih vrsta javnih česmi i sistema za navodnjavanje, koji bi koristili ljudima.
7. Izgradnja raznih pojilišta ili sistema za napajanje stoke i divljači.
8. Sađenje voća ili drveća od čijih plodova, drveta i hlada bi bilo koristi ljudima, pticama i životinjama.
9. Ostavljanje mushafa svom nasljedniku da iz njega uči, kao i uvakufljavanje mushafa za potrebe džamije ili drugih mjesta u kojima bi ljudi učili iz njih.

"Kada čovjek umre i njegovo djelo se prekine (tj. prestaju mu teći sevapi), osim u tri slučaja: ako je za sobom ostavio neku trajnu sadaku (sadekatun džarije), znanje kojim se ljudi koriste ('ilmun juntefe'u bihi) ili dobrog potomka koji Allahu upućuje dovu za njega (veledun salih jed'u lehu)."

Molim Allah dz.š da našim donatorima ukabuli njihove donacije  I da im uveća njihovu nafaku kako bi što više mogli pomagati one kojima je pomoć najpotrebnija.  

 

+ Read More
Iskoristila bih ovu priliku da pozovem donatore I vakife, naše dobre Bošnjane širom svijeta, da se odazovu ovoj akciji I podrže popravak puta, kanalizacije, radove na džamiji u selu Jastrebac u Zeljeznom Polju. Ovi projekti su izvanredna prilika za trajnu sadaku ( sadaka džariju ). U Ibn Madžeovom Sunenu zabilježen je hadis koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

"Čovjeku i poslije njegove smrti teče nagrada od njegovih djela i dobročinstava: od znanja koje je širio i kojem je druge poučavao, od dobrog potomka kojeg je ostavio iza sebe, od mushafa koji je predao u nasljedstvo, od džamije koju je sagradio, od konačišta za putnike namjernike koje je sagradio, od kanala za navodnjavanje koji je prokopao, od sadake koju je izdvojio iz svoje imovine dok je bio zdrav i živ - sve to stiže do njega i poslije njegove smrti."

Na osnovu ovih, i sličnih hadisa, islamski učenjaci su pobrojali djela čiji je uzrok bio umrli za svog života i od kojih ima koristi i nakon svoje smrti. Takvih djela ima devet vrsta, a to su:

1. Trajna sadaka, poput raznih vrsta vakufa, izgradnja škola, bolnica, domova za nezabrinute, ambulantni itd. Sve dok traju te institucije i dok se njima koriste ljudi, umrli će imati od toga nagradu.

2. Korisno znanje, poput pisanja korisnih knjiga, udžbenika i naučnih djela, zatim održavanja korisnih predavanja i poučnih dersova. Ovdje se, svakako, mogu uvrstiti i razne vrste naučnih izuma od opće koristi, itd. Od spomenutih i sličnih stvari umrli će, ukoliko je vjerovao u Allaha i spremao se za susret sa Njim, imati nagradu sve dok od toga što je iza sebe ostavio ljudi budu imali koristi.

3. Hajirli dijete. To je dijete koje je odgojeno u islamu i koje je spoznalo Allahova i roditeljska prava pa se moli Allahu za svoje roditelje, ili dijete koje radi dobra djela u ime svojih roditelja, ili koje roditeljima poklanja sevape svojih djela iz zahvalnosti što su ga odgojili u islamu.
4. Izgradnja džamije u kojoj bi se obavljao namaz i podučavalo islamu. Takva džamija treba da bude izgrađena u ime Allaha, a ne radi prikazivanja, hvale ili ponosa.

5. Izgradnja raznih općekorisnih centara i odmarališta (hanova) u kojima bi besplatno boravili siromašni, nevoljnici i beskućnici. U to se mogu svrstati i dječji vrtići i sirotišta u kojima bi se odgajala siročad i djeca koju su napustili roditelji, itd.

6. Izgradnja vodovoda, bunara, raznih vrsta javnih česmi i sistema za navodnjavanje, koji bi koristili ljudima.

7. Izgradnja raznih pojilišta ili sistema za napajanje stoke i divljači.
8. Sađenje voća ili drveća od čijih plodova, drveta i hlada bi bilo koristi ljudima, pticama i životinjama.
9. Ostavljanje mushafa svom nasljedniku da iz njega uči, kao i uvakufljavanje mushafa za potrebe džamije ili drugih mjesta u kojima bi ljudi učili iz njih.

"Kada čovjek umre i njegovo djelo se prekine (tj. prestaju mu teći sevapi), osim u tri slučaja: ako je za sobom ostavio neku trajnu sadaku (sadekatun džarije), znanje kojim se ljudi koriste ('ilmun juntefe'u bihi) ili dobrog potomka koji Allahu upućuje dovu za njega (veledun salih jed'u lehu)."

Molim Allah dz.š da našim donatorima ukabuli njihove donacije I da im uveća njihovu nafaku kako bi što više mogli pomagati one kojima je pomoć najpotrebnija.
+ Read More
Poštovani Donatori,

Es Selamu Aleikum,

Danas sam dobila priznanice od Jakuba ef. Hadžica, imama u džematu Jastreba, Željezno Polje za donacije koje su donirane za radove oko džamije u selu Jastrebac kao I za popravku kanalizacije, puta i vode u selu Jastrebac. Ovom prilikom želim da se još jednom zahvalim svim donatoraima na podržavanju ove humanitarne akcije za selo Jastrebac. Iskoristila bih ovu priliku da pozovem donatore I vakife, naše dobre Bošnjane širom svijeta, da se odazovu ovoj akciji I podrže popravak puta, kanalizacije, radove na džamiji u selu Jastrebac. Ovi projekti su izvanredna prilika za trajnu sadaku ( sadaka džariju ). U Ibn Madžeovom Sunenu zabilježen je hadis koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

"Čovjeku i poslije njegove smrti teče nagrada od njegovih djela i dobročinstava: od znanja koje je širio i kojem je druge poučavao, od dobrog potomka kojeg je ostavio iza sebe, od mushafa koji je predao u nasljedstvo, od džamije koju je sagradio, od konačišta za putnike namjernike koje je sagradio, od kanala za navodnjavanje koji je prokopao, od sadake koju je izdvojio iz svoje imovine dok je bio zdrav i živ - sve to stiže do njega i poslije njegove smrti."

Na osnovu ovih, i sličnih hadisa, islamski učenjaci su pobrojali djela čiji je uzrok bio umrli za svog života i od kojih ima koristi i nakon svoje smrti. Takvih djela ima devet vrsta, a to su:

1. Trajna sadaka, poput raznih vrsta vakufa, izgradnja škola, bolnica, domova za nezabrinute, ambulantni itd. Sve dok traju te institucije i dok se njima koriste ljudi, umrli će imati od toga nagradu.

2. Korisno znanje, poput pisanja korisnih knjiga, udžbenika i naučnih djela, zatim održavanja korisnih predavanja i poučnih dersova. Ovdje se, svakako, mogu uvrstiti i razne vrste naučnih izuma od opće koristi, itd. Od spomenutih i sličnih stvari umrli će, ukoliko je vjerovao u Allaha i spremao se za susret sa Njim, imati nagradu sve dok od toga što je iza sebe ostavio ljudi budu imali koristi.

3. Hajirli dijete. To je dijete koje je odgojeno u islamu i koje je spoznalo Allahova i roditeljska prava pa se moli Allahu za svoje roditelje, ili dijete koje radi dobra djela u ime svojih roditelja, ili koje roditeljima poklanja sevape svojih djela iz zahvalnosti što su ga odgojili u islamu.
4. Izgradnja džamije u kojoj bi se obavljao namaz i podučavalo islamu. Takva džamija treba da bude izgrađena u ime Allaha, a ne radi prikazivanja, hvale ili ponosa.

5. Izgradnja raznih općekorisnih centara i odmarališta (hanova) u kojima bi besplatno boravili siromašni, nevoljnici i beskućnici. U to se mogu svrstati i dječji vrtići i sirotišta u kojima bi se odgajala siročad i djeca koju su napustili roditelji, itd.

6. Izgradnja vodovoda, bunara, raznih vrsta javnih česmi i sistema za navodnjavanje, koji bi koristili ljudima.

7. Izgradnja raznih pojilišta ili sistema za napajanje stoke i divljači.
8. Sađenje voća ili drveća od čijih plodova, drveta i hlada bi bilo koristi ljudima, pticama i životinjama.
9. Ostavljanje mushafa svom nasljedniku da iz njega uči, kao i uvakufljavanje mushafa za potrebe džamije ili drugih mjesta u kojima bi ljudi učili iz njih.

"Kada čovjek umre i njegovo djelo se prekine (tj. prestaju mu teći sevapi), osim u tri slučaja: ako je za sobom ostavio neku trajnu sadaku (sadekatun džarije), znanje kojim se ljudi koriste ('ilmun juntefe'u bihi) ili dobrog potomka koji Allahu upućuje dovu za njega (veledun salih jed'u lehu)."
Molim Allah dz.š da našim donatorima ukabuli njihove donacije I da im uveća njihovu nafaku kako bi što više mogli pomagati one kojima je pomoć najpotrebnija.
+ Read More
Šta mi Hasan Salihović piše, citiram: “Razmišljajući o humanitarnoj akciji koju si pokrenula došao sam na jednu ideju da još malkice pomognem tvojim komšijama u Jastrebcu. Pošto često idem u ribolov i prilično dosta ulovim ribe, odlučio sam da po minimalnoj cijeni prodajem tu ribu, a sav prikupljeni novac da predam Hilmi Bećiroviću ili efendiji Nijazu Derliću pa neka oni odluče šta je najpotrebnije selu. Do sad sam dijelio ribu narodu ‘gratis’, pa sam došao na ideju da se od mog ribolova može nešto i zaraditi te tim zarađenim sredstvima pomoći, stradalnicima, narodu u našoj Bosni.”

Pošto je školska godina uveliko otpočela sa radom, a put za selo Jastrebac još nije bio prohodan, mališani iz sela Jastrebac su bili prisiljeni da po kiši i lošem vremenu pješače duge relacije do škole i nazad. U školu se mora ići pa makar se kislo i pješačilo, kako kažu mještani Jastrebaca, ali je Hasanova donacije bar malo riješila problem ovih neustrašljivih i marljivih učenika. Naime, od Hasanovih upecanih i prodatih riba kupljene su kišne kabanice za 35 učenika. Od prikupljenih novčanih srestava, kabanice je kupio Hilmo Bećirović te ih uručio mjesnom imamu Jakubu ef. Hadžiću koji je na vjeronauci podijelio kabanice sretnim učenicima. Ova Hasanova donacija je uveliko obradovala mališane Jastrebca, ali prema riječima Hilme Bećirovića, njihove roditelje još više. Nisu se više morali brinuto o slabim “kineskim’ kišobranima i jakom vjetru koji ih je lomio kao suhe slamke a njihova djeca dolazila kući mokra do “gole kože”.

Na zahtjev donatora, dio donacije je uručen samohranoj majci, koja je zbog majskih klizišta i nepogoda morala napustiti Željezno Polje sa svojom malom djecom, dok je drugi dio donacije, na zahtjev donator dat za džamiju u selu Jastrebac. Ostatak donacija će biti korišten za sanaciju puta u samom selu.

Put kroz selo Jastrebac je u veoma lošem stanju i potrebne su velike sanacije oko kanalizacije i puta. Stoga bih ovom prilikom apelirala na sve ljude dobre volje da se odazove ovoj humanitarnoj akciji te svojim donacijama pruže pomoć mještanima sela Jastrebac. Vaše donacije možete uplatiti na ovaj link: Every dollar helps Bosnia".

Na kraju bih se zahvalila Hasanu Salihoviću na njegovoj podršći i pohvalila njegovu kreativnu ideju – od ribolova do kabanica. Već nam je uveliko poznato da se djela cijene prema namjeri, a namjera ovog humaniste je da svojim ribolovom još malo pomogne svoj napaćeni narod. Kakva divna i nesebična ideja. Njegova želja se ostvarila. Obradovao je one najmlađe sa kabanicama za kišu i usrećio njihove roditelje. Sačuvao je njihove nedužne glavice od kiše - trideset pet suhi glava.

Još bih se iskreno i duboko zahvalila svim ostalim donatorima, koji su svojim donacijama podržali ovu humanitarnu akciju te obradovali jednu samohranu majku, donirali za džamiju te sanaciju puta i kanalizaciju u selu Jastrebac.

Molim Allah dž.š. da ih sve obilno nagradi i uveća im nafaku i bereket u njoj. Amin!+ Read More
Ovu Humanitarnu Akciju, prikupljanja donacija za Željezno Polje, selo Jastrebac, in ša Allah, planiram da okončam danas ,Septembar 10, 2014. Te bih još jednom apelirala na Bošnjake širom svijeta da se odazovu i podrže ovu akciju.

Vi možete zahtijevati kome da se daju vaše donacije, kao na primjer: osobama čije su kuće uništene i oštećene te se trenutno nalaze u selu Jastrebac, materijalno najugroženijim stanovnicima Jastrebca, za gradnju džamije, puta itd. Nezaboravimo da je naše samo ono što damo i sebi pošaljemo što se jasno može vidjeti iz ovog hadisa.

Poslanik, s.a.v.s., kaže: ''Kome je draži imetak iz nasljedstva nego vlastiti imetak?'' Rekoše: ''Allahov Poslaniče, svakome od nas draži je njegov imetak.'' Reče: ''Doista je njegov imetak onaj koji podjeli, a imetak njegovog nasljednika onaj koji ostavi iza sebe''[Buharija]

Ono što čovjek potroši iz svoga imetka tokom svoga života u različite oblike dobročinstva, kao što su sadaka, humanitarni projekti, korisni vakufi, skrbljenje o jetimu, hranjenje gladnih, udovoljavanje potrebe muhtačima i pomaganje ljudi u teškoj materijalnoj situaciji – za sve ovo naći će nagradu pohranjenu kod Allaha i ona će biti uvišestručena. To je njegov stvarni imetak koji kod njega ostaje i od kojeg dobija koristi.

''Reci: 'Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje'''[ Es-Sebe', 39.]
''Lijepo je kada javno dajete milostinju, ali je za vas bolje ako to prikrijete i date siromasima, i On će pokriti vaša loša djela! A Allah dobro zna ono što vi radite!’’[ El-Bekare, 271.]

''O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, bit će izgubljeni. I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: 'Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!’ Allah sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dođe; a Allah dobro zna ono što vi radite.''[ Munafikun, 9- 11]
''Nećete postići dobro sve dok ne budete dijelili od onoga što vam je drago!''[ Ali Imran, 92.]

Poslanik, s.a.v.s. , kaže: ''U svakome danu u kome osvanu ljudi spuste se dva meleka. Jedan od njih kaže: 'Allahu, dadni još više onome ko troši', a drugi kaže: 'Allahu, dadni propast onome ko škrtari.''[ Buharija i Muslim]
+ Read More
Read a Previous Update
Be the first to leave a comment on this campaign.

$1,975 of $10,000 goal

Raised by 30 people in 60 months
No Longer Accepting Donations
 Share on Facebook
Created May 19, 2014
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
$100
Anonymous
57 months ago
$150
Hasan Salihovic
57 months ago

Nadam se da ce ova mala donacija bar malo ublaziti patnje naseg naroda.Veliki selam iz Danske.

EH
$50
Efendira and Almir Hodzic
57 months ago
$50
Anonymous
57 months ago
AA
$100
Ahmed Avdagic
57 months ago

Selam Aisa, Inshallah da ove pare dodju onima koji imaju najvecu potrebu - ti najbolje znas ko je u najvecoj nevolji. Hvala ti za to sto se bavis ovakvim radom. Maksuz selam iz Danske.

NW
$10
Norbert Weber
58 months ago

Please The Great God (Allah JS) help to the Affected People in the all the floaded areas

$100
Anonymous
58 months ago
$100
Anonymous
58 months ago
AA
$50
Ahmed Avdagic
58 months ago

Sve najbolje iz Danske. Nadamo se da ce ova mala donacija pomoci. Inshallah, bit ce jos donacija u buducnosti.

$25
Anonymous
59 months ago
Be the first to leave a comment on this campaign.
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a $5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.