385
385
8

Helping Mustafa Hussein's Child

$25,370 of $30,000 goal

Raised by 385 people in 27 months

Jaal/Musxafaa Huseen,  godina Arsii Bahaa Aanaa Ziwaay Dugdaa magaalaa Ogolchoo jedhamutti bara 1985 A. L. Htti kan dhalate
Bara 2008 ,FXG/Fincila xumura gabrummaa, Sabni Oromoo guutuu Oromiyaatti taasisee irraatti kabajaa fi jaalala saba ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha osoo ani jiru saba kiyya na duratti Lukkeeleen woyyaanee Agaaziin lubbuu isaanii hin baastu jechuun qawwee isaa diinatti garagalchuun agaazii shanii hanga jahaa walirraatti akaayuun akkasumas kanaa olis fixuun akka danda'amu poolisoota fi humna waraanaa lammummaan Oromoo ta'aniif karaa saaqee fakkeenya ta'uun, lubbuu isaa qaalii/deebii hin qabne kennuun Godina Arsii lixaa magaalaa Ajjeetti Gurraandhala 07/06/2008A. L. Htti Oromoof woreegame! Goota bara baraan seenaan yaadatu! Yeroo gootni kun wareegamu da’imni isaa ( SEENAA MUSXAFAA) garaa hadhaa keessatti baatii 5 lakkoofsiisftee jirti. Haati manaa musxafaa aaddee SIIFAN yeroo sanatti barattuu kolleejjii taatus ifni guyyaa adiin waan itti dhaameef baruumsa ufii gad dhiiftee yaadannoo abbaa manaa isii kana osoo jaalattu dhabde da’ima isaa guddiftee seenaa abba isii barsiisuuf murteeffattee baruumsa gad dhiiftee baadiyyatti galte.

Hanga deettes maatiif daima isii diinnii hafuura kutee amma baqaan biyya ollaa jirtii.  Col. Musxafaan lubbuu isaa Oromoof kenne. Ammaa yeeron kan nuti akka ummata kanaatti maatii isaa bira dhaabannee keessattu daima isaa SEENA MUSXAFAA fi haadha mana isaa amaana nutti  ta’an. Kanaaf LAMMITU LAMMII DHAQQABAA GOOTA LUBBUU UFII DABARSEE NUUF KENNE SEENAA MUSXAFAA HAA YAALLUU HAA GUDDIFNU SEENAAN NU GAAFATA. NU GARGARAA WAL HAA GARGAARRUU GALATOOMAA!
 This fund is going towards Seena Mustafa Hussein and his wife. Over the course of last three years thousands of Oromos died and he is one of them. At the time his young wife Siifan was five months pregnant.  Mustafa is a reverred hero among the Oromo people of Ethiopia. He like thousands of Oromos died whislt defending human rights in Ethiopia in the ongoing #OromoProtests that begun in 2014 in Ambo. The  Oromo plight has been raised by international media, the UN and public personalities such as Marathon runner Feyisa Lilesa.  His death and heroic act has been reported and is widely known.  Currently his young wife has  run away from  prosecution in Ethiopia . We are responding as community and humanity to the need of this young single mother and her 8 months old baby  who are in dire need of our help.   Once the fundraiser is complete I will send the  fund  directly to Siifan through western union or any other relevant service providers.
Once again Thank you to all the donors and please keep sharing among friends and families.
+ Read More
Thank you all the donors. May the Waaqa reward you even more. we have raised 83% of the goal and we are not far from reaching the $30K. Please share with families and friends to stand by Seena Mustafa who is not even one year old yet whose late father is our hero.
+ Read More
To all the amazing donors thank you for your generosity. We should all be proud of our community as Oromo for coming together and getting this far. Please keep donating and sharing with those that have not heard. Once this is complete I will be withdrawing the funds in my name and send to Siifan through the legal money transfer such as western union and update you.
+ Read More
Hello to all the generous donors, I am campaigning to raise money for Seena Mustafa who was born almost three months after her father was killed defending humanity. Currently his six months old child and his wife are in critical condition and would require your urgent assistance. It is our responsibility as humans to stand with this family and support them. We are all indebted to this hero of human rights.
+ Read More
Read a Previous Update

$25,370 of $30,000 goal

Raised by 385 people in 27 months
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
$20
Dhaabaa Ergee
24 months ago
JK
$20
Jemal Kadir
24 months ago
BF
$30
Berhanu Fida
26 months ago
GT
$100
Gada Tune
26 months ago
HD
$200
Hawwaasa Oromoo Biyya Dkk. Danmark
26 months ago
DM
$148
Damma M
26 months ago
FT
$10
Faridah Tijani
26 months ago
QF
$20
Qufa Figa
26 months ago
ME
$50
muhammed Elemo
26 months ago
$40
Shife Gurmu
26 months ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a $5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.