52
52
31

Armenia Disability NGO Needs Office

$15,046 of $15,000 goal

Raised by 73 people in 3 months
No Longer Accepting Donations
 Share on Facebook
Created August 8, 2018
EREO
This is an appeal to assist an NGO that helps the disabled in Lori province, Armenia find permanent space.  Their mission is to help disabled persons gain independence and some measure of hope.  The free space that they were able to find was sold.  Now they are trying to find a permanent space in Vanadzor - province of Lori that would be used as their center of operations.  A property in that region can be purchased for $15,000. 

Find out more here https://tinyurl.com/y9dpvpjh  

Սիրելիներ՝  կոչ կ՛ողղԵնգ որ միասնաբար օքնենք սա կազմակերպութիւնը որ օգնում է հաշմանդամներին Լոռի նահանգի մէջ՝ նրանց աշխատանգի տարածք ապահելով։

Նրանց առաքելությունն է օգնել հաշմանդամներին ձեռք բերել անկախություն եւ որոշ չափով հույս: Ազատ տարածքը՝ որին նրանք կարողացան գտնել՝ վաճառվել էր:  

Այժմ նրանք փորձում են Վանաձոր (Լոռի նահանգ)  մշտական տարածություն գտնել՝ որը կգործի որպես գործողությունների կենտրոն: Այդ տարածքի սեփականությունը կարելի է ձեռք բերել 15,000 տոլարով:

Պարզեք այստեղ https://tinyurl.com/ycp54ktc
 


Watch Timothy Straight explain the importance of the campaign. https://www.facebook.com/timothy.straight/videos/10217084884093549/
https://www.facebook.com/timothy.straight/videos/10217082553075275/
+ Read More
It has been an exciting few months checking the campaign every day to see progress, getting encouraging messages from near and far. And now, THE GOAL IS REACHED! $15.046 received. EREO getting a new home!

Thanks so much to each and every one of the contributors. You are treasured!
+ Read More
Very happy to report that EREO reached its goal. $15,046 was collected which will be wired as soon as a property is purchased. Sixty six generous souls donated; some multiple times. I have one more exciting news about the property that I will tell you about when it is finalized.

On behalf of Equal Rights Equal Opportunity, I would like to thank the individuals listed below for their generous donation. If you see a name you recognize, please thank them.

Stay tuned, more to come as EREO moves forward with its exciting plans.

Adamian , Eileen - Akelian , Koko - Akian, Zaven - Apelian , Annie - Aslanyan, Anush (donated twice) - Avakian , Shooshig - Baker Airumian , Susie - Basmadjian , Nairi (donated twice) - Berberian , Mark - Bozkurtian , Lisa - Chaparian Tunge and Susan - Darakjian , Viken - Demirdjian , Gaizag - Demirjian , Maral - Der bedrossian , Pauline - EREO (multiple donattions) - Ervinne , Roberta - Flatley , Claire - Garabet, Fadi - gevondyan , art - Gharibian , Annie - Gurenlian , Christina - Guroian , Michael - Harutyunyan , Lusine - Hussenjian , Miro - K , Ani - Kapnick , Veronica (Momjian) - Kargodorian , Sarkis - Khatchadourian, Hagop - Kheshvadjian, Garo - Konon , Maureen - Kozanian , Ara - Krakirian , Nina - Kurkjian , Maral - Malikian Balian , Helen - Manoukian , Arek - Manucharyan , Martin - Mardirosian , Tatiana - Maroutian , Hratch - Maroutian, Misho - Minassian , Seta - Momjian , Ara - Momjian , Raffi - Momjian , Shahe (multiple donations) - Momjian , Shirley (multiple donations) - Ourfalian , Cynthia - Petrosyan , Alla - Preisler , Haiganoush (Krikorian) - Rahder , Karl - Ratevosian , Jirair - Samedi , Baronne (multiple donations) - Sarkis, Hratch - Sarkissian , Rafik - Seferian, Nazareth and Mariam - Shahinian , Vahan (multiple donations) - Sinanian, Sinan - Straight , Timothy (multiple donations) - Tavitian , Vatche - Tavukciyan , Arto - Terpandjian , Philip - Topalian , Tina - Vahanian , Annie-Claire - Valldal , Trond - Yesayants, Artem - Ylitalo , Caroline - Zohrabian , Armine -

Respectfully,
Shahe Momjian
+ Read More
Lot of good news from Armenia lately
__________________________________________
2018 Francophonie Summit
____________________________________
The big news is Armenia hosted the 2018 Francophone Summit in Yerevan during October 12-13. Many heads of states such as President Macron of France, and Trudeau of Canada attended. Why Armenia? Simple. Over half a million Armenians speak French. Armenians who settled in France, Belgium and Canada, who’s primary language is French including Charles Aznavour the beloved son of Armenia and the world.

100 Norwegians Visit Armenia
_____________________________________
They came, they gave concerts, in major locations around Armenia, and left to Norway as goodwill ambassadors to Armenia.
See them dancing to Armenian music here https://www.facebook.com/TimothyDStraight/videos/1905928746152277/
See them enjoying an Armenian feast and singing here
https://www.facebook.com/TimothyDStraight/videos/335792453645406/

EREO Found a Property
_____________________________
They are eager to complete the transaction once inspection is completed.

We Are Close to Our Goal
_________________________________
The last good news is that we are very close, only $2,645 to reaching our goal because of you. There are a few of you who have not participated, and it is getting harder. Please give it a boost to make the final mile. Any amount will do.
+ Read More
In Vanadzor, EREO performed a first-ever flash mob in Armenian Sign Language.

Rights, access, awareness raising for the disabled - that’s what they do. And now they need a permanent home.

Please help them towards their goal. Thanks!
+ Read More
Read a Previous Update

$15,046 of $15,000 goal

Raised by 73 people in 3 months
No Longer Accepting Donations
 Share on Facebook
Created August 8, 2018
EREO
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
JR
$500
Jirair Ratevosian
27 days ago
$100
Susie Baker Airumian
28 days ago
LB
$25
Lisa Bozkurtian
29 days ago
$100
Anonymous
29 days ago
$400
Baronne Samedi
1 month ago
$400
Nairi Basmadjian
1 month ago
KR
$10
Karl Rahder
1 month ago
SA
$378
Shooshig Avakian
1 month ago
SM
$400
Shirley Momjian
1 month ago (Offline Donation)
$378
Anonymous
1 month ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a $5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.