הכרת הטוב והכנסת כלה

לאחינו בני ישראל הנדיבים בעם יקירי הלב בכל אתר ואתר ה' עליהם יחיו

כאחד הנהנה זה שנים רבות ממאמריו המיוחדים של הרב הגאון ר' יחיאל גולדהבר שליט"א, הנני חש שהגיע העת להכיר לו טובה ולעזור לו בשעתו הקשה.

מן המותר לגולל את סדר יומו של ר' יחיאל שליט"א מדי יום קם באשמורת הבוקר, מתפלל כותיקין במניין של מכוונים. בסיום התפילה מתיישב לשיעור גפ"ת. בשעה מוקדמת, לאחר טעימת פת שחרית, הוא כבר יושב בספריה, ביתו השני, בו הוא מגלה מכמנים ומטמוניות בתורת ישראל, בהלכה ומנהג מחד גיסא, ומתעמק בסוגיות בתלמוד וראשונים מאידך גיסא.

בדרך עבודתו התורנית החשובה בדברי ימי ישראל הוא יורד לעומקן של פרשיות סוערות שהתעוררו במשך מאות שנים, כאלו שהשאירו חותם משך תקופה רבה, אשר ברבות הזמן נשכחו, ומיודעינו הרב שליט"א שם לו מטרה לחשפם ולעבדם, להוציאם מהעלם אל הגילוי ולפרסמם לקהל הרחב, אשר יתענגו על שכיות החמדה הטמונות שלעתים תלויים בהם יסודות הלכה חשובות ביותר, וכל זה ללא תמורה כלשהיא!

ומבית הספרים מוליכות אותו רגליו לבית המדרש, כאשר בין כתליו הוא נמצא רוב שעות היום,  וכמה שעות הוא אף מרביץ תורה לפני עדרים.

בהיותו שקוע רוב היום בגבהים נפל ניהול הבית וכלכלתו על זוגתו תחיה, שרוב שעות היום היא עסוקה בעבודת פרך למען הביא מחיה לבית, אך למגינת הלב אין הקומץ משביע, ומיודענו הרב שליט"א נאלץ לגלגל חובות, ובין גברא לגברא הוא רץ ממלוה אחד למשנהו, ומטלטל מגמ"ח לגמ"ח, ופתרון מושלם למצבו– אין.

כעת הגיע הזמן להכיר לו טובה, בכך שבעוד שלושה שבועות הוא מחתן את בנו יקר הערכין, ופרוטה אין! ורק המחשבות על כך, מטריפים אותו, ובכוחות עצומים הוא מתחזק באמונה ובטחון.

בודאי יבין מע"כ הדבר לאשורו - בלי להאריך יתר על המידה, ויתחשב במצבו המיוחד, ויבוא לעזרתו בכל דרך האפשרית לפי מדתו ויכלתו - ובכך הוא גם נוטל  חלק בהפצת תורתו הברוכה של ידידנו רבי יחיאל, שהמון יהודים מתענגים על צוף דבש מאמריו היקרים, ושכרו הרבה מאד מן השמים.

זכות מצוה זו תעמוד לו ולכל בני ביתו שיחיו, שיתברכו ממעון הברכות בשפע ברכה והצלחה  באריכות ימים ושנים טובות מתוך בריאות איתנה ושמחת הנפש, ומרן דבשמיא יהא בסעדהון כל זמן ועידן אכי"ר,
 • Anonymous 
  • $18 
  • 44 mos
 • Anonymous 
  • $25 
  • 44 mos
 • J M  
  • $72 
  • 44 mos
 • Anonymous 
  • $100 
  • 44 mos
 • Simcha Samet 
  • $100 
  • 44 mos
See all

Organizer

Rabbi Glickman 
Organizer
Brooklyn, NY
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more