helppeter

Peter did not have any car accident. He did not fall over but he is not able to walk now... 3rd of March 2018 he felt a strong pain in his shoulder. He called the ambulance and then he was taken to the hospital. From that day he can NOT feels his body. He is paralyzed quadruple. A diagnosis was made- inflammation of the accounting core. It is a very rare disease, affects four people in a million. Peter is unlucky to be one of them. Spinal cord inflammation can occur for a variety of reasons. It may be the result of an audio immune disease, a bacterial or viral infection. It can also appear without a reason. That was the case with Peter. We do not know why the disease attacked him... Peter fought for his life in a first two weeks in National Hospital for Neurology and Neurosurgery. They managed to cure pneumonia. But he is not able to breathe on his own. He is communicating by his eyes and using the movement of his lips. He is during very exhausting and long larynx and lungs rehabilitation, so he can speak again. There is hope and chance to recover what the disease took. Rehabilitation is slowly bringing results. Peter must be subjected intensive every day. Despite the difficulties HE DOES NOT GIVE UP and he wants to do everything to regain feeling in his limbs! HE DOES NOT COMPLAIN! HE JUST FIGHT! Peter was born on 12 December 1989 in Poland. From 5 years lives and works in London. He is happy and open minded person who is able to enjoy small things. He is interested in history and politics. He likes to read fantasy books and ride on his bike. Music is his passion. He plays the guitar, in a past he played in a rock band. Since this horrible thing happened to Peter, his mum Wioletta stays with him. Every day from morning to evening she looks after him. She is his legs, his hands and his voice... Her presents and role is very important during his work with psychologist. Her strength, persistence and determination have enormous therapeutic value. Wioletta after receiving a message from hospital, caught the nearest plane to London, to be with her child. At that moment, being in a foreign country, language and financial barriers did not matter. Only he counts. Peter's mum left a job in Poland and she is not able to work in UK- she must take care of Peter, she must be with him. Wioletta operates in London only because of funds collected from a family from Poland. However, due to the high maintenance costs, these funds are no longer sufficient. Currently, the money received under the insurance does not allow to cover the costs of renting a room, food and travel to the hospital for Peter's mother. After leaving the hospital, additional money will be needed to cover the costs of rehabilitation, which is not covered by insurance, renting a flat adapted to Peter's motor skills, purchase of medicines and rehabilitation equipment. HELP US PUT PETER ON HIS FEET !! I am Peter's sister. The money collected from the donations will be transferred directly to his bank account. I invite all of You to visit a profile with the informations about donations and Peter's health updates: https://www.facebook.com/PiotrekTrepanowski/ Piotr nie miał wypadku samochodowego, nie przewrócił się, a nie chodzi. W dniu 3 marca 2018 poczuł silny ból barku, zadzwonił na numer ratunkowy i trafił do szpitala. Od tego dnia jest sparaliżowany czterokończynowo. Postawiono diagnozę - zapalenie rdzenia kręgowego. Jest to bardzo rzadka choroba, zdarza się czterem osobą na milion. Piotr ma nieszczęście być jedną z tych czterech osób. Zapalenie rdzenia kręgowego może pojawić się z wielu przyczyn. Może być rezultatem choroby audioimunologicznej, infekcji bakteryjnej lub wirusowej. Może pojawić się też bez przyczyny. Tak było u Piotra. Nie wiemy dlaczego choroba zaatakowała akurat jego. Piotrek przez pierwsze dwa tygodnie pobytu w National Hospital for Neurology and Neurosurgery walczył o życie, m.in. przebył ostre zapalenie płuc. Aktualnie nie oddycha samodzielnie. Porozumiewa się za pomocą ruchu ust i oczu. Trwa długa i bardzo męcząca rehabilitacja jego płuc i krtani, aby znów miał możliwość mówienia. Jest jednak nadzieja i spora szansa, aby odzyskać to, co choroba zabrała. Mozolna rehabilitacja od pierwszego dnia powoli przynosi efekty. Piotr musi być poddawany intensywnej pracy każdego dnia, lecz pomimo trudności chce zrobić wszystko żeby odzyskać czucie w kończynach. Nie skarży się na swój los, tylko walczy. Piotr urodził się 12.12.1988 roku w Szczecinie, a od 4 lat mieszka i pracuje w Londynie. Piotrek to wesoły chłopak, otwarty i potrafiący cieszyć się z małych rzeczy. Interesuje się historią oraz polityką. Lubi czytać książki fantastyczne, a w wolnym czasie jeździ na rowerze. Pasją Piotra jest muzyka - gra na gitarze, w przeszłości grał w zespole rokowym. Od czasu tego nieszczęśliwego wydarzenia z Piotrem w Londynie jest Jego Mama – Wioletta. Każdego dnia od rana do wieczora opiekuje się Nim - jest Jego nogami, rękami, głosem… Jej rola jest bardzo ważna w trakcie jego pracy z psychologiem. Jej siła, upór i determinacja mają ogromną wartość terapeutyczną. Wioletta Trepanowska po otrzymaniu wiadomości ze szpitala bez namysłu najbliższym lotem udała się do Londynu, aby być ze swoim dzieckiem. W tym momencie bariery językowe i finansowe oraz nieznajomość kraju nie miały znaczenia - liczył się tylko On. W Polsce mama Piotrka zostawiła pracę, a w Londynie nie może szukać źródła utrzymania - nieustannie służy mu opieką i wsparciem. Wioletta funkcjonuje w Londynie tylko dzięki środkom zebranym od rodziny z Polski. Jednakże ze względu na duże koszty utrzymania, środki te przestają być wystarczające. Obecnie pieniądze otrzymywane w ramach ubezpieczenia nie pozwalają pokryć kosztów wynajmu pokoju, wyżywienia i dojazdu do szpitala dla mamy Piotrka. Po wyjściu ze szpitala dodatkowo pieniądze będą potrzebne na pokrycie kosztów rehabilitacji, której nie obejmuje ubezpieczenie, wynajęcie mieszkania dostosowanego do możliwości ruchowych Piotra, zakup leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Pomóżcie Nam postawić Piotra na nogi ! Jestem siostrą Piotra, a zebrane pieniądze zostaną przekazane bezpośrednio na jego konto. Zapraszam na profil inrofmacyjny o zbiórce dla Piotra https://www.facebook.com/PiotrekTrepanowski/

Donations

 See top
 • Iwona Iwona 
  • £11 
  • 34 mos
 • Robert Baxter  
  • £20 
  • 35 mos
 • Laura Hughes 
  • £15 
  • 36 mos
 • Jolanta Kozlowska 
  • £20 
  • 36 mos
 • András Simon  
  • £20 
  • 36 mos
See all

Organizer and beneficiary

Dorota Jankowska 
Organizer
London, Greater London, United Kingdom
Piotr Trepanowski 
Beneficiary
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more