Main fundraiser photo

Donate to save my son Kris

Donation protected
This is my son Kris. He is a 28 years young guy who had a great and active life until one day. He loved his family, planned to marry his beloved girlfriend in September.
But we all know affliction in our lives comes unexpectedly.
Very recently, at the end of February, I was happy to celebrate my birthday with Kris and all my other my children. But on March 18, we were hit by the sad news. Kris had lost consciousness at home and his heart had stopped. Fortunately, doctors managed to return him to life.
After days full of nescience and various tests, we have received the conclusion from the cardiologist that Kris needs surgery (Coronary Stent Implant) because his heart vein is not working as it should be.
Our family is doing everything we can to collect the €30000 needed for the operation. But we don't have much time because doctors have warned us that Kris's heart can stop again at any moment. We and our friends are praying to God for Kris to be saved.
There is a lot of grief and sadness in the world right now, but I am sure there are plenty of compassionate and generous people around, who can also help Kris recover his health and continue live.
Right now, I am a mother on her knees and begging - please, help save my child! Every donation gives us hope. Thank you!

Šis ir mans dēls Krišs. Viņš ir 28 gadus jauns puisis, kurš vēl pavisam nesen dzīvoja labu un aktīvu dzīvi. Viņš mīlēja savu ģimeni un septembrī plānoja apprecēt savu mīļoto meiteni.
Bet mēs visi zinām, ka nelaime var negaidīti ienākt mūsu dzīvēs.
Pavisam nesen, februāra beigās biju laimīga, svinot savu dzimšanas dienu kopā ar visiem maniem bērniem, arī Krišu. Bet jau 18.martā mūs satrieca bēdu ziņa.
Krišs mājās zaudēja samaņu un viņa sirds apstājās. Par laimi, ārstiem izdevās viņu atgriezt dzīvē.
Pēc vairākām, neziņas un dažādu izmeklējumu pilnām dienām, esam saņēmuši kardiologa slēdzienu, ka Krišam nepieciešama operācija (Koronārās artērijas stenta implants), jo sirds vēna, kas piegādā asinis sirdij, nestrādā kā nākas.
Mūsu ģimene dara visu iespējamo, lai savāktu 30000 €, kas nepieciešami, lai apmaksātu operāciju. Bet mums ir ļoti maz laika, jo ārsti brīdina, ka Kriša sirds var atkal apstāties jebkrā brīdī. Mūsu ģimene un draugi lūdzam Dievu, lai viņš tiek pasargāts.
Zinu, ka pašlaik pasaulē ir ļoti daudz sāpju un ciešanu, taču zinu arī to, ka mums visapkārt ir ļoti daudz līdzjūtīgu un dāsnu cilvēku, kuri var palīdzēt arī mūsu Krišam atgūt veselību un turpināt dzīvot.
Šobrīd esmu māte, kura ir uz ceļiem visas pasaules priekšā un lūdz: "Lūdzu, palīdziet glābt manu bērnu! "
Ikviens ziedojums sniedz mums cerību. Paldies!

Donations 

 • Eva Zalaiskalna
  • €10 
  • 2 yrs
 • Sanita Ridere
  • €20 
  • 2 yrs
 • Marta Delle
  • €15 
  • 2 yrs
 • Edwin Aiken
  • €10 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • €20 
  • 2 yrs

Organizer

Inguna Mieze
Organizer
County Dublin

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee