Main fundraiser photo

Steun Free as a Songbird voor vluchtelingkinderen

Donation protected
Sounds for freedom een stichting die zich richt op vluchtelingenkinderen en kinderen in moeilijke thuissituaties.


We zijn super trots dat ons eerste project (in oktober 2022 gestart) in korte tijd zo populair is dat zich door heel Nederland al 130 klassen hebben aangemeld om met ons programma mee te doen!

Met "Free as a Songbird" krijgen kinderen in asielzoekerscentra (AZC's) en nieuwkomersscholen muziekles van professionele muziekdocenten die speciaal zijn getraind in het werken met vluchtelingkinderen. In de muzieklessen leren de kinderen zingend en rappend de Nederlandse taal. Ze schrijven zelfs hun eigen songs! Daarmee vertellen ze hun verhaal.

Ook leren zij grappige zangoefeningen om de Nederlandse klanken te leren. De nadruk ligt hierbij op klankvorming en fluency. Kinderen uit bijv. Arabische taalgebieden zijn nog niet aan deze klanken gewend, door de losse klanken te oefenen kan het spraakapparaat logopedisch worden gevormd. Het herkennen van klanken (fonemisch bewustzijn) is de eerste stap naar het leren van een nieuwe taal en dit stukje ontbreekt in de gangbare taalmethodes, vandaar dat ons project een grote meerwaarde heeft en echt vernieuwend is in de NT2 wereld.


Voor de ontwikkeling van deze methode werken wij samen met de taalwetenschappers van de Hogeschool Utrecht, Rezulto/Wereld vol Woorden, Diana Mol (zij deed uitgebreid research naar de combinatie muziek & taal voor nieuwkomers) en gespecialiseerde muziekdocenten.

Onze docenten hebben in vluchtelingenkampen over de hele wereld gewerkt - zoals Griekenland, Syrië en Palestina. Daardoor hebben zij ervaring in het lesgeven aan vluchtelingkinderen en zijn sensitief voor trauma's die de kinderen mogelijk hebben meegemaakt.

Het vermogen om te communiceren is de eerste stap naar vrijheid en succes in de samenleving en op school. Taal is daarom een middel, geen doel. Communicatie heeft meer vormen dan alleen taal; het uiten van emoties hoort daar ook bij en dat kan in muziek natuurlijk erg goed. Als kinderen dit in de lessen en concerten hebben gedaan, ervaren zij succes en groei, wat allemaal leidt tot innerlijke vrijheid. Muziek is een universele taal!Wij hopen in september 2023 alle scholen les te kunnen geven die zich hebben aangemeld! Voor de scholen die graag willen deelnemen, is hun budget echter ontoereikend. Om hen de lessen aan te kunnen bieden is daarom financiering nodig. Iedere donatie - klein of groot - is meer dan welkom.

De totale begroting bedraagt 357.800 euro. Inmiddels hebben wij van verschillende fondsen een toekenning ontvangen, maar zijn nog niet rond. Wij hopen daarom met deze sponsoractie uit het bedrijfsleven ook een groot deel bij elkaar te krijgen.

Helpt u ons hierbij? Dan vermelden wij natuurlijk met liefde uw bedrijfsnaam en logo op onze website. Sponsoren worden ook in al onze communicatie uitingen (zoals pers en social media) genoemd. Daarnaast bent u van harte welkom om een concert van de kinderen bij te wonen, hiervoor ontvangt u van ons een uitnodiging.

Helpt u ons dit werk uit te kunnen voeren? Namens de kinderen ontzettend veel dank!
Fondsen die dit project in 2022 en 2023 ondersteunen zijn:
 • Haella stichting
 • Casterenshoeve
 • Janivo stichting
 • Stichting Onderwijs Steunfonds
 • Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
 • Janssen Friesche stichting
 • R.C. het Maagdenhuis
 • Ars Donandi
 • VSB fonds
 • Madurodam Kinderfonds
 • AMVJ fonds
 • K.F. Heinfonds
 • Gravin van Bylandt stichting
 • Elize Mathilde fonds
 • Fonds 1818
 • En nog een aantal fondsen in aanvraag
Donate

Donations 

 • Bijdragen scholen
  • €48,300 (Offline)
  • 1 yr
 • Fonds 1818
  • €10,000 (Offline)
  • 1 yr
 • Anonymous
  • €35,000 (Offline)
  • 1 yr
 • Elize Mathilde fonds
  • €5,000 (Offline)
  • 1 yr
 • Madurodam Kinderfonds
  • €3,500 (Offline)
  • 1 yr
Donate

Organizer

Evelien Graat
Organizer
Amsterdam

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee