FUNDUSZ OBCHODÓW STULECIA W DENVER

$1,830 of $5,000 goal

Raised by 30 people in 3 months
32298546_1534794027641565_r.jpegTABLICA UPAMIETNIAJACA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI UFUNDOWANA PRZEZ POLONIĘ KOLORADO

Szanowni Państwo,

Na przełomie pazdziernika i listopada, Polonia Kolorado uroczyście obchodzić będzie 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  Na pamiątkę tej niezwykle ważnej rocznicy, chcielibyśmy ufundować dwie tablice upamietniajace Jubileusz Stulecia oraz w hołdzie Rodakom, którzy walczyli lub polegli za naszą wolność i niepodległość w wieku XIX i XX wieku.

Tablica w języku polskim, której pomysłodawcami są panownie Wiesław Gessner oraz Czesław Piwowarczyk, zostanie uroczyście odsłonięta w dniu 4 listopada b.r. w kościele Św. Józefa w Denver.

Tablica w języku angielskim, której pomysłodawcą jest Konsul Honorowy Tomasz Skotnicki, zawiśnie na pomniku polskich bohaterów w Pulaski Park w Cherry Creek w dniu 11 listopada b.r.

POLONIO KOLORADO – POTRZEBNA WASZA POMOC

Wszystkie polonijne organizacje w Kolorado, oraz wiele osób prywatnych zaangażowało się w organizację Obchodów Stulecia Niepodległości Polski na terenie Denver. Zfinansowanie tablic upamietniajacych Stulecie to wysiłek zbiorowy całej naszej społeczności polonijnej w Kolorado. Ufundowanie i wmurowanie tablic bedzie pięknym gestem pamięci w stronę poległych Rodaków, ale przede wszystkim dowodem i głosem naszego pariotyzmu na emigracji. Apelujemy o Państwa pomoc.

Bardzo prosimy wszystkich Polaków w Kolorado o pomoc w sfinansowaniu tablic. Donacje można przesyłać elektronicznie przez witrynę Go FundMe https://www.gofundme.com/manage/tablica-upamiet-obchoty-100lecia

Donacje czekiem, z dopiskiem „Tablice”,  prosimy wystawiać na Polish Club o Denver i przesyłać pocztą na adres 3121 W Alameda Ave Denver CO 80219.

Dodatkowo, w następnych tygodniach, po Mszy Św. o 10:30 w polskim Kościele w. Józefa w Denver, będzie możliwość zrobienia donacji osobiście (gotówka, czek) przy specjalnym stoliku „Stulecia” przy wyjściu z kościoła.

Na zakończenie zbiórki, na łamach Życia Kolorado, na stronie Polskiego Klubu w Denver  oraz w biuletynie Polskiego Kościoła, przedstawimy Państwu, szczegółowe rozliczenie wszystkich zebranych donacji.

Z poważaniem, 

Organizatorzy Stulecia Polski w Kolorado:
Polski Klub w Denver, Parafia Św. Józefa w Denver, Konsul Honorowy RP w Kolorado, Polska Szkoła w Denver, Ośrodek Harcerski w Denver, Polska Rada Rycerzy Kolumba, Chór Parafialny Polskiego Kościoła, Fundacja Przyjaciół JP II, Zespół Krakowiacy, Zespół Amberband, Gazeta Życie Kolorado, Gazeta The Poland Times, Brighton-Ziębice Sister Cities, Polski Związek Piłkarski w Kolorado, Polsko-Amerykański Klub Turystyczny w Kolorado

Pytania/donacje telefoniczne Katarzyna Żak, prezes Polskiego Klubu w Denver 720-233-9213 lub Ks. Stanisław Michałek, proboszcz Polskiego Kościoła w Denver 303-296-3217
+ Read More

$1,830 of $5,000 goal

Raised by 30 people in 3 months
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
LK
$50
Lena @ Marek Kowalski
25 days ago
BR
$50
Barb Ruffing
27 days ago
HC
$50
Hanna Czernik
28 days ago
JF
$200
janusz futuyma
1 month ago
PK
$50
Piotr Kubisa
1 month ago
$50
MIRA HABINA
1 month ago
LS
$50
Lucja Skiba
1 month ago
HB
$50
Hanna Bielecki
1 month ago
EB
$50
Ewa Sosnowska Burg
1 month ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a $5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.