Vonnis herroepen om beruchte fototrol te stoppen

Roel D., het boegbeeld van de fototrollerij, zet foto’s zonder watermerk en beveiliging online, mijn inziens in de hoop dat argeloze internetgebruikers ze op hun website plaatsen. Al in 2007 beweerde de persfotograaf dat hij de maker is van andermans foto’s, om zo auteursrechten te kunnen claimen. Anno 2023 duren zijn inningspraktijken ongestraft voort. Hij zorgt voor grote financiële problemen en emotionele stress bij getroffenen. Dat moet stoppen.

Wat zijn fototrollen?
Fototrollen zijn fotografen en bureaus die achteraf, na geconstateerd gebruik, auteursrechtvergoedingen komen incasseren, niet zelden ten onrechte en altijd te hoog. Dat doen ze met druk, bluf en chantage. Ze gebruiken computerprogramma’s om het web af te speuren op ‘overtreders’.

Waarom doet niemand daar iets tegen?
Iedereen denkt dat hun claims kloppen omdat rechters meegaan in de absurde vorderingen en niet controleren of de rechten van de eiser daadwerkelijk worden geschonden. Rechters kennen claims dus vaak ten onterechte toe.
Getroffenen kunnen weinig beginnen: ze kunnen geen aangifte van afpersing doen, want het is niet strafbaar voor een fototrol om te dreigen met een rechtszaak en te verwijzen naar jurisprudentie.

Hoe raakte ik erbij betrokken?
Ik heb een eigen archief met jurisprudentie over stockfoto's. Dat gebruik ik om mensen die onredelijke fotoclaims krijgen, te helpen: mensen kunnen nergens anders terecht. Een advocaat is duur, kost fors meer dan de claim en helpt ze meestal van de regen in de drup.

De zaak tegen Roel D.
Roel D. jaagt al meer dan 15 jaar op 'fotodieven' zoals hij ze noemt. Zelfs de rechter gebruikt het woord diefstal voor onopzettelijk gebruik waarbij niks is ontvreemd. Meerdere getroffenen, waaronder mensen die de foto van de ontsnapte Bokito - niet gemaakt door Roel D. - op hun blog plaatsten, hebben het voor de rechter laten komen. Met weinig succes omdat rechters bij auteursrechtszaken de bewijslast vaak bij gedaagden neerleggen.


Nu lijkt er eindelijk een bewijs
Op 10 november 2023 publiceerde rechtbank Amsterdam een vonnis uit 2007 van een zaak die is aangespannen door Roel D.. Er staat in: “Een fotograaf, in dienst van eiser, heeft in 2002 een fotoportret gemaakt” en “De foto is verkleind op de site geplaatst, met de foutieve bronvermelding”.
Ik vroeg mij af of die bronvermelding wel echt foutief was. Ik ontdekte dat de persfotograaf aanvankelijk beweerde dat hij de foto zelf gemaakt had. Later paste hij dat aan: de maker was bij hem in dienst en volgens art. 7 Aw. heeft de werkgever dan de rechten.
De maker was ten tijde van de procedure inderdaad in dienst bij de persfotograaf. Echter, op zijn LinkedIn staat dat dat nog niet zo was in 2002, toen de foto gemaakt is.
Roel D. lijkt dus ten onrechte gesteld te hebben dat hij auteursrechthebbende is. Vanwege dat (mogelijke) bedrog zouden we het vonnis kunnen laten herroepen.

Hoeveel geld is er nodig?
Rechtszaken kosten geld, en al heb je nog zo gelijk, elke rechtszaak kent een procesrisico. De gedupeerde heeft al tweemaal een stevig bedrag moeten betalen aan Roel D. en wil niet nog meer geld verliezen. Daarom ben ik deze inzamelingsactie gestart.
Ik schat de kosten voor verder onderzoek, deurwaarder, griffie, jurist plus een veroordeling in de kosten van de tegenpartij mochten we onverhoopt verliezen op €5.500,-.

Help ons om deze persfotograaf aan te pakken. Zodat hij eindelijk stopt achter foto’s aan te jagen waarvan hij de rechten niet heeft.


Wisseling zaak
De herroepingstermijn is drie maanden nadat het bedrog ontdekt is, voor de genoemde zaak was dat 12 februari 2024.
Na deze datum is het tot dan toe ingezamelde geld voor een andere herroepingszaak. Daar is het vermoeden dat Roel D. niet de maker is gelijk uitgesproken, doch de rechter heeft de bewijslast bij de gedaagde partij neergelegd. De termijn gaat daar pas lopen als het bewijs rond is.

Wat gebeurt er met het gedoneerde geld als we winnen?
Alle rechtszaken waar ik op no-cure-no-pay-basis hielp zijn slecht afgelopen. Ook mijn tijd voor het in kaart brengen van de misstanden en het bijhouden van het uitsprakenarchief kan ik nergens declareren. Het geld dat overblijft na aftrek van kosten gaat naar mij, Martine Bakx.
Donate

Donations 

 • Anonymous
  • €10 
  • 20 d
 • Anonymous
  • €25 
  • 20 d
 • Marcel Beijer
  • €10 
  • 2 mos
 • Stephan Wetzels
  • €25 
  • 3 mos
 • Anonymous
  • €50 
  • 3 mos
Donate

Organizer

Martine Bakx
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.