Steun QR vrije zwemles voor alle kinderen in NL

PERSBERICHT 2-2-22

NSWZ sommeert alle gemeenten in Nederland over QR-code bij zwemlessen

Vandaag zullen alle gemeenten in Nederland – op twee na – een sommatie ontvangen via het advocatenkantoor Maes Law namens de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ). De NSWZ heeft daarmee de eerste stap gezet naar gerechtelijke procedures tegen alle individuele gemeenten in Nederland die zich niet conformeren aan de uitspraak van de Voorzieningsrechter over het niet hoeven controleren van het coronatoegangsbewijs (‘CTB’) bij ouders en andere begeleiders van zwemlesleerlingen. 

De rechter oordeelde eind december dat de activiteit ‘zwemles’ niet onder ‘sport’ geschaard kan worden door het educatieve en hoge veiligheidsaspect. Door deze uitspraak kan Zwembad ’T Gooische Bad in Hilversum alle ouders ontvangen ongeacht hun eigen keuze om wel of niet te vaccineren/te testen. Door het landelijke invoeren van het CTB bij zwemlessen zitten 15.000 kinderen thuis omdat zij niet begeleid kunnen en mogen worden door hun eigen ouders/begeleiders.

De NSWZ heeft de gemeenten medegedeeld dat zij per gemeente in ieder geval een belanghebbende ouder hebben waarvoor zij op zal komen en een gerechtelijke procedure tegen de betreffende gemeente zal starten al er niet binnen 14 dagen na datum word gehandeld naar het oordeel van de rechter. 

Door inmenging van de Vereniging Sport en Gemeente die claimt namens het Ministerie van VWS te handelen en daartoe zelfs de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft ingeschakeld, durven veel gemeenten zich niet te conformeren aan de uitspraak van de rechter hoewel ze dat wel zouden willen. 

Een kopie van de sommatiebrief werd inmiddels ook per e-mail aan alle Tweede Kamerleden toegestuurd. Kamerleden zijn bij machte om in te grijpen in deze impasse waardoor er voor 15.000 kinderen momenteel een hoog potentieel gevaar optreedt wat betreft hun zwemveiligheid. De NSWZ heeft via meehelpende partijen ruim 1500 opgaven van ouders ontvangen die inmiddels zijn verwerkt. 

“Laat duidelijk zijn dat het belang van de kinderen voorop staat in deze. Het kabinet is koste wat het kost bezig met vaccinatiedwang, zonder echter oog te hebben voor de gevolgschade bij – ondermeer – kinderen. Het letterlijk kopje-onder laten gaan van kinderen moet stoppen en de zwemveiligheid in een waterrijk land als Nederland moet weer hoge prioriteit krijgen. Als wij hiervoor ca. 350 zaken moeten gaan voeren tegen elke gemeente in Nederland met een belanghebbende ouder, dan doen wij dat. Laat voorts duidelijk zijn dat het absoluut niet onze bedoeling is de rechtelijke macht over te belasten, maar het potentiële verdrinkingsgevaar bij zo veel kinderen laat ons geen keus. Ik hoop dat er bij het Kabinet een goed overleg plaats gaat vinden om dit tegen te gaan en vanuit VWS zich eindelijk bij de uitspraak van de rechter gaan neerleggen zodat wij deze procedures kunnen voorkomen”, aldus Shiva de Winter, voorzitter van de NSWZ.

De NSWZ doet een uitdrukkelijk beroep op de politiek om te handelen in het belang van minstens 15.000 kinderen – na verloop van de eerste QR-codes zal dat aantal naar verwachting zelfs verdubbelen –  die momenteel geen zwemles kunnen volgen en de zwemvaardigheid niet bij kunnen houden na het behalen van een zwemdiploma in de vorm van recreatief zwemmen. Voorzitter De Winter heeft er vertrouwen in dat er een goed gesprek kan plaatsvinden, waardoor een deze extra belasting van het rechtssysteem niet nodig zal zijn. “Zo niet, dan gaan wij er vol voor. Deze doelgroep heeft geen stem, kunnen niet gaan protesteren op het Museumplein en worden niet serieus genomen. Hoog tijd dat dit zo snel mogelijk veranderd”, aldus De Winter.
 
Bijgevoegd de brief verzonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam

Deze actie brengt helaas hoge kosten met zich mee.

Dank jullie wel.


27-1-2022

Als drietrapsraket zetten wij de landelijke aanval in tegen het gebruik van de QR-code bij zwemles. Hiervoor gaan wij naar de basis van het probleem, De Vereniging Sport en Gemeente. Deze is direct na de uitspraak van de rechter 29 december met een verklaring naar gemeenten gekomen dat dit alleen voor Zwembad ’T Gooische Bad zou gelden. Hierbij is zelfs de NCTV ingeschakeld. Een absurde stap. Hierom hebben wij gister bij de VSG een WOB-verzoek ingediend omdat wij van mening zijn dat de VSG, uit naam van directeur André de Jeu, sinds de uitspraak van de rechter, er alles aan gedaan heeft te voorkomen dat andere gemeenten meegingen. De rol van de NCTV is hierin dubieus. Ook Kamerlid Michiel van Nispen was toen verbaasd. Daarom het uitgebreide WOB-verzoek.
 
Daarnaast heeft mijn advocaat Bart Maes een dringende brief aan de NCTV ten name van de heer Pieter-Jaap Aalbersberg gestuurd om opheldering te vragen. Mocht hij zich hier daadwerkelijk mee bemoeid hebben, dit buiten zijn boekje viel.
 
Bovendien begint de twijfel te komen of de VSG daadwerkelijk de NCTV heeft ingeschakeld of niet. Gemeenten durfde na de brief van
29-12 niet meer mee te gaan met de uitspraak van de rechter dat de activiteit zwemles een onderwijsactiviteit was en deelnemers en hun ouders op dat moment dus niet CTB plichtig. Door de inzet van de NCTV of in ieder geval de naam ervan is er een schrik door
gemeenten heen gegaan waardoor zij niet durfde.
 
Ook om deze reden is de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid de voorbereiding gestart voor het voeren van een procedure tegen ruim 300 individuele gemeenten in Nederland tegen het gebruik van de QR-code bij zwemlessen. De NSWZ is momenteel bezig per gemeente een belanghebbende ouder te verzamelen die meegenomen kan worden in het proces. Voorzitter Shiva de Winter van de NSWZ hoopt hiermee een grote drempel voor de zwemveiligheid weg te nemen. “Als het niet goedschiks kan, dan maar via de officiële route. Na de vele brieven en inzet van veel mensen is het een keer klaar. De zomervakantie begint over dik zes maanden. Laat zo snel mogelijk alle kinderen met hun ouders toe in het zwembad zodat zij veilig kunnen leren zwemmen” volgens De Winter.
 
Er zijn ruim 360 reacties binnen van ouders die als belanghebbende ouder op willen komen tegen
hun gemeente. De NSWZ zal de sommaties via advocaat Bart Maes versturen naar alle gemeentes om zich in overeenstemming met de uitspraak van de rechter te houden aan het niet hoeven controleren van CTB bij zwemles. En als er meer activiteiten zijn actief mee te denken aan een oplossing, er zitten tussen de 10.000 a 15.000 kinderen gedupeerd thuis omdat hun ouders niet mee naar binnen mogen.
 
Mocht het tot een kort geding per gemeente komen zal de NSWZ optreden namens de belanghebbende ouders.   De crowdfunding steunt nu de procedure met de sommaties. Bij de stap naar de rechter zullen de kosten aanzienlijk stijgen en zal er gekeken worden naar een nieuwe crowdfunding.

23-01-2022

the story continues. De Gemeente Hilversum heeft bij advocaat Bart Maes aangegeven geen gebruik te willen maken van de bezwaarfase en direct voor een 'springberoep' te gaan inzake het niet controleren op QR-codes bij zwemles. Op 28 december 2021 oordeelde de rechter in een voorlopige voorziening dat mijn zwembad in Hilversum (Zwembad ’T Gooische Bad) niet verplicht is tot het controleren van het coronatoegangsbewijs voor zwemles ouders. De uitspraak van de rechter ging om de activiteit zwemles en niet zoals het Ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeente en de NCTV beweren alleen om Hilversum. Hierdoor zitten nog steeds ruim 4000 kinderen thuis.

Bij de rechtbank Midden-Nederland is de bodemprocedure op een zo kort mogelijke termijn aangevraagd zodat het landelijk zo snel mogelijk duidelijk word. Hierin worden direct de functioneel aanwezige ouders in het zwembad opgenomen die niet vallen onder publiek en dus bij zwemles aanwezig mogen zijn. Dit betekent een nieuwe rechtszitting met alle daarbij behorende kosten.

14-1-2022

Waar het begon als een QR vrije zwemles voor het zwembad in Hilversum, is dit nu breeduit getrokken voor alle zwembaden in Nederland. Dagelijks is er contact met tientallen functionarissen en veel, heel veel ouders vol onbegrip. Ik ben er altijd duidelijk in dat de politiek niet in een dag veranderd. Zoiets moet je structureel opbouwen, aanpassen en sturen. Dat wat een fulltimebaan is momenteel. Zoals hieronder beschreven ben ik niet van het handen ophouden, maar merk dat het geld eruit vliegt om dingen voor elkaar te krijgen. De missie nu is geworden gelijkheid voor alle zwemleskinderen in Nederland. Geen QR-code bij zwemles zodat alle ouders, ongeacht hun eigen keuzen, hun kind kunnen omkleden voor de zwemles. Daarnaast wordt er keihard gewerkt met onder andere de politiek, de Zwembranche nieuw vorm te geven om herhaling in de toekomst te voorkomen. Een delicate en zeer uitgebreid proces wat heel veel tijd en inzet vergt. Maar niemand wil terug naar waar wij nu staan. 

 De erkenning van de essentie en urgentie van het zwemonderwijs is na de persconferentie van 18-12 duidelijk geworden. Tijdens de harde lockdown mag ABC-zwemles tot 18 jaar wel doorgang vinden. Stap 1. Is bereikt. De volgende stap is het verdwijnen van de QR-toegangscontrole op zwemles zodat alle ouders en begeleiders hun eigen kind weer kunnen begeleiden en omkleden bij de zwemlessen. Hierbij geen verschil in keuzes die ouders nemen te kosten van de Zwemveiligheid van hun kind. Maandag 20 december om 15:00 vindt er in Utrecht de zitting plaats tussen Zwemschool De Winter Sport en de Gemeente Hilversum over het niet willen controleren van de qr code om zo geen ouders buiten te sluiten. Deze zaak heeft grote gevolgen voor de rest van alle besloten binnenruimte in Nederland en het is dus van groot belang dat deze rechtszaak en vervolg zaken doorgang kunnen vinden. Hierbij roepen wij jullie hulp in. Hierbij de verdere informatie.

 Hallo,

Mijn naam is Shiva de Winter, 38 jaar, 25 jaar actief in het zwemonderwijs en vader van 2 dochters van bijna twee en bijna vier jaar oud. Ik ben eigenaar van Zwemschool De Winter Sport B.V. (website: www.dewintersport.nl) en voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) (website: www.nswz.nl) die opkomt voor de belangen van onder andere zwemlessen en zwemveiligheid in Nederland. Inmiddels hebben zo’n 120 zwemscholen zich aangesloten bij de NSWZ.

Het zal niemand zijn ontgaan dat de maatschappij steeds meer onder druk komt te staan door de alsmaar toenemende maatregelen en de drang vanuit de overheid om iedereen gevaccineerd te krijgen. Veel collega's, maar ook ik, hebben de afgelopen anderhalf jaar ons uiterste best gedaan om de schouders er onder te zetten om zo lang mogelijk open te kunnen blijven. Echter, dit is sinds een paar weken voor mij, als ondernemer, maar ook als mens een onhoudbare situatie geworden. Er wordt van mij verwacht dat ik ouders, die met hun kinderen naar het zwembad komen, controleer op de coronapas. Anders dien ik hen de toegang te weigeren en daarmee indirect dus ook hun kinderen. Toch, mijn dochter van bijna vier wil, kan en mag ook niet alleen ergens naar binnen. 

Voor mij zijn uitsluiting en discriminatie onacceptabel. Iedere ouder heeft het recht om met zijn of haar kind naar de zwemlessen te komen, niet alleen als onderdeel van de opvoeding, veiligheid en het emotionele vlak maar ook om een bijdrage te leveren aan de

zwemveiligheid.

Doordat ik voet bij stuk heb gehouden, heb ik van burgemeester Broertjes van de gemeente Hilversum een zogenoemde last onder dwangsom gekregen voor dwangsommen die ik niet aankan, die bovenop de sancties komen wanneer ik de wet- en regelgeving zoals die door de gemeente wordt geïnterpreteerd niet zou naleven. Daardoor heb ik afgelopen vrijdagavond helaas mijn zwembad moeten sluiten, wachtend op de rechtsmiddelen die onze advocaat mr. Bart Maes (bekend van de zaak tegen de coronapas en het ‘quarantaine-koppel’) aan het instellen is ( Link: https://nswz.nl/2021/12/02/persbericht-maes-law-b-v-en-de-nswz-strijden-samen-tegen-het-ctb-bij-zwemlessen-voor-kinderen/) Het belangrijkste nu is het krijgen van een voorlopige voorziening – een soort kort geding – waarmee ik in elk geval weer open mag, lopende de rest van de procedures. 

De kinderen die bij ons zwemmen kunnen nu dus geen zwemles volgen. Dit brengt frustratie en een hoop emoties met zich mee. Daarnaast zijn de kosten die deze sluiting en de gerechtelijke procedures met zich meebrengen voor mij hoog (mr. Maes doet ook zijn duit in het zakje, maar het betreft zeer complexe en dus zeer arbeidsintensieve wet- en regelgeving), dat ik voor het eerst in mijn leven een beroep moet doen op steun van mensen die ik niet ken. Geloof me, dit voor mij allesbehalve makkelijk.

Toch, om een voorbeeld te kunnen zijn voor andere ondernemers, maar vooral om op te komen voor alle (zwemles) kinderen in Nederland zet ik door en geef ik niet op. Met het geld dat ik hoop te kunnen ontvangen, zullen de kosten juridische kosten worden betaald.  

Bij voorbaat dank!

Shiva de Winter
Voorzitter, ondernemer en vader van 2 prachtige dochters

Donations (1.3K)

See top
 • Judith Buter
  • €100 
  • 2 yrs
 • Ida Aantjes
  • €30 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • €30 
  • 2 yrs
 • Anonymous
  • €20 
  • 2 yrs
 • Sandra Spruit
  • €25 
  • 2 yrs
See all

Organizer and beneficiary

Ilse De Loyer
Organizer
Hilversum
Shiva De Winter
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.