Save Herräng Dance Camp!

Herräng Dance Camp is facing extinction! The world’s largest swing dance camp, also known as the mecca of swing, was supposed to celebrate its 40th edition next year. Unfortunately, after long and costly preparations, we were forced to cancel this year’s event due to the COVID-19 pandemic. Without your help, Herräng Dance Camp will not survive financially and will not be able to resume next year.

Please consider making a donation to save this cultural institution so that all the world’s swing dancers can continue to enjoy this magical jazz bubble on the Swedish countryside in years to come.

All the people involved in this festival are now working for free to try to save the camp and it would mean so much to swing dancers and jazz enthusiasts all over the world if our main attraction could survive!

Why save Herräng? Why is Herräng special?


Swedish version:
Herräng Dance Camp nära slutet! Världens största swingdansläger, även känt som meckat för swingdansare, skulle fira sin 40:e upplaga nästa år. Tyvärr tvingades vi, efter långa och kostsamma förberedelser, avbryta årets händelse på grund av COVID-19-pandemin. Utan din hjälp kommer Herräng Dance Camp inte att överleva ekonomiskt och kommer inte heller att kunna startas upp i framtiden.

Överväg att göra en donation för att rädda denna kulturella institution så att alla världens swingdansare kan fortsätta njuta av denna magiska jazzbubbla på den svenska landsbygden under många kommande år framöver.

Alla människor som jobbar med denna festival arbetar nu ideellt för att försöka rädda lägret och det skulle betyda så mycket för världens alla swingdansare och jazzentusiaster om vår största attraktion kunde överleva!

Donations (972)

See top
 • Anonymous
  • kr500 
  • 3 yrs
See all

Fundraising team: Herräng Saviours (3)

Daniel Heedman
Organizer
Herräng, AB, Sweden
Frida Segerdahl
Team member
Marie Sörqvist
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.

;