Helping Save the Cats of Skiathos

(**Raffle closed  Please continue to donate and share our fundraiser**)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ για δωρεές από ελληνική τράπεζα:
Επειδή λόγω των capital controls οι δωρεές σε charities (φιλανθρωπικές και φιλοζωικές οργανώσεις) έχουν μπλοκαριστεί από τις ελληνικές τράπεζες, εάν επιθυμείτε να στηρίξετε οικονομικά την Skiathos Cat Welfare Association παρακαλούμε προχωρήστε σε τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό που θα βρείτε εδώ: https://www.skiathos-cats.org/ways-to-help/ .

Ακόμη μπορείτε να κάνετε τη δωρεά σας μέσω PayPal: 
PAYPAL: paypal.me/MaryM365 

Επικοινωνήστε μαζί μας: symponia.skiathos@gmail.com.

Ελπίζουμε αυτή η διαδικασία να μην σας αποθαρρύνει στο να βοηθήσετε τις γάτες της Σκιάθου!
Ευχαριστούμε για την κατανόηση! 

(If you are unable to donate here, feel free to use our paypal link.)
PAYPAL: paypal.me/MaryM365 

(Δες πιο κάτω για Ελληνικά)
(Desplaza hacia abajo para leer en Español) 
(Version française ci dessous) 
(Per Italiano guarda giù)
(简体版中文请往下)
(繁體版中文請往下)
(日本語は下にあります)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENG

"Sympónia" means "Compassion" in Greek. 

Skiathos Cat Welfare Association (SCWA) , a Greek charity is currently facing a huge crisis and urgently in need of financial help. SCWA feeds thousands of street cats all over the island and shelters more than 150 cats including adults, kittens, and handicats. Now, these cats are losing their home, their shelter, warmth, and security. In order to help secure the future of these kitties, we would need to help them find a housing solution not just for the kitties now, but for generations to come.

SCWA has helped cats of Skiathos since 2007 and has neutered over 6.000 cats and provided food and shelter 365 days a year. They also provide medical care to the street cats of Skiathos. Due to the changes at the current location, the cats now have very little protection against bad weather, and soon will have no place to live at all. In order to fix this housing problem and to provide a sustainable solution for the future, SCWA needs a total of 150.000€. This cost goes to securing a land with safe and adequate fencing, installing proper equipment, sheltered areas, separate areas for kittens and the special needs cats, and quarantine area, and more. SCWA has already raised around 75.000€ from numerous sources (tourists donations, SCWA gift shops, auctions, etc) But none from government funding. Our goal is to help them get closer to their goal and raise 25.000€ more.

We have a generous anonymous donor who is willing to match the donations we raise up to 12.500€ (£11,000), which would mean that the Skiathos kitties will not lose their home.
***Fundraiser Organizers are based in UK, hence the currency for this fundraiser is in £. We have converted 12.500€ to the equivalent of  £ (£11,000).***

So, please, in order to have a long-term solution to secure a future for the cats, kittens, and handicats, we need your help! Thank you very much for reading.

Check this video of Skiathos Cats--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΛ

Η Skiathos Cat Welfare Association (SCWA) διατηρεί καταφύγιο για γάτες στη Σκιάθο. Είναι μια φιλοζωική οργάνωση που περνά μια μεγάλη κρίση αυτό το διάστημα και έχει άμεση ανάγκη από ανεύρεση οικονομικών πόρων.

Στο καταφύγιο της SCWA στεγάζονται αυτήν τη στιγμή περισσότερες από 150 γάτες, ενήλικες, γατάκια αλλά και γάτες με ειδικές ανάγκες. Όλες αυτές οι ψυχές κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο αφού ο χώρος στον οποίο στεγάζονται είναι προς πώληση και πρέπει να τον εγκαταλείψουν το συντομότερο.

Επιθυμία μας είναι όλες αυτές τις γάτες να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Συνεπώς, έχουμε θέσει ως στόχο να βοηθήσουμε αυτές και τους φροντιστές τους να βρουν έναν κατάλληλο χώρο για την στέγασή τους, όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για τις επόμενες γενιές.

Η Skiathos Cat Welfare Association (SCWA) φροντίζει τις γάτες τις Σκιάθου από το 2007, έχει στειρώσει πάνω από 6.000 γάτες και παρέχει τροφή και στέγαση στις γάτες 365 ημέρες το χρόνο. Ακόμη, η οργάνωση παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις γάτες που ζουν στους δρόμους του νησιού.

Λόγω των αλλαγών τις οποίες υφίσταται ο τρέχων χώρος του καταφυγίου, όλες αυτές οι γάτες έχουν περιορισμένη προστασία απέναντι στην κακοκαιρία και σύντομα δεν θα έχουν καν πού να μείνουν.


Προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της στέγασής τους η SCWA χρειάζεται συνολικά 150.000€, εκ των οποίων έχει ήδη καταφέρει να εξασφαλίσει τις 75.000€. Ο δικός μας στόχος είναι να τις βοηθήσουμε να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο το στόχο τους, συγκεντρώνοντας το ποσό των 25.000€ μέσα από την δική μας καμπάνια.

Η καμπάνια μας ονομάζεται “Symponia”, φυσικά από την ελληνική λέξη συμπόνια, κάτι που σίγουρα έχουν απόλυτη ανάγκη οι γάτες που στεγάζονται στο καταφύγιο της οργάνωσης!!

Έχουμε έναν ιδιαίτερα γενναιόδωρο ανώνυμο δωρητή ο οποίος προτίθεται να προσφέρει ίσο ποσόν με αυτό που θα συγκεντρώσουμε, με ανώτατο όριο τις 12.500€ (£11,000). Στόχος λοιπόν είναι να συγκεντρωθούν 12.500€ και με την εξαιρετικά γενναιόδωρη συμβολή του ανώνυμου δωρητή μας το συνολικό ποσό να φτάσει στις 25.000€.
***Η καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων έχει «στηθεί» στο Ηνωμένο Βασίλειο, γι' αυτό και το νόμισμα που εμφανίζεται είναι οι Βρετανικές λίρες £. Τα 12.500€ αντιστοιχούν σε £11,000.***

Ευχαριστούμε πολύ για τη γενναιοδωρία σας!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESP

“Sympónia” (συμπόνια) significa compasión en Griego.

Skiathos Cat Welfare Association (SCWA)  es una entidad de bien público situada en la isla Griega de Skiathos, y necesita tu ayuda.

Desde 2007 SCWA ha castrado a más de 6000 gatos, abastece con comida y cuidado veterinario cada día a cientos de estos a lo largo de la isla. Da cobijo a más de 150 gatos, incluyendo gatos discapacitados y gatitos huérfanos, pero estos están a punto de perder su casa; ¿Puedes ayudarles a construir su nuevo hogar?. Necesitan 150.000 €, y ya han conseguido 75.000 €, nuestro objetivo es ayudarlos y conseguir 25.000 € para su nueva casa.  Tenemos un donante anónimo dispuesto a hacer una donación de 1€ por 1€ donado hasta llegar a los 12.500 € (£ 11.000)

Muchas gracias por su generosidad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FR

“Sympónia” veut dire "compassion" en grec.

Comme vous le savez, le 13 novembre est la journée mondiale de la gentillesse et nous dédions cette journée à aider l’association caritative grecque, Skiathos Cat Welfare Association (SCWA) .

Elle fait actuellement face à une importante crise et a un besoin urgent d’aide financière!!

SCWA a besoin d’un total de 150.000€ et a déjà récolté 75.000€. Notre but est de les aider à récupérer 25.000€ voire plus. Nous avons un généreux donateur anonyme qui est disposé à s’associer à chaque dons que nous recevons, et ce jusqu’à 12.500 € (£ 11.000), ce qui veut dire que vos dons peuvent être doublés

Merci beaucoup pour votre générosité.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΙΤ

"Sympónia" significa "Compassione" in greco.

Skiathos Cat Welfare Association (SCWA) , un'associazione benefica greca sta attualmente affrontando una crisi enorme ed ha urgente bisogno di aiuto finanziario.

SCWA nutre migliaia di gatti di strada in tutta l'isola e ospita oltre 150 gatti tra cui adulti, gattini ed handicap. Ora, questi gatti stanno perdendo la loro casa, il loro rifugio, il loro calore e la loro sicurezza. Per aiutare a proteggere il futuro di questi gattini, avremmo bisogno di aiutarli a trovare una soluzione abitativa non solo per i gattini ora, ma per le generazioni a venire.

Dal 2007 , SCWA ha aiutato i gatti di Skiathos ed ha sterilizzato oltre 6.000 gatti, fornito cibo e riparo 365 giorni all'anno. L’associazione fornisce anche assistenza medica ai gatti di strada di Skiathos. A causa dei cambiamenti nella posizione attuale, i gatti ora hanno pochissima protezione contro le intemperie e presto non avranno alcun posto dove vivere. Per risolvere questo problema abitativo e fornire una soluzione sostenibile per il futuro, SCWA ha bisogno di un totale di €150.000.

Questo costo va ad assicurare un terreno con recinzioni sicure e adeguate, installazione di attrezzature adeguate, aree protette, aree separate per gattini e gatti con esigenze speciali, area di quarantena e altro. SCWA ha già raccolto circa €75.000 da numerose fonti (donazioni di turisti, negozi di souvenir SCWA, aste, ecc.), Ma nessuno aiuto da finanziamenti governativi. Il nostro obiettivo è aiutarli ad avvicinarsi al loro obiettivo e raccogliere altri €25.000. Abbiamo un generoso donatore anonimo che è disposto a combaciate le donazioni che generiamo fino a 12.500 € (£ 11.000), il che significherebbe che i gattini di Skiathos non perderanno la loro casa.

Quindi, per favore, per avere una soluzione a lungo termine e per garantire un futuro ai gatti, gattini e handicap di Skiathos, abbiamo bisogno del tuo aiuto! Grazie mille per la lettura.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中文(简体)

"Sympónia"是希腊文的“同情”。

Skiathos Cat Welfare Association (SCWA) ,一个来自希腊的慈善机构,目前正面临重大且迫切的经济危机,急需帮助。 SCWA照顾着岛上上千只的流浪猫,并且庇护超过150只成猫、幼猫及特殊需求猫。然而,这些喵咪即将失去他们温暖的家。为了现在的猫咪及未来需要帮助的猫咪,我们急需一个能解决住房问题的方案。

自2007年起SCWA开始帮助猫咪,除了日日不间段的提供食物及庇护外,至今已结扎了6000只猫咪,且给予流浪猫最需要的医疗照顾。在这严峻的寒冬面临着失去家园的命运,猫咪将无法抵御恶劣天气。面对猫咪的居住问题,SCWA急需150,000欧元的协助。这些费用将用于购买适合且安全的土地,并装设栅栏及相关必要设备、为幼猫及特殊需求猫建设隔离区等等。 SCWA已经从诸多管道(如游客捐款、募款、SCWA礼品店、拍卖)筹集了约75,000欧元,但这其中并没有任何来自政府的资助。而我们这次将募集25,000欧元,协助SCWA更接近他们的目标。

有位慷慨的匿名捐助者愿意捐出翻倍的捐款,也就是说,每当其他捐助者捐出一元,他便会捐出一元直到12,500欧元(11,000英镑)!这意味着猫咪能得到双倍的帮助而不会失去他们的家。

 
Skiathos的猫咪们感谢您。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中文(繁體)

"Sympónia"是希臘文的“同情”。

Skiathos Cat Welfare Association (SCWA) ,一個來自希臘的慈善機構,目前正面臨重大且迫切的經濟危機,急需幫助。SCWA照顧著島上上千隻的流浪貓,並且庇護超過150隻成貓、幼貓及特殊需求貓。然而,這些喵咪即將失去他們溫暖的家。為了現在的貓咪及未來需要幫助的貓咪,我們急需一個能解決住房問題的方案。

自2007年起SCWA開始幫助貓咪,除了日日不間段的提供食物及庇護外,至今已結紮了6000隻貓咪,且給予流浪貓最需要的醫療照顧。在這嚴峻的寒冬面臨著失去家園的命運,貓咪將無法抵禦惡劣天氣。面對貓咪的居住問題,SCWA急需150,000歐元的協助。這些費用將用於購買適合且安全的土地,並裝設柵欄及相關必要設備、為幼貓及特殊需求貓建設隔離區等等。SCWA已經從諸多管道(如遊客捐款、募款、SCWA禮品店、拍賣)籌集了約75,000歐元,但這其中並沒有任何來自政府的資助。而我們這次將募集25,000歐元,協助SCWA更接近他們的目標。

有位慷慨的匿名捐助者願意捐出翻倍的捐款,也就是說,每當其他捐助者捐出一元,他便會捐出一元直到12,500歐元(11,000英鎊)!這意味著貓咪能得到雙倍的幫助而不會失去他們的家。
 
 
Skiathos的貓咪們感謝您。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日本語

"Sympónia"
はギリシャ語で"同情"という意味にあたります。

Skiathos Cat Welfare Association (SCWA),ギリシャの慈善団体は、現在大きな危機を迎えており、財政援助を必要としています。SCWAは、島にいる何千匹の野良猫に餌を与え、成猫、子猫、病気をしている猫を含む150匹以上の猫を飼育している。しかし今、この猫達は家・避難所・暖かさを失い、安全も危ぶまれています。私達は今、猫達の将来を守るため、この問題の解決策を見つける手助けをする必要があります。

SCWAは2007年からSkiathosの猫を助け、6,000匹以上の猫を去勢し、365日間食糧と避難所を提供してきました。また、Skiathosの野良猫に医療も提供してきました。現状の変化に伴い、猫達は悪天候からの保護がほとんどなくなり、間もなく住む場所を完全に奪われようとしています。この問題を解決し、将来も持続可能な解決策を提供するため、SCWAには合計150,000ユーロが必要となります。この費用は、安全で適切な土地を確保し、適切な設備、保護区域、柵、子猫と病気の猫のための別の区域などを確保することに要します。現状観光客からの寄付やSCWAのギフトショップ・オークションの売り上げで75,000ユーロの回収を調達していますが、しかし、政府からの補助は全くありません。私達の目標は、SCWAの目標額に近づける為に25,000ユーロを調達する手助けをすることです。

私達には12,500ユーロ(11,000パウンド)までの募金に合わせて匿名のスポンサーがいます。これの意味は、あなたの寄付は倍増することができます。

Skiathosの猫達を救うために、皆様のご協力をお願い致します。
ここまで読んでいただき、心から感謝しております。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33905386_1541008269125820_r.jpeg

Donations (0)

 • Charlotte Denton 
  • £500 
  • 6 mos
 • James & Sandra HOUSTON 
  • £350 
  • 6 mos
 • Gill Leal 
  • £5 
  • 6 mos
 • Anonymous 
  • £5 
  • 6 mos
 • Bruno Zahnd 
  • £20 
  • 6 mos

Organizer 

Mary McGregor 
Organizer
Little Wolford, West Midlands, United Kingdom
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more