הארץ רייסענדע רוף פון א כלה

הארץ רייסענדע רוף פוןא כלה ביום חופתה
A CALL FROM A KALLAH ON THE DAY OF HER WEDDING
צעקת הכלה ביום חופתה  

טייערע ברידער רחמנים בני רחמנים 
איך שטיי היינט און מיין גליקליכסטע טאג און לעבען ווען איך גיי האבן די זכיה צו אויפבועיהען א בית נאמן בישראל
אבער אנשטאט צו זיין פרייליך אזוי ווי יעדע אידשע טאכטער

ווי קען איך זיין פרייליך ווען און שטוב איז גארנישט דא ??? נישט דא מיט וואס צו צוגיין צו גרויסן טאג
מיין חשובע טאטע וואס איז א ריכטיגע תלמיד חכם און ממית עצמו באהלה של תורה און איז פארזינקען און חובות פון די טעגליכע הוצאות און חתונה מאכן די פריערדיגע קינדער די געשעפטען ווילן נישט שוין אזויפיל געבען אויף בארג די זאל מוז ווערן געצאלט און ווער רעדט נאך פון קליידונג צירונג מאן דכר שמיה
וועט מיין שמחה זיין בשלימות???
וועל איך אויך האבן די זכיה חתונה האבן בכבוד ווי מיינע אלע חבערטאני/ס און אזוי ווי יעדע אידישע טאכטער דארף אויסזעהן בעת שמחתה ??
פרעגט די כלה??
טייערע ברידער !!!
ווי קענט איר שטיין און א זייט און צוקוקן די צער פון א כלה וואס אנשטאט זיין בשמחה גרייטנדיג צו איר גרויסע טאג
דארף זי שטיין מיט זארג און צוקוקן מיט צער צו די גרויסע ווייטאג ולרש אין כל ויאזוי מחמת חסרון כסף איז איר שמחה נישט בשלימות די שטוב איז ליידיג!!!


לאמיר אפווישן די טרערן פון א אידישע טאכטער
מיט אייער פאר דאלער קענט איר אפוישן איר טרערען משמח זיין א כלה א בת תלמיד חכם און האבן א חלק און אויפבועיהען א בית נאמן בישראל וואס די זכות וועט אייך אייביג בלייבן

פאר א תרומה פון העכער 100 $ וועט אייך די כלה אונזין האבן ביום חופתה ביי איר גרויסע טאג וואס איז זיכער אינה שבה ריקם תפלה לעני כי יעטוף און נאך און אזא דערהויבענע טאג פאר רפואות און ישועות


אזוי אויך קענט איר האבן די מעגליכקייט צו צאלן פאר די הוצאות החתונה גראד און נעמען א חלק און א הכנסת כלה בת תלמיד חכם און ארץ ישראל וואס די זכיה איז געוואלדיג גרויס

כלה קלייד 1000$
זאל צד הכלה $2500
א פארציע אויף די חתונה 12$
מיוזיק500$
זינגער 500$
גראמער500$און נאך פילע פילע הוצאות
כאפט אייך זכותים!!!avraham lebowitz i now live in monroe ny and im Collecting the money for my close family member. We need the money desperately to pay off the wedding costs: hall, meal music singer gown hair stylists. Money to rent apartment and for all basic necessities a new couple needs. Thank u so much!!!
 • Anonymous 
  • $18 
  • 46 mos
 • E. EISENBERG 
  • $36 
  • 46 mos
 • Yoely Boy 
  • $36 
  • 46 mos
 • Anonymous 
  • $18 
  • 46 mos
 • Chesky Goldstein 
  • $150 
  • 46 mos
See all

Organizer

AVRAHAM LEBOWITZ 
Organizer
Palm Tree, NY
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more