Main fundraiser photo

Een creatieve knuffel voor jou

Donation protected
Geïsoleerde ouderen verdienen creatieve knuffel

Het project "Een creatieve knuffel voor jou" gaat over verbinding en zingeving in Coronatijd. Veel ouderen leven nu noodgedwongen geïsoleerd thuis of in een verpleeghuis.Het doel van ons project is om het binnen-zit leven van ouderen op te vrolijken en waarde te geven aan het alledaagse.

Deze inzameling is om bij te dragen in de kosten van het ontwikkelen en drukken van onze kunstkrant.
U helpt mee om een creatief project te financieren dat ouderen opvrolijkt en jongeren een kans biedt om zich te ontwikkelen.

We organiseren een groep jongeren die telefonisch en met beeldbellen contacten met ouderen leggen en hen interviewen. De jongeren gaat met hen in gesprek over wat ze tijdens de Coronacrisis thuis doen, zien, voelen en meemaken. Deze ervaringen worden door de jongeren en ouderen samen verwerkt in kleine kunstwerkjes en kunstuitingen op het gebied van beeldende kunst of creatief schrijven.  Denk daarbij aan een gedicht, tekening, verhaal, in ieder geval iets dat samen of in gezamenlijk overleg gemaakt wordt.

Daarnaast vormen we een groepje reporters. Dit zijn jongeren die schrijven over de ouderen en de jongeren.

We verzamelen de kunstwerken, de verhalen van de ouderen en de resultaten van de reporters. Deze verzameling presenteren we na de Coronacrisis in de verpleeghuizen in Amersfoort. Daarnaast willen we een expositie in Amersfoort organiseren.

Tijdens de Coronacrisis kunnen we echter nog niet bij elkaar komen. Omdat we nog niet weten hoe lang die periode zal duren, tonen we als tussentijds alternatief de kunstwerken in een kunstkrant: een gedrukt overzicht van alle kunstwerken met de verhalen van de ouderen en de reporters. Het doel van deze crowdfundactie is om bij te dragen in de kosten van deze kunstkrant

We richten ons in het bijzonder op schoolverlaters die zonder landelijke schoolexamens hun diploma van de middelbare school hebben gekregen. Vanwege het vervallen van dit examen en vakantiebaantjes hebben zij de komende maanden veel tijd. Daarnaast zoeken we deelnemers onder studenten van de studierichtingen zorg en welzijn, kunsten, media en communicatie/marketing. Kijk hier voor meer info over profiel deelnemers 

Het project vindt plaats in Amersfoort.

Stichting SMAAK  organiseert dit project.

Fundraising team: De Smaak-Makers (3)

Andries Potter
Organizer
De Berg, NL
Marlies Juffermans
Beneficiary
Marie-Jose De Bie
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee