5
5

KBHFF Food coop, an exciting future!

kr700 of kr50,000 goal

Raised by 5 people in 9 days
English below

Vi er i gang med at udvikle et nyt IT-system for fødevarefællesskaber. Det skal hamle op med efterspørgslen på et større og mere varieret udbud af varer. Vi håber, du vil støtte os.


38294708_1554542656661859_r.jpeg

Københavns Fødevarefællesskab er et medlemsejet indkøbsfællesskab drevet af frivillige entusiaster. Vi handler frugt og grønt direkte fra små økologiske og biodynamiske gårde på Sjælland - og har gjort det i ti år.


Vi gør det fordi vi arbejder for et fair, bæredygtigt, lokalt forankret fødevaresystem med en mangfoldighed af små producenter. Og fordi vi kæmper for en bæredygtig klode.


I Københavns Fødevarefællesskab:


Går vi foran og sætter ny standarder for bæredygtighed og økologi - ved at købe danske sæsongrøntsager og frugter fra små lokale producenter, der gør et vigtigt arbejde for jordens frugtbarhed og sorts- og biodiversitet. Disse seje mennesker dyrker hver dag et alternativ til de supermarkedernes industrielle importøkologi og monotone sortsudbud, som vi gerne vil have fornøjelsen af.

Videreudvikler vi måder at engagere og organisere civilsamfundet og frivilligt arbejde - ved at være et fællesskab med kort fra tanke til handling og hvor folk kan engagere sig på mange forskellige måder og områder.


En ny online platform


Hvis lokalproducerede bæredygtige varer skal være attraktivt for folk, skal man frit kunne vælge råvarer og mængder fra et bredt udvalg af økologiske gårde.


Som det er nu tilbydes lokale råvarer primært gennem grøntsagskasser, hvor indhold og mængde er bestemt på forhånd af leverandøren - tit fra én bestemt gård. Også i fødevarefællesskabet har vi haft grøntposen, som vores primære produkt i over ti år. Men for mange passer sådanne standardløsninger bare ikke til deres behov.


Derfor er vi i gang med at udvikle en fri open source online platform, som understøtter et mere varieret udbud.


Her vil folk kunne bestille råvarer online fra de forskellige landmænd, hvorefter ordrerne samles automatisk fra alle afdelingerne og danner bestillingslister til landmændene. Den følgende onsdag kommer man ned i sin afdeling og henter sine varer.

38294708_1555079164740013_r.jpeg

Støt os


Vi er en gruppe dedikerede frivillige, som har brugt en masse timer på at udvikle en ny platform sammen med professionelle programmører, se her hvor meget vi allerede har arbejdet frivilligt på platformen https://docs.google.com/spreadsheets/d/11OsAxAhToB-Lt8b941xDZHmwfbajZ6V0m9u0o8a4Poo/edit#gid=764358398
Men det er ikke socialt bæredygtigt (og teknisk muligt) at færdiggøre det store arbejde med udvikling af platformen. Derfor har vi startet denne indsamling og vi har håber, at du har lyst til at støtte udviklingen af vores arbejde for bæredygtig økologi, fairtrade og et grønt frivillighedsfællesskab, enten som medlem/nyt medlem eller med et en gangs beløb her i kampagnen. 


Tak for din opbakning!

Grønne hilsener fra Københavns Fødevarefællesskab

Læs mere om KBHFF here  

-------------------------------------------------------------------------------------
***English version***
-------------------------------------------------------------------------------------

Copenhagen Food Coop (KBHFF), an exciting future!


Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF)

We are developing a new IT-system for food collectives to meet the demand for more varied supply of sustainable goods. We hope you will support us.


Copenhagen Food Co-operative is a member-owned collective driven by volunteers. We trade vegetables and fruit directly from small organic and biodynamic farms on Zealand - and have done so for ten years.


We do this because our society needs a fair, sustainable, local, direct and decentralised food system with lots of small, diverse producers. And a sustainable world.


In KBHFF we want to:


Lead the way by setting new standards for sustainability. We are doing important work for the soil’s fertility and biodiversity by buying seasonal Danish fruit and vegetables from local producers. These great people are building an alternative to the supermarkets’ global supply chains and monocultures, and we want to be a part of this!
Continue to develop ways to engage society and organise voluntary work, by being a community where people can contribute in many different ways and areas.

A new online platform


In order for locally-produced, sustainable goods to be an attractive alternative, we need to allow people to buy directly from a wide range of organic farms.


Currently, locally produced goods are primarily offered through vegetable boxes where the  content is decided beforehand by the supplier (often all vegetables coming from a single farm). In KBHFF we have had our vegetable bags as our main product for over 10 years, but for many people such a one-size-fits-all solution just doesn’t work. And we recognise that we need to adapt so that we can continue to prosper as a collective.


We are therefore developing a free open source online platform, which will support these needs.


With this people will be able to order the goods they want from a variety of farmers after which orders from the departments will be gathered automatically and sent to the farmers. The following week people can go to their department and pick up their goods.


Support us

We are a group of dedicated volunteers, who have spent many hours developing a new platform together with professional programmers, look here to see how many hours we already used volunteerly on developing the platform https://docs.google.com/spreadsheets/d/11OsAxAhToB-Lt8b941xDZHmwfbajZ6V0m9u0o8a4Poo/edit#gid=764358398
But thats not a social sustaineble way to do it, so this is why we have started this fundraising. We hope that you would like to support the development of our work for sustainability, fair trade, and a greener society, either as a member/new member or just for supporting this good course once.Thanks for your support

Green greetings from KBHFF

Read more about KBHFF here 
+ Read More

kr700 of kr50,000 goal

Raised by 5 people in 9 days
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
CB
kr300
Connie Brask
2 days ago
kr100
Anonymous
4 days ago
PP
kr100
Pia Pedersen
7 days ago
kr100
Anonymous
7 days ago
kr100
Anonymous
7 days ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a kr5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.