Steun Vluchtelingen in Lesbos

Beste donateurs,

We zitten nu al over de €9000 dankzij jullie! Het doet ons goed om te zien hoeveel mensen geven om de minderbedeelde. Home For All, die wij goed hebben leren kennen tijdens ons transport in februari 2020 naar Lesbos, zal heel dankbaar zijn voor al jullie hulp.

Het geld wordt opgenomen op de bankrekening van stichting Mara die gebruikt wordt door Mara Delft. Vervolgens zal dit gehele bedrag worden overgemaakt naar de organisatie Home for all waar zij dit geld zullen gebruiken om inkopen te doen voor de maaltijden die zij verschaffen, energie rekeningen er mee betalen en eigenlijk alle manieren wat hun helpt meer maaltijden te creëren en vluchtelingen in Lesbos te helpen. 

Nogmaals, hartelijk bedankt voor al jullie hulp!

Groetjes,

Team Mara Delft

 Mara website  

-----------------------------------------------
Een Nederlandse text staat na de foto's
---------------------------------------------------

Dearest people,

We have had our eyes set on the refugee camp Moria for the past few years now. At the moment, this is one of the most poignant places in Europe. The camp was originally built for 3000 people in an old military base. At its peak, another 17,000 people lived around this base in makeshift tents without heating, power, and running water, called "the jungle." There are hardly any or no police present and the situation there is inhumane. At night there are stabbings, people steal from each other and girls and boys, among others, are raped, even in the “safe” zone. Many of the refugees in the camp are well-educated people who were forced to flee their homes because it was no longer safe for them. They are currently in circumstances that deplete them of all hope. The majority would like to return home, but this is not possible. Most of the refugees in the camp are women and children.

Last night the one thing that had been feared for years happened. A huge fire started in the camp, which among other things destroyed one of the few field hospitals. The few things and facilities that the refugees had left have all been razed to the ground. Since the greatest problem at the moment is the food supply, we have started a fundraiser for it.

The urgency of the situation is becoming more than clear, now that the Dutch government has decided to donate 1 million euros.

After our visit to Moria last year, we got in touch with Home For All, a food bank run by a Greek couple near the camp. Normally they hand out free meals, but now they are scaling up considerably to provide everyone with a meal. Before 14:00 today, they had already made 1000 meals, but the financial burden this brings with it is rapidly taking its toll. Home For All just cannot keep up financially. This is where we and possibly you come to the rescue!

Every little bit helps. Together we can ensure that the refugees from Camp Moria, whose lives have taken an even greater turn for the worst after last night, do not have to worry about that one meal. They don't deserve it any more than we do.

Thank you all in advance.

Greetings,

Mara Delft

Below a story and articles about this fire:

Verhaal door Connect By Music 

NOS
Moria: geïmproviseerde tentjes, gebrek aan schoon water en overbevolking

NOS
Gloednieuw Nederlands noodhospitaal uitgebrand in Moria

NOS 
Grieks opvangkamp Moria grotendeels afgebrand, duizenden bewoners gevlucht

BBC 
Moria migrants: Fire destroys Greece's camp on Lesbos

(Pictures are from Reuters)51082282_1599734104154521_r.jpeg51082282_1599734126102109_r.jpeg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liefste mensen,

Onze focus ligt nu al een paar jaar op het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Dit is op dit moment een van de meest schrijnende plekken in Europa. Dit Kamp is oorspronkelijk gebouwd voor 3000 mensen in een oude militaire basis. Op zijn piek woonden er rondom deze basis nog eens 17000 andere mensen in provisorische tenten zonder verwarming, stroom en stromend water, genaamd “de jungle”. Er is nauwelijks tot geen politie aanwezig en de situatie daar is inhumaan. In de nacht zijn er steekpartijen, wordt er van elkaar gestolen en worden er onder andere meisjes en jongens verkracht ook in de “veilige” zone. Veel van de gevluchte mensen in het kamp zijn hoogopgeleide mensen, die uit hun huis zijn gevlucht, omdat het voor hun niet langer meer veilig was. Zij zijn nu in een hopeloze en uitzichtloze situatie beland. De meerderheid begeert een terugkeer naar huis, maar dit is niet mogelijk. Het merendeel van de vluchtelingen in het kamp bestaat uit vrouwen en kinderen.

Afgelopen nacht is er gebeurd wat al jaren werd gevreesd. Er is een enorme brand in het kamp ontstaan, die onder andere een van de weinige veldhospitalen heeft vernietigd. De weinige spullen en faciliteiten die de vluchtelingen nog hadden, zijn met de grond gelijk gemaakt. Aangezien het grootste probleem op dit moment de voedselvoorziening is, zijn wij een inzamelactie voor gestart.

De urgentie van de situatie wordt meer dan duidelijk nu het kabinet heeft besloten 1 miljoen euro te doneren.

Na ons bezoek aan Moria afgelopen jaar hebben wij contact gehad met Home For All, een voedselbank gerund door een Grieks koppel vlakbij het kamp. Normaliter delen zij gratis maaltijden uit, maar nu zijn ze flink aan het opschalen om iedereen van een maaltijd te kunnen voorzien. Alleen al vandaag (tot 14:00) hebben ze 1000 maaltijden gemaakt, maar zij kunnen dit financieel niet meer bijbenen. Dit is waar wij en eventueel u te hulp gaan schieten!

Elke bijdrage helpt. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat de vluchtelingen uit kamp Moria, voor wie het leven na vannacht nog meer op z’n kop is gezet, zich niet hoeven te bekommeren om die ene maaltijd. Evenmin als wij, verdienen zij dat.

Alvast bedankt allemaal.

Groetjes,

Mara Delft

Hieronder een verhaal en artikelen over deze brand:

Story by Connect By Music
https://www.facebook.com/797936580374945/posts/1679738078861453/?d=n


NOS
Moria: improvised tents, lack of clean water and overcrowding
https://nos.nl/l/2347464

NOS
Brand new Dutch emergency hospital burned down in Moria
https://nos.nl/l/2347481


NOS
Greek refugee camp Moria largely burned down, thousands of residents fled
https://nos.nl/l/2347434


BBC
Moria migrants: Fire destroys Greece's camp on Lesbos
https://www.bbc.com/news/world-europe-54082201

(Pictures are from Reuters)
51082282_1599661785558566_r.jpeg51082282_1599661797967035_r.jpeg

Donations

 See top
 • Fleur van den Broek 
  • €115 
  • 4 d
 • Anonymous 
  • €25 
  • 6 d
 • Layla Brizzio Brentar 
  • €5 
  • 6 d
 • Kaan Gun 
  • €20 
  • 7 d
 • Anonymous 
  • €10 
  • 7 d
See all

Fundraising team: Mara Delft (5)

Diederik Siderius 
Organizer
Delft, NL
David Oudega 
Team member
Lars Bosma 
Team member
Noor Menten 
Team member
Thijn Keunen 
Team member
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more