Publishing the first ever Romanian chumash

Shalom. My name is Rabbi Sorin Rosen, former Head Rabbi of Romania, and editor of the translated and transliterated ”Lemaan Achai” siddur (2011), the official siddur of the Romanian Jewry.

Recently, I finished editing the first-ever bilingual Hebrew-Romanian Chumash. Due to financial constraints currently faced by the Romanian Jewish community, I am asking for your help to defray the printing costs for this book. The book includes a new translation of the Torah to Romanian, full phonetic transliteration, Haftarot, and 4,000+ annotations anthologized from classical Jewish sources (see content and demo pages). The book is indispensable to the Romanian Jewish community, who currently has no means of learning Torah in Romanian, from a Jewish translation.

Half the printed copies will be donated to the Jewish synagogues in Romania, and proceeds from the sale of the other half will be used for reprints and charity projects.

Each donor will be recognized on a special acknowledgments page in the preface of the first edition.
 
Your help in making this project happen is most appreciated! Any donation, no matter how small, is highly significant and welcome!
 
With blessings and gratitude,
Rabbi Sorin Rosen
 
===================================
 
Shalom. Numele meu este rabin Sorin Rosen, fost Prim-Rabin al României și editor al sidurului tradus și transliterat ”Lemaan Achai” (2011), sidurul oficial al evreilor din România.

De curând, am încheiat editarea Humaș-ului bilingv ebraic-român,  o premieră absolută în România. Datorită constrângerilor de ordin financiar pe care le încearcă acum comunitatea evreiască din România, vă solicit ajutorul pentru a acoperi cheltuielile de tipărire a acestui volum. Lucrarea include o nouă traducere în limba română a primelor cinci cărți ale Bibliei, transliterare fonetică, Haftarot și peste 4.000 de adnotări din surse iudaice clasice (vezi cuprins și pagini demo). Cartea este indispensabilă evreilor din România, care în prezent nu au nicio modalitate de a studia Tora în română, după o traducere evreiască.

O jumătate din exemplarele tipărite vor fi donate sinagogilor din România, iar profitul obținut din vânzarea celeilalte jumătăți va fi folosite pentru o reeditare și pentru programe caritabile.

Fiecare donator va fi recunoscut nominal pe o pagină specială din prefața primei ediții.
 
Sprijinul dumneavoastră în acest proiect contează enorm! Orice donație, oricât de mică, este extrem de importantă și binevenită!
 
Cu binecuvântări și mulțumiri,
Rabin Sorin Rosen