#NietGayGenoeg - De naakte waarheid

#NietGayGenoeg – De naakte waarheid / The naked truth
 
LGBT Asylum Support zoekt in totaal 8500 euro om boekproject mogelijk te maken

Eind juli 2022 verschijnt het boek ‘#NietGayGenoeg – De naakte waarheid / The naked truth’ met fotografie van Mona van den Berg en een tekstbijdrage van Glenn Helberg. 28 onterecht afgewezen LHBTI-asielzoekers waarvan sommigen na jarenlange procedures toch door de IND geloofd werden, vertellen hun verhaal waarom zij door de IND zijn afgewezen als #NietGayGenoeg. LGBT Asylum Support, die volledig van giften afhankelijk is, is daarom met een crowdfunding gestart waarvoor donateurs gezocht worden die tezamen 8500 euro willen bijdragen aan dit belangrijke statement. Behalve een boek zal er tijdens de Pride Amsterdam ook een aanbieding en expositie zijn in het Student Hotel wat tijdelijk Pride Hotel zal heten. En varen de onterecht afgewezen LHBTI-asielzoekers en -statushouders mee dankzij Pride Amsterdam op de boot van LGBT Asylum Support.

Vanaf 2017 voert LGBT Asylum Support met de petitie #NietGayGenoeg campagne om de wijze waarop LHBTI-asielzoekers in Nederland door de IND worden getoetst, te veranderen. Op initiatief van LGBT Asylum Support is het, na een motie in de Tweede Kamer, sinds 2018 verboden om nog langer te toetsen op basis van westerse begrippen als ‘zelfacceptatie’ en ‘bewustwordingsproces’. Onder druk van de Tweede Kamer paste de IND weliswaar de werkinstructie aan maar weigerde dit een ‘verandering’ te noemen. Verandering van beleid zou immers impliceren dat onjuist afgewezen LHBTI-asielzoekers opnieuw asiel zouden kunnen aanvragen, iets wat de IND juist wil voorkomen.

Vrijwel wekelijks staat LGBT Asylum Support afgewezen LHBTI-asielzoekers bij met kritische rapporten in de rechtbank. In de praktijk blijkt namelijk dat de IND nog steeds op deze termen toetst, zoals onlangs bleek bij een zitting van eind april 2022. Maar liefst 13 maal werd getoetst én afgewezen op het begrip ‘zelfacceptatie’ terwijl dit sinds 2018 geschrapt is. Ook verwacht de IND dat elke LHBTI-asielzoeker – zelfs bij minderjarigen – inzicht kan geven in zijn of haar belevingswereld. Daarbij wordt nauwelijks rekening gehouden met het feit of iemand wel een psychologisch onderbouwd verhaal kan vertellen, gebaseerd op diep onderliggende gevoelens en emoties. Dat maakt de meeste LHBTI-asielzoekers kansloos omdat ze juist uit landen komen waar ze deze gevoelens hun hele leven lang hebben moeten onderdrukken.

Een voorbeeld is de Tunesische Ahmed die na 7 jaar eindelijk zijn homoseksualiteit kon bewijzen nadat LGBT Asylum Support ruim 200 pagina’s inbracht over zijn 6 jaar durende relatie met zijn partner. Zeven jaar in onzekerheid terwijl hij vanaf het begin aangaf homoseksueel te zijn en om die reden bescherming vroeg in Nederland. Of de Russische Alla, die bang voor autoriteiten in Nederland, in haar eerste procedure volgens de IND te weinig inzicht gaf over haar gevoelens van 40 jaar geleden, daardoor werd afgewezen en uitgezet dreigde te worden naar homofoob Rusland. Haar telefoontje met een noodkreet vanuit detentie vlak voor uitzetting naar LGBT Asylum Support bleek haar redding. Met een kritisch rapport kon ze opnieuw in procedure. En alhoewel de IND alsnog twijfelde, ondanks publiek optreden tijdens IDAHOT, een interview voor Winq en zoveel meer, ontving ze na 1½ jaar, met hulp van LGBT Asylum Support, alsnog haar verblijfsstatus.

Dit jaar alleen al heeft LGBT Asylum Support meer dan 20 gedegen onderbouwde rapporten samengesteld die steevast in de rechtbank discussie zijn tussen rechters en de IND. Echter in bijna alle zaken waar LGBT Asylum Support een LHBTI-asielzoeker met kritische rapporten bijstaat, lijkt het alsof wat verklaard wordt, voor de IND nooit genoeg is. Zoals recent een rapport met maar liefst ruim 400 voorbeelden waarin de persoon wel degelijk inzicht geeft maar voor de IND dit alsnog niet voldoende was.

Tot op heden worden daardoor vele LHBTI asielzoekers onjuist afgewezen in Nederland en vervolgens onterecht uitgezet. LGBT Asylum Support heeft uit verschillende onderzoeken kunnen vaststellen dat de staatssecretaris en de IND zich niet houden aan afspraken met de Tweede Kamer. Vele brandbrieven aan de staatssecretaris en Tweede Kamer hadden geen effect op het beleid van de IND. Dit is onaanvaardbaar.

Het boek ‘#NietGayGenoeg – De naakte waarheid / The naked truth’ is een aanklacht tegen de Nederlandse overheid waarbij de IND verantwoordelijk is voor uitvoering van dit beleid. Het is kritiek op de wijze hoe in Nederland door de overheid LHBTI-asielzoekers al jaren onterecht worden afgewezen en in eindeloze procedures belanden. Fotografe Mona van den Berg stelde eerder het boek ‘Wachten’ samen. Ook met dit boek geeft zij deze LHBTI-asielzoekers een gezicht die uitgestoten werden door familie, vrienden en samenleving om wie ze zijn, van wie ze houden en met wie ze gelukkig zijn. Maar het is helaas de naakte waarheid om in een land als Nederland, waar juist LHBTI-rechten vastgelegd zijn in de grondwet, alsnog niet erkend te worden. Waar zijn deze kwetsbare mensen dan wel nog veilig?

LGBT Asylum Support werkt als kritische NGO zonder subsidies en wil daarmee onafhankelijk zijn van de overheid. Vrijwillige dienstverlening naar LHBTI-asielzoekers is kosteloos. Help ons dit boek, dit belangrijke statement, mogelijk te maken door deze crowdfunding te ondersteunen. Naar verwachting komt het boek, waarin 28 LHBTI-asielzoekers en -statushouders in beeld komen, eind juli 2022 uit. Gelijktijdig zal dan ook – afhankelijk van de mate van crowdfunding – een expositie verschijnen.

Gezocht: voor dit bijzondere maar ook belangrijke boekproject zoeken wij donateurs die tezamen 8500, euro willen bijdragen. Elke gift/ donatie groot of klein is zeer welkom. (Loterijen, sweepstakes, weeg geef acties of rendement op investeringen worden niet geboden in ruil voor donaties aan je GoFundMe)
 
Become the first supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

See all

Organizer

Sandro Kortekaas
Organizer
Groningen

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.