Main fundraiser photo

Moon Industry - Help us to NASA's finals

Donation protected
(ENGLISH BELOW)

Welkom bij de reis van de Moon Industry, waar dromen de werkelijkheid ontmoeten. We zijn een toegewijd team van 17 studenten uit Delft, Nederland, gedreven door passie en een trackrecord van ongelooflijke prestaties die ons op een buitengewone missie hebben gezet.

Het begon allemaal 2,5 jaar geleden met de prestigieuze NASA BTIL Challenge, die een wereld aan mogelijkheden opende. Deze mogelijkheden zijn er nu. Door gebruik te maken van de ongelooflijke kennis en ervaring die we hebben opgedaan, bouwen we een mijnbouwsysteem voor de aarde.

Het is altijd ons doel geweest om baanbrekend werk te verrichten op het gebied van duurzame, veilige en autonome mijnbouw. Nu bouwen we een systeem dat al deze kwaliteiten omvat. We streven ernaar een groene en milieuvriendelijke toekomst te creëren, waarin mijnbouw niet alleen aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet, maar ook ons ​​milieu beschermt.

Moon Industry gaat niet alleen over concurrentie; we zijn hier om een ​​revolutie teweeg te brengen in de mijnindustrie op onze thuisplaneet. We nemen nu contact met u op en we zijn blij dat u zich bij ons aansluit op deze ongelooflijke reis. Uw steun is als raketbrandstof voor ons onderzoek en onze innovatie. Door naast ons te staan, wordt u een katalysator voor verandering. Jij geeft vorm aan de toekomst van de mijnbouw op onze planeet.

ENGLISH
‐--------------------------------------------------------------

Welcome to the Moon Industry journey, where dreams meet reality. We're a dedicated team of 17 students from Delft, Netherlands, driven by passion and a track record of incredible achievements which have set us on an extraordinary mission.

It all began 2.5 years ago with the prestigious NASA BTIL Challenge which opened a world of possibilities. These possibilities are now. By capitalizing on the incredible knowledge and experience we gained, we're building a mining system for Earth.

We've always been about pioneering sustainable, safe, and autonomous mining. Now, we're building a system which encapsulates all of these qualities. We're committed to creating a green and eco-friendly future, where mining not only meets the highest safety standards but also nurtures our environment.

Moon Industry isn't just about competition; we're here to revolutionize the mining industry on our home planet. Now, we're reaching out to you, and we're excited to have you join us on this incredible journey. Your support is like rocket fuel for our research and innovation. By standing with us, you're becoming a catalyst for change. You're shaping the future of mining on our planet.

Donate

Donations (3)

 • Ferre De Winter
  • €5 
  • 3 mos
 • Anonymous
  • €10 
  • 9 mos
 • Ellen Q
  • €10 
  • 10 mos
Become an early supporter

Your donation matters

Donate

Fundraising team: Fundraising team (2)

David Dijkstra
Organizer
The Hague
Doruk Yargıcı
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee